Preview Subtitle for 420


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:07,097 --> 00:00:09,497
Кажи ми, какво ти има?

2
00:00:14,297 --> 00:00:17,097
Какво има, дете мое? Кажи ми.

3
00:00:19,097 --> 00:00:21,497
Г-н Дев, не познахте ли Рия?

4
00:00:22,497 --> 00:00:27,497
Разбира се че я позна. Но той иска Рия
да му проговори.

5
00:00:30,097 --> 00:00:37,097
Бих желала да може да проговори.
Аз продължавам да я питам и питам. Но без отговор.

6
00:00:37,497 --> 00:00:43,097
Утре е рожденият ден на Рия.
Тя обича празненствата по случай рожденият си ден.

7
00:00:44,497 --> 00:00:49,497
Но вече няма да има такива празненства.
- Защо не?

8
00:00:49,897 --> 00:00:53,497
Но как ще стане?
- Рия, кажи им че ще празнуваме ...

9
00:00:53,697 --> 00:00:57,597
... рожденият ти ден със стил. Ще видят те!

10
00:01:26,497 --> 00:01:30,197
Нима Рия е загубила усмивката си?
Къде е изгубената й усмивка?

11
00:01:32,197 --> 00:01:36,597
Трябва да е паднала долу.
Хайде всички, потърсете я.

12
00:01:41,197 --> 00:01:44,197
Намерихте ли я?
- У теб ли е?

13
00:01:44,497 --> 00:01:46,597
И той също не я е намерил.
Къде е усмивката на Рия?

14
00:01:47,397 --> 00:01:50,197
Намерили я?
- Не.

15
00:01:50,497 --> 00:01:52,597
Къде може да е отишла нейната усмивка?

16
00:01:52,697 --> 00:01:55,197
Да! Спомних си!

17
00:01:56,197 --> 00:01:59,197
Мисля че е в гората!

18
00:01:59,997 --> 00:02:04,197
В джунглата?
- Може да е в джунглата.

19
00:02:05,197 --> 00:02:11,197
Една вечер, аз си вървях през гората.
Ето така.

20
00:02:13,897 --> 00:02:15,597
И тук аз бях в гората.

21
00:02:20,397 --> 00:02:24,597
Отидох до един лъв и му казах,
"Здравей Лъвчо ..."

22
00:02:25,297 --> 00:02:30,597
"Ти ли си взел усмивката на Рия?
- Аз не отнемам ничий усмивки."

23
00:02:31,297 --> 00:02:35,197
"Отнемам само животи.
И той започна да ме преследва!"

24
00:02:35,697 --> 00:02:38,597
Бягай! Бягай! Ето така!

25
00:02:41,797 --> 00:02:47,597
Уморих се. Тогава малка пеперуда се приближи до мен. Отвори крилата си.

26
00:02:48,297 --> 00:02:55,697
И от там излезе усмивката на Рия!
Погледнете усмивката й.

27
00:02:57,197 --> 00:02:58,597
Не е ли смешно?

28
00:03:00,297 --> 00:03:01,697
Хубава усмивка, нали?

29
00:03:01,797 --> 00:03:03,697
Погледни я, Рия.

30
00:03:04,297 --> 00:03:06,297
Но Рия не се усмихва.

31
00:03:06,697 --> 00:03:08,697
Хей! Защо ме удряш?

32
00:03:12,297 --> 00:03:17,697
Смешник! Спрете с тези песни и танци.
Хайде, освободете тази къща.

33
00:03:20,297 --> 00:03:27,697
Кой си ти? Да не си избягал от лудницата?
- Хей смешнико! Да не си забравил?

34
00:03:29,297 --> 00:03:33,597
Ананд, тези хора са ...
- Да не си направил цирк тук?

35
00:03:33,797 --> 00:03:39,697
Да! Нуждаем се само от мечки и носорози!
- Да! Мечки и носорози!

36
00:03:41,597 --> 00:03:46,697
Да не би да се шегуваш с Шефа? Ще ти дам един урок за да не се правиш на умник.

37
00:03:48,297 --> 00:03:51,297
Какво правиш? Ще си загубя панталоните?

38
00:03:52,297 --> 00:03:54,297
Искаш и аз да ти го направя ли?

39
00:03:54,497 --> 00:03:56,697
Пусни ме!
-Не е ли смешно?

40
00:04:27,397 --> 00:04:30,697
Ти удари Шефа! С теб е свършено!
Вземи това!

41
00:04:31,397 --> 00:04:34,397
Какво е това? Сладка ли?

42
00:04:37,397 --> 00:04:39,397
Нека да им вземем сладките.

43
00:04:41,397 --> 00:04:42,797
Хайде, мече.

44
00:04:44,397 --> 00:04:
[...]
Everything OK? Download subtitles