Preview Subtitle for Della


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:31,056 --> 00:00:34,975
»забел ёпер

2
00:00:35,541 --> 00:00:39,469
ƒјћј“ј —  јћ≈Ћ»»“≈

3
00:00:40,374 --> 00:00:42,958
∆ан ћари¤ ¬олонте

4
00:00:43,590 --> 00:00:45,910
Ѕруно √анц

5
00:00:46,861 --> 00:00:48,932
‘абрицио Ѕентиволио

6
00:00:49,508 --> 00:00:52,530
 лио √олдсмит

7
00:00:54,435 --> 00:00:56,933
ћарио ћаранзана

8
00:00:57,774 --> 00:01:00,153
ян Ѕабиле

9
00:01:00,938 --> 00:01:03,372
 арла ‘рачи

10
00:01:03,937 --> 00:01:06,577
ћоже само да се
досещаме за това.


11
00:01:06,882 --> 00:01:09,432
Ќикой не знае, до какви висини
може да ни издигне,


12
00:01:09,624 --> 00:01:12,794
силата на любовта,
пламъкът на щастието.


13
00:01:16,753 --> 00:01:19,126
«а първи път съм влюбена.

14
00:01:19,951 --> 00:01:22,934
¬аши¤т син е виновен
за моето страдание.


15
00:01:30,093 --> 00:01:32,999
Ќе мога да се против¤
на съдбата.


16
00:01:37,718 --> 00:01:40,710
музика ≈нио ћориконе

17
00:01:51,365 --> 00:01:53,867
Ќе мога да се против¤
на чувствата.


18
00:01:54,771 --> 00:01:56,845
Ќе ми ли в¤рвате?

19
00:02:03,698 --> 00:02:05,813
Ќо не се бойте от мен.

20
00:02:06,251 --> 00:02:08,733
јз съм ви предан другар.

21
00:02:08,986 --> 00:02:11,895
«нам, че има нещо по-важно,
отколкото това щастие.


22
00:02:12,308 --> 00:02:15,193
јз съм по-разумна,
отколкото предполагате.


23
00:02:15,403 --> 00:02:17,752
Ќо между влюбени¤т
и предмета на страстта му,


24
00:02:17,855 --> 00:02:20,531
съществува невидима връзка.

25
00:02:21,823 --> 00:02:24,936
Ѕо¤ се, ваши¤т син, да не изпадне
в дълбока печал.


26
00:02:25,158 --> 00:02:27,074
ѕодкрепете го.

27
00:02:28,295 --> 00:02:29,964
реж. ћарио Ѕолонини

28
00:02:30,968 --> 00:02:34,099
ѕро¤вете към него,
вашата доброта.


29
00:02:35,100 --> 00:02:38,065
“е се раждаха, жив¤ха, умираха.
Ћамартин.


30
00:02:38,356 --> 00:02:40,943
ƒа повторим пак сцената.
√отови ли сте.

31
00:02:41,363 --> 00:02:42,946
“ишина.
“ишина.

32
00:02:43,392 --> 00:02:45,446
ћаргарита!
ћаргарита!


33
00:02:45,854 --> 00:02:48,113
Ќе знам, какво
ще стане с мен.


34
00:02:48,438 --> 00:02:51,401
«нам само, че ви обичам,
повече от всичко на света.


35
00:02:51,758 --> 00:02:53,829
ўастлив съм.

36
00:03:14,843 --> 00:03:16,414
ћаргарита!

37
00:03:17,621 --> 00:03:19,391
 акво ви е?

38
00:03:20,064 --> 00:03:22,317
јнета, вода!

39
00:03:23,066 --> 00:03:25,253
Ќищо, ще ми мине.

40
00:03:25,848 --> 00:03:28,526
ћол¤ ви, излезте.
—ега ще дойда.


41
00:03:30,636 --> 00:03:33,433
ѕростете мосю ƒюма,
но нима тр¤бва,

42
00:03:33,479 --> 00:03:36,451
да кашл¤м така силно,
до пето действие?

43
00:03:36,911 --> 00:03:38,962
Ќе мадмоазел.
Ќе е нужно.

44
00:03:39,205 --> 00:03:42,508
“ова ужасно изпитание, ви чака
само в пето действие.

45
00:03:42,708 --> 00:03:44,776
»звинете, мосю.
Ќе познавам героин¤та си,

46
00:03:44,877 --> 00:03:46,962
затова се налага,
да се допитвам до вас.

47
00:03:47,046 --> 00:03:49,606
“¤ не е била,
знатна дама, мадмоазел.

48
00:03:49,882 --> 00:03:52,701
“¤ се е държала достойно,
за професи¤та си.

49
00:03:55,179 --> 00:03:58,124
ƒамата, послужила за модел
на ваши¤т пер
[...]
Everything OK? Download subtitles