Preview Subtitle for Interrogation


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,550 --> 00:00:10,003
ZESPOL FILMOWY
представя

2
00:00:16,098 --> 00:00:23,809
Кристина Жанда

3
00:00:28,285 --> 00:00:33,474
Адам Ференски

4
00:00:57,358 --> 00:01:01,000
във филма на
Ричард Бугайски

5
00:01:15,520 --> 00:01:21,914
РАЗПИТ

6
00:02:11,920 --> 00:02:14,115
Събуди се, Тоня,
или ще закъснеем за репетицията.

7
00:02:30,960 --> 00:02:36,114
Отгатни, сладка моя,
какво има в душата ми


8
00:02:37,880 --> 00:02:43,113
Погали твоето коте
малко зло и малко добро


9
00:02:45,320 --> 00:02:50,599
малко сладко, малко скромно,
покорно и малко като кралица


10
00:02:52,360 --> 00:02:54,999
Отгатни, сладка моя,
какво има в душата ми


11
00:02:55,120 --> 00:02:57,554
и ако си познал, ще кажа да

12
00:02:58,800 --> 00:03:00,438
Да, да

13
00:03:01,240 --> 00:03:03,196
O, да

14
00:03:04,840 --> 00:03:06,319
Да

15
00:03:06,440 --> 00:03:11,275
Отгатни, сладка моя,
какво има в душата ми


16
00:03:12,040 --> 00:03:17,034
Погали твоето сладко коте
малко добро и малко лошо


17
00:03:17,200 --> 00:03:22,354
Аз съм тайнствена, екзотична
или странна птица


18
00:03:22,880 --> 00:03:25,519
Отгатни, сладка моя,
какво има в душата ми


19
00:03:25,640 --> 00:03:27,596
и ако си познал, ще кажа да

20
00:03:27,760 --> 00:03:29,273
Да!

21
00:03:32,440 --> 00:03:33,555
Да, да, да

22
00:03:34,920 --> 00:03:36,478
Да

23
00:03:39,320 --> 00:03:43,916
34-та годишнина от Великия Октомври.

24
00:04:23,680 --> 00:04:26,478
Какво има, Тоня?
Нищо.

25
00:04:28,120 --> 00:04:31,396
Къде ми е брадата?
Що за бунище!

26
00:04:31,560 --> 00:04:33,278
Тоня!

27
00:04:33,440 --> 00:04:35,795
Къде ми е брадата?

28
00:04:37,080 --> 00:04:39,435
Боже мой, тук е студено

29
00:04:39,560 --> 00:04:41,560
Облечи се, Тоня.
Върви си право у дома.

30
00:04:41,560 --> 00:04:43,915
Няма да си ходя в никакъв дом.
Разбра ли?

31
00:04:44,040 --> 00:04:45,996
Облечи се.
Сложи си нещо.

32
00:04:46,160 --> 00:04:48,799
Махни се от мен, моля те!
Какво се е случило?

33
00:04:48,920 --> 00:04:50,876
Върни се да опипваш Джуня.

34
00:04:51,040 --> 00:04:53,793
Джуня?
За какво говориш?

35
00:04:53,920 --> 00:04:56,480
Видях те..
Обличай се!

36
00:04:56,600 --> 00:05:01,799
Няма да ходя никъде.
Видях те какво правеше с Джуня.

37
00:05:01,920 --> 00:05:04,559
Но скъпа, тя ти е най-добрата приятелка.

38
00:05:04,680 --> 00:05:07,877
Не е приятелка на всички,
не на всички.

39
00:05:08,040 --> 00:05:10,634
Успокой се...
Видях какво правеше...

40
00:05:11,600 --> 00:05:13,556
Ще си ходя сам.

41
00:05:13,720 --> 00:05:16,757
Върви. Не ми трябваш.

42
00:05:16,880 --> 00:05:18,996
Това е абсурдно.

43
00:05:19,120 --> 00:05:21,680
Тоня, довиждане.

44
00:05:24,800 --> 00:05:26,597
Извинете.

45
00:05:27,960 --> 00:05:30,394
Това е за вас.

46
00:05:30,560 --> 00:05:34,473
Аз и моя приятел, сме ваши
големи обожатели.

47
00:05:34,600 --> 00:05:38,115
Може ли, да ви поканим някъде,
да пийнем.

48
00:05:38,280 --> 00:05:41,238
Ела се запознай с Тоня.

49
00:05:41,360 --> 00:05:44,193
Наистина ви харесваме
и ви каним с нас.

50
00:05:45,760 --> 00:05:47,557
Какво казахте?

51
00:05:47,680 --> 00:05:49,477
Цирк Труманило.

52

[...]
Everything OK? Download subtitles