Preview Subtitle for 420


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,170 --> 00:00:04,470
Умолявам те! Дай ми още малко време.

2
00:00:05,270 --> 00:00:07,670
Малко по малко времето ти измина
колко още искаш?

3
00:00:09,070 --> 00:00:13,970
Плана ми ще се провали.
- Всичко което правиш е да си играеш игрички!

4
00:00:14,770 --> 00:00:16,870
Колко дълго ще си играеш наоколо, куче?

5
00:00:17,570 --> 00:00:21,070
Поиграй си с Бога. Той може да се разчувства
и да те пощади.

6
00:00:21,570 --> 00:00:25,170
Шефа ще ти размажи мозъка.

7
00:00:28,370 --> 00:00:30,370
За мен, ти си Бог!

8
00:00:30,770 --> 00:00:36,570
Когато Бога убива, опечалените се събират.

9
00:00:36,970 --> 00:00:41,570
Когато Шефа убива, тълпата бяга
презглава.

10
00:00:43,570 --> 00:00:46,570
Нямаш пари!
- Дай ми един последен шанс.

11
00:00:47,770 --> 00:00:49,770
Последен шанс. Обещавам ти ...

12
00:00:52,270 --> 00:00:54,070
Ти отброявай дните докато спазиш
обещанието си.

13
00:00:56,970 --> 00:00:59,070
Аз ще отброявам дните до смъртта ти.

14
00:01:08,870 --> 00:01:13,070
Какво ти става?
Да не си влюбен в нея?

15
00:01:13,770 --> 00:01:15,870
Дев, ще те убия!

16
00:01:17,470 --> 00:01:23,470
Кучето дойде.
- Не му ли каза че ще му върнеш парите?

17
00:01:25,170 --> 00:01:27,570
Дори и да му платя няма да ми се размине.

18
00:01:29,170 --> 00:01:33,570
Не в този живот,
може би в следващият.

19
00:01:36,770 --> 00:01:41,070
Какво говориш? Подписваш смъртната
си присъда!

20
00:01:43,970 --> 00:01:46,570
Знам. Аз ще умра.

21
00:01:52,970 --> 00:01:56,770
Главният Управител напусна.
Трябва да се назначи някой друг на неговото място.

22
00:01:58,170 --> 00:02:03,270
Конференцията в Гоа е в застой.
Да отидем ли?

23
00:02:04,170 --> 00:02:06,170
Добре.

24
00:02:06,670 --> 00:02:12,770
Документите за утрешната среща на управителният съвет. Ти ще бъдеш назначена за Административен директор
.

25
00:02:15,170 --> 00:02:19,670
Дев, ти си уредил всичко.
Защо ти не станеш административен директор
?

26
00:02:21,570 --> 00:02:25,370
Само някой от семейството на Бхардваджи може да заеме този пост.

27
00:02:26,070 --> 00:02:28,370
Аз не съм член от семейството му.

28
00:02:34,970 --> 00:02:38,870
Офиса е така от две седмици.

29
00:02:39,070 --> 00:02:43,170
Ти напусна Делхи и нещастието удари Риту
като лавина!

30
00:02:43,670 --> 00:02:45,970
Къде беше ти онзи ден?
- Бях точно тук.

31
00:02:46,370 --> 00:02:50,370
Аз съм последният човек с който се срещна шефа. Той ми се скара.

32
00:02:50,470 --> 00:02:54,170
Скарал ти си е? Защо?
- Бях направил няколко снимки на Г-н Дев.

33
00:02:54,770 --> 00:02:57,570
Снимки на Г-н Дев?
- Той беше нов тук.

34
00:02:57,970 --> 00:03:01,870
Затова аз го шпионирах и му направих няколко снимки. И ги занесох на шефа.

35
00:03:02,070 --> 00:03:04,670
Той много ми се разсърди.
- Къде беше Г-н Дев?

36
00:03:05,370 --> 00:03:06,670
Той си беше в кабинета.

37
00:03:09,370 --> 00:03:11,670
Имаш ли ключове за кабинета му.
- Да. Ето ги.

38
00:03:14,070 --> 00:03:19,070
Чувствам като че ли душата на баща ти
е някъде наблизо ...

39
00:03:20,370 --> 00:03:24,570
... и той ми казва отново и отново,
"Ожени се за дъщеря ми."

40
00:03:26,270 --> 00:03:32,870
Последното желание на Г-н Бхардвадж.
Сега е и моя мечта.

41
00:03:35,270 --> 00:03:38,570
Но ако има някой друг в живота ти,
аз ще си тръгна.

4
[...]
Everything OK? Download subtitles