Preview Subtitle for Conduit


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:28,470 --> 00:00:33,732
Ќ”Ћј «ј ѕќ¬≈ƒ≈Ќ»≈

2
00:00:34,914 --> 00:00:37,728
ћалки д¤воли на училище

3
00:00:38,809 --> 00:00:42,690
—ценарий и режисура:
∆ан ¬иго

4
00:00:51,619 --> 00:00:56,738
 инематографи¤:
Ѕорис  ауфман

5
00:00:57,735 --> 00:01:03,529
ќригинална музика от:
ћорис ∆убер

6
00:01:31,020 --> 00:01:34,284
—лед ваканци¤та, обратно на училище

7
00:04:34,002 --> 00:04:35,253
“ой е мъртъв!

8
00:05:07,185 --> 00:05:11,211
Ќ¤ма да има забавлени¤ тази година!

9
00:05:11,425 --> 00:05:12,350
“ака ли мислиш?

10
00:05:20,795 --> 00:05:22,016
≈й, Ѕобово зрънце, детенце!

11
00:05:22,491 --> 00:05:23,613
»махме си един умр¤л с нас

12
00:05:23,741 --> 00:05:25,593
ƒръжте се прилично!

13
00:05:34,623 --> 00:05:40,098
ўе доведа –ене “обар
на сутринта: нуждае се от домашно лечение

14
00:05:44,009 --> 00:05:47,009
јма то¤ си беше умр¤л

15
00:05:47,110 --> 00:05:49,010
Ќе се ебавай, виж себе си

16
00:06:04,011 --> 00:06:05,893
јз съм нови¤т преподавател

17
00:06:09,975 --> 00:06:11,420
”го

18
00:06:45,013 --> 00:06:50,713
–ене “обар: липсващ, остава при
родителите си чак до утре

19
00:06:53,014 --> 00:06:54,820
Ћека нощ, управителю

20
00:07:44,315 --> 00:07:46,015
–азкарай си крака от кревата ми, ƒюпон!

21
00:08:22,616 --> 00:08:26,016
 ой е там?
 узо...Ѕруел... олин

22
00:08:26,700 --> 00:08:28,017
 ъде е ƒюпон?

23
00:08:29,350 --> 00:08:35,018
јз н¤ма да ви чета конско на тримата
но ще постоите така до 11.00

24
00:08:48,701 --> 00:08:50,106
Ћеле, тр¤бва да отида до тоалетната, господине!

25
00:08:50,350 --> 00:08:52,020
ўе може ли да отиде, господине?

26
00:08:59,021 --> 00:09:03,818
јма господине, много ми се ходи!

27
00:09:08,022 --> 00:09:10,462
«аминавай, и хич да не ти пука за този глупак

28
00:09:16,829 --> 00:09:20,010
“ук ли сте,  узо, Ѕруел и  олин?

29
00:09:20,324 --> 00:09:22,024
ќбратно в леглата

30
00:10:06,025 --> 00:10:09,424
«апазете тишина, или ще ви вземат д¤волите

31
00:10:35,491 --> 00:10:42,462
—тавай! —тавай! јйде бързо, сега, веднага!

32
00:11:36,367 --> 00:11:40,092
Ѕруел,  узо,  олин...
Ќула за поведение, оставате тук в недел¤

33
00:12:03,388 --> 00:12:04,688
«акъсн¤, както обикновено, Ѕруел

34
00:12:11,707 --> 00:12:13,025
ѕобързайте там вие!

35
00:12:18,045 --> 00:12:20,038
»скате ли черна точка за поведение?

36
00:12:34,730 --> 00:12:38,130
—Џ«ј Ћя“Ќ»÷»

37
00:12:39,150 --> 00:12:42,462
“'ва е планът:
заговорът е готов

38
00:12:43,062 --> 00:12:48,457
Ќас не ни пускат,
така, че ще се скрием на тавана

39
00:12:49,535 --> 00:12:51,448
 узо знае от къде да набави храна

40
00:12:55,033 --> 00:12:56,575
» к'во толкова з¤па “абар?

41
00:12:58,594 --> 00:13:01,417
¬нимавай, даскала!
ќо, ’уджетовото добро момче

42
00:13:33,793 --> 00:13:36,266
» тъй, през ден¤, ще вдигнем знамето

43
00:14:35,614 --> 00:14:36,663
ј амуниции?

44
00:15:15,092 --> 00:15:18,273
“во¤ работа са! 'ћи донеси!

45
00:15:58,737 --> 00:16:00,740
Ќ¤кой си е отчупил от шоколада ми

46
00:16:01,098 --> 00:16:01,828
“ой пак си е пъхал носа тук

47
00:16:08,647 --> 00:16:10,936
Ѕен си е пъхал гадни¤ нос отново, нали?
ƒайте ми шишетата си с лепилото

48
00:16:48,250 --> 00:16:49,536
ѕогледни това

49
00:17:02,427 --> 00:17:03,892
»звади ми малко харти¤ от чекмеджето

50
00:17:07,660 --> 00:17:11,783

[...]
Everything OK? Download subtitles