Preview Subtitle for Beloved


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,000 --> 00:00:01,534
да съм ученик на Шупанзих.

2
00:00:01,618 --> 00:00:04,537
Той и Джордж Бриджтауър,
известния виртуоз от Африка...

3
00:00:04,662 --> 00:00:07,665
щяха да направят премиера
на тази нова соната на Бетховен...

4
00:00:07,790 --> 00:00:10,084
в граф Разумовски една вечер...

5
00:00:10,793 --> 00:00:14,005
и ме беше позволено
да присъствам на репетицията.

6
00:00:15,173 --> 00:00:18,593
Там семето на
тайната беше посято...

7
00:00:18,760 --> 00:00:22,305
то често ме връща
към този ден.

8
00:00:32,899 --> 00:00:34,609
Харесва ли Ви?

9
00:00:35,401 --> 00:00:37,320
Не мога да ги чуя.

10
00:00:37,946 --> 00:00:40,865
Но знам, че правят каша
от него.

11
00:00:41,199 --> 00:00:43,159
Какво мислите Вие?

12
00:00:45,912 --> 00:00:49,749
Музиката е страхотно нещо!

13
00:00:51,459 --> 00:00:52,919
Какво е?

14
00:00:53,711 --> 00:00:55,547
Не разбирам.

15
00:00:55,755 --> 00:00:57,841
Какво прави?

16
00:00:58,007 --> 00:01:01,970
Издига душата.

17
00:01:03,346 --> 00:01:06,766
Абслютна глупост! Ако чуете маршируваща
банда, душата Ви издига ли се?

18
00:01:06,850 --> 00:01:09,352
Не, Вие марширувате.
Ако чуете валс, танцувате.

19
00:01:09,644 --> 00:01:11,980
Ако слушате литургия,
Вие взимате причастие.

20
00:01:12,981 --> 00:01:15,608
Това е силата на музиката...

21
00:01:16,484 --> 00:01:19,279
да въведе някой директно
в душевното състояние...

22
00:01:20,321 --> 00:01:22,574
на композитора.

23
00:01:22,740 --> 00:01:25,160
Слушателят няма избор.

24
00:01:25,368 --> 00:01:27,370
То е като хипноза.

25
00:01:29,747 --> 00:01:31,124
Е, сега...

26
00:01:31,791 --> 00:01:34,919
какво си мислех,
когато писах това?

27
00:01:38,840 --> 00:01:42,802
Мъж се опитва да
достигне до любимата си.

28
00:01:43,052 --> 00:01:46,139
Файтонът му се чупи в дъжда.

29
00:01:46,264 --> 00:01:48,433
Колелата потъват в калта.

30
00:01:50,602 --> 00:01:53,229
Тя само ще чака дълго.

31
00:01:55,106 --> 00:01:57,108
Това е...

32
00:01:57,484 --> 00:02:00,987
звукът на неговата тревога.

33
00:02:09,454 --> 00:02:11,998
"Това е това, което е..."

34
00:02:12,790 --> 00:02:15,335
казва музиката.

35
00:02:17,045 --> 00:02:19,422
"Не това, което сте били.

36
00:02:19,756 --> 00:02:22,342
Не това, което сте мислили.

37
00:02:24,260 --> 00:02:26,804
А това."

38
00:02:29,474 --> 00:02:32,644
Коя е жената?
Никога не ми каза.

39
00:02:32,769 --> 00:02:35,605
Не посмях да попитам.

40
00:02:38,233 --> 00:02:41,820
Накара ме да видя света
в различна светлина.

41
00:02:44,155 --> 00:02:47,784
Изоставих незначителните си амбиции.
Грижих се за него.

42
00:02:48,201 --> 00:02:51,704
Пишех му писмата и изглаждах
домашните му спорове.

43
00:02:53,915 --> 00:02:56,459
Станах негов секретар.

44
00:03:01,422 --> 00:03:05,760
Ох, вещицата го е продала
на пазара като сувенир.

45
00:03:06,261 --> 00:03:07,887
О, не.

46
00:03:08,096 --> 00:03:10,265
Загубено е.

47
00:03:11,266 --> 00:03:13,309
Отишло си е завинаги.

48
00:03:13,434 --> 00:03:14,936
Ето.

49
00:03:19,774 --> 00:03:21,693
Може би не.

50
00:03:23,069 --> 00:03:26,364
Лудвиг беше убеден че е оставил
скиците на новата си симфония...

51
00:03:26,489 --> 00:03:28,867
на съхранение
при брат му Каспър.

52
00:03:28,950 --> 00:03:30,785
- Боже мой.
[...]
Everything OK? Download subtitles