Preview Subtitle for China Moon


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:36,329 --> 00:00:39,639 X1:218 X2:498 Y1:500 Y2:528
К И Т А Й С К А Л У Н А

2
00:03:19,129 --> 00:03:21,563 X1:246 X2:469 Y1:506 Y2:533
Оправи си ревера!

3
00:03:23,489 --> 00:03:25,878 X1:255 X2:461 Y1:466 Y2:528
Какво е станало?
- Убийство.

4
00:03:26,049 --> 00:03:30,088 X1:187 X2:528 Y1:466 Y2:533
Вътре ли?
Претърсихте ли всичко тук?

5
00:03:30,849 --> 00:03:33,761 X1:213 X2:503 Y1:464 Y2:533
Кой е пристигнал пръв?
- Пинола. Вътре е.

6
00:03:33,929 --> 00:03:40,084 X1:148 X2:568 Y1:464 Y2:533
Обадил се съсед в 20.23 ч. и
съобщил за изнасилване и грабеж.

7
00:03:40,169 --> 00:03:43,241 X1:277 X2:439 Y1:466 Y2:528
Колко е сега?
- 21.01.

8
00:03:46,009 --> 00:03:48,682 X1:216 X2:501 Y1:506 Y2:532
Вземи името на съседа.

9
00:03:58,049 --> 00:04:02,804 X1:164 X2:551 Y1:504 Y2:533
Здрасти, Пинола. Кой пуши тук?

10
00:04:07,609 --> 00:04:13,605 X1:169 X2:545 Y1:466 Y2:533
Засне ли всичко?
А кървавите дири и фасовете?

11
00:04:16,489 --> 00:04:19,049 X1:237 X2:478 Y1:504 Y2:533
Дайте ми ръкавици.

12
00:05:00,689 --> 00:05:04,602 X1:219 X2:497 Y1:466 Y2:533
Още не се е вкочанила.
Скоро е била убита.

13
00:05:06,929 --> 00:05:11,923 X1:178 X2:537 Y1:464 Y2:532
Виж я. Може да забравиш тая,
с която си спал снощи,

14
00:05:12,049 --> 00:05:14,847 X1:223 X2:494 Y1:510 Y2:532
но нея ще я запомниш.

15
00:05:15,009 --> 00:05:19,719 X1:168 X2:548 Y1:464 Y2:533
Мъртва ли беше, когато дойде?
- Да, нямаше пулс.

16
00:05:19,849 --> 00:05:23,842 X1:260 X2:456 Y1:464 Y2:528
Кога беше това?
- В 20.40.

17
00:05:24,289 --> 00:05:26,359 X1:242 X2:473 Y1:466 Y2:528
Има ли свидетели?
- Не.

18
00:05:26,729 --> 00:05:30,961 X1:167 X2:549 Y1:464 Y2:533
Няма следи от борба.
Провери прозорците и вратата.

19
00:05:31,049 --> 00:05:36,043 X1:178 X2:537 Y1:464 Y2:533
Убиецът е оставил куп следи.
Бил е пълен аматЬор.

20
00:05:36,209 --> 00:05:38,962 X1:238 X2:478 Y1:466 Y2:533
Как се казва?
- Фелисити Търнър.

21
00:05:39,089 --> 00:05:41,603 X1:241 X2:475 Y1:466 Y2:533
Омъжена?
- Да, има и дъщеря.

22
00:05:41,769 --> 00:05:44,408 X1:265 X2:450 Y1:506 Y2:532
Тя още не знае.

23
00:06:17,569 --> 00:06:22,085 X1:196 X2:521 Y1:466 Y2:533
Ламар смята,
че е изнасилване и грабеж.

24
00:06:22,249 --> 00:06:26,367 X1:221 X2:494 Y1:466 Y2:532
Така ли смяташ, Дики?
- Да.

25
00:06:26,529 --> 00:06:32,684 X1:194 X2:522 Y1:466 Y2:533
Но тя има златен часовник.
Крадците не ги забравят.

26
00:06:33,969 --> 00:06:38,167 X1:181 X2:534 Y1:464 Y2:533
Видя ли дупката в главата й?
Стреляно е от упор.

27
00:06:38,329 --> 00:06:41,765 X1:171 X2:545 Y1:464 Y2:532
Трябва да си бесен,
за да натиснеш пистолета така.

28
00:06:41,849 --> 00:06:46,365 X1:150 X2:566 Y1:464 Y2:533
Застрелял я е в банята.
Първо в главата, после в гърдите.

29
00:06:46,489 --> 00:06:49,322 X1:198 X2:518 Y1:506 Y2:533
Там има куршум в стената.

30
00:06:50,089 --> 00:06:54,367 X1:151 X2:566 Y1:466 Y2:533
Седнал, осъзнал какво е направил
и се побъркал от страх.

31
00:06:54,529 --> 00:06:59,523 X1:192 X2:525 Y1:464 Y2:533
Изпушил цигара. Разбрал,
че с живота му е свършено.

32
00:06:59,729 --> 00:07:04,280 X1:201 X2:516 Y1:466 Y2:533
Завлича трупа в кухнята
и инсценира изнасилване.

33
00:07:04,449 --> 00:07:06,405 X1:200 X2:517 Y1:506 Y2:5
[...]
Everything OK? Download subtitles