Preview Subtitle for Diving In


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,500 --> 00:00:02,187
Досега в Kyle XY...

2
00:00:03,022 --> 00:00:04,449
Научихте ли нещо за Кайл?

3
00:00:04,596 --> 00:00:07,246
Така изглежда. Мисля, че Кайл
може да е замесен в убийство.

4
00:00:07,271 --> 00:00:09,668
Някакви туристи го намерили близо до
Виктория Фолс.


5
00:00:11,334 --> 00:00:14,149
Онази нощ намерихме Кайл,
седящ точно до това място.

6
00:00:14,213 --> 00:00:17,283
Вие сама казахте, че травма може да
е причинила амнезията му.

7
00:00:17,318 --> 00:00:19,928
Да, възможно е да е бил свидетел
на нападението.

8
00:00:19,963 --> 00:00:21,502
Той започна ли да си спомня нещо?

9
00:00:23,492 --> 00:00:25,416
И двете знаем, че го харесваш
повече отколкото казваш.

10
00:00:25,560 --> 00:00:27,773
Това не означава, че очаквам
някакво голямо обвързване.

11
00:00:27,816 --> 00:00:29,154
Просто истината.

12
00:00:34,392 --> 00:00:38,547
Обзалагам се, че семейството ти те
търси сега. Ти не си паднал от небето.

13
00:00:38,866 --> 00:00:43,079
Този символ е на някаква защитна карта,
която намерихме близо до останките.


14
00:00:43,228 --> 00:00:45,039
Това говори ли ти нещо?

15
00:00:46,593 --> 00:00:47,406
Не.

16
00:02:05,506 --> 00:02:06,813
Беше първият ми сън.

17
00:02:07,703 --> 00:02:09,656
Или поне първият, който
можех да си спомня.


18
00:02:11,184 --> 00:02:14,618
В подсъзнанието ми изникваше
история за любов и загуба,


19
00:02:14,676 --> 00:02:18,087
въпреки че нямаше такава
история в спомените ми.


20
00:02:19,047 --> 00:02:20,551
Чудех се какво ли значи това.

21
00:02:20,645 --> 00:02:23,406
Нещо, което вече съм преживял?

22
00:02:24,007 --> 00:02:26,970
Или видение на нещо, което
ще се случи?


23
00:02:27,010 --> 00:02:29,580
Искаше ми се да се върна обратно
в съня при Аманда.


24
00:02:30,786 --> 00:02:32,748
Исках да видя как ще свърши.

25
00:02:40,873 --> 00:02:43,272
Сигурна ли сте, че не ги е нарисувал
след като видя защитната карта?

26
00:02:43,318 --> 00:02:46,055
Да. Забелязах тези белези по
рисунките доста преди това.

27
00:02:46,989 --> 00:02:50,697
Кайл, защо си го нарисувал на части?
- Така го видях.

28
00:02:51,725 --> 00:02:57,004
Възможно е части от миналото му да
започват да навлизат в съзнанието му.

29
00:02:57,039 --> 00:02:59,620
Виждала съм го и преди при
пациенти с амнезия.

30
00:03:00,222 --> 00:03:03,212
Всички се тревожеха за образите
идващи от главата ми.


31
00:03:03,866 --> 00:03:07,225
Не можех да ги обясня, както и
съня с Аманда.


32
00:03:07,921 --> 00:03:12,912
Съзнанието ми правеше неща,
които останалата част от мен не разбираше.


33
00:03:14,322 --> 00:03:15,384
Къде отиваш, Лори?

34
00:03:16,631 --> 00:03:18,403
Да, къде отиваш, Лори?

35
00:03:19,885 --> 00:03:20,672
На басейна.

36
00:03:20,982 --> 00:03:23,304
Когато казах да наглеждаш Кайл

37
00:03:23,338 --> 00:03:24,987
наистина имах предвид да
го направиш.

38
00:03:25,025 --> 00:03:26,293
Но той е зает.

39
00:03:26,425 --> 00:03:27,610
Всъщност, приключихме.

40
00:03:27,647 --> 00:03:28,512
Засега.

41
00:03:28,594 --> 00:03:30,824
Кайл, искаш ли да отидеш на басейна?

42
00:03:31,082 --> 00:03:33,038
Аз съм единственото момиче в
Америка,

43
00:03:33,165 --> 00:03:35,394
което трябва
[...]
Everything OK? Download subtitles