Preview Subtitle for Continental


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:44,400 --> 00:00:47,700
ТУЕНТИ СЕНЧЪРИ ФОКС
представят


2
00:00:49,201 --> 00:00:52,901
Една продукция на
студио БЛУ СКАЙ


3
00:01:34,400 --> 00:01:38,000
Горна мантия, Мантия,
Външно ядро, Ядро


4
00:01:45,600 --> 00:01:48,000
Планетата Земя
(много, много стара)


5
00:02:14,700 --> 00:02:16,700
Гол!

6
00:03:08,700 --> 00:03:11,100
Ледена епоха 4: Континентален дрейф

7
00:03:26,400 --> 00:03:28,800
Какво беше това?
Ели, чу ли това?

8
00:03:28,950 --> 00:03:31,950
Чух го, Мани. Каквото и да е,
е на километри оттук.

9
00:03:32,100 --> 00:03:37,100
Прасковке, добре ли си? Къде е?
Тийнейджърите никога не стават рано.

10
00:03:38,000 --> 00:03:41,000
Полека, надзирателю. Не сме в затвора.

11
00:03:44,200 --> 00:03:47,050
Вие двамата трябваше да бъдете
отговорни чичовци!

12
00:03:47,200 --> 00:03:49,200
Какво?
- Не сме видели Прасковка

13
00:03:49,350 --> 00:03:53,250
да се изнизва преди 15 минути.
- И не отиде с Луис при водопадите.

14
00:03:53,400 --> 00:03:56,350
Водопадите? Свърталището на хулиганите?
- Спокойно.

15
00:03:56,500 --> 00:03:59,800
Там се събират всички деца.
- Не! Там се събират бандите.

16
00:03:59,950 --> 00:04:03,050
Започва се от водопадите,
после ще си надупчи хобота,

17
00:04:03,200 --> 00:04:06,200
докато усетим, ще е пристрастена
към горски плодове.

18
00:04:06,350 --> 00:04:08,350
Мани, преувеличаваш.

19
00:04:08,500 --> 00:04:11,100
Тя няма винаги да бъде
малкото ти момиченце.

20
00:04:11,250 --> 00:04:13,650
Знам. Това ме притеснява.

21
00:04:16,900 --> 00:04:19,300
Хайде.

22
00:04:21,100 --> 00:04:25,200
Луис, поне веднъж си извади главата
от земята и се позабавлявай.

23
00:04:27,100 --> 00:04:30,650
Аз съм къртица. Предполага се
главата ми да бъде под земята.

24
00:04:30,800 --> 00:04:33,850
А и моята идея за забава
не е да рискувам живота си,

25
00:04:34,000 --> 00:04:37,350
за да се срещнеш ти със сладък мамут.
- Итън не е сладък…

26
00:04:37,500 --> 00:04:39,550
Той е секси.

27
00:04:39,700 --> 00:04:41,950
Не може да се пазиш цял живот.

28
00:04:42,100 --> 00:04:44,250
Аз бих се пазил.
- Тате?

29
00:04:44,400 --> 00:04:49,150
Няма причина да се ядосваш.
- Знаеш, че не обичам да идваш тук.

30
00:04:49,300 --> 00:04:51,900
Особено сама.
- Тя не е сама, господине.

31
00:04:52,050 --> 00:04:55,550
Ти не се броиш, кренвирш.
- Да, поставихте ме на мястото ми.

32
00:04:56,350 --> 00:05:00,350
Хайде, млада госпожице, отиваме вкъщи,
където мога да те наглеждам.

33
00:05:02,350 --> 00:05:06,850
Аз тук ли да изчакам или…

34
00:05:23,650 --> 00:05:26,450
Не можеш да ме сплашиш, природо.

35
00:05:26,600 --> 00:05:29,950
Способен съм да поема всичко,
което ми подметнеш.

36
00:05:33,000 --> 00:05:35,400
Мисля, че почти стигнахме.

37
00:05:35,550 --> 00:05:37,950
Дано, защото току-що
отскубнах кормилото.

38
00:05:41,650 --> 00:05:44,450
Някой виждал ли е Прешъс?
Време е да я нахраня.

39
00:05:44,600 --> 00:05:47,450
Мамо, баба пак ни говори
за умрялото си животно.

40
00:05:47,750 --> 00:05:50,150
Лапите горе, момчета.

41
00:05:50,350 --> 00:05:53,850
Долу лапите, чичо.
Това е отвратително.

42
00:05:58,550 --> 00:06:00,950
Внимателно, Милтън, ще нараниш някого.

43
00:06:01,650 --> 00:06:04,050
Лошо котенце!
- Скала!

44
00:06:15,250 --> 0
[...]
Everything OK? Download subtitles