Preview Subtitle for 1923


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,535 --> 00:00:14,615
БЪСТЪР КИЙТЪН в
"НАШЕТО ГОСТОПРИЕМСТВО"

2
00:01:22,349 --> 00:01:25,652
Въведение

3
00:01:25,652 --> 00:01:34,661
Едно време в определени части на САЩ
е имало вражди,
предавани от поколение на поколение

4
00:01:34,728 --> 00:01:44,771
Мъжете от едно семейство израствали
убивайки мъжете от друго семейство,
само защото бащите им са правели така.

5
00:01:44,872 --> 00:01:56,250
Нашата история е за отколешната вражда
между семействата Канфийлд и МакКей
каквато е била около 1810г.

6
00:01:56,283 --> 00:02:05,893
Скромният дом на Джон МакКей -
последният от рода,
ако не броим невръстния му син.

7
00:03:01,381 --> 00:03:08,055
Току-що научих, че Джим Канфийлд е в
града. Опасявам се, че това вещае беда.
Предчувствам опасността.

8
00:03:15,229 --> 00:03:22,903
Домът на Джоузеф Канфийлд,
чийто буен брат му е дошъл на гости.

9
00:03:33,059 --> 00:03:39,987
Джим, аз опитах да забравя тази вражда,
защо не сториш като мен?

10
00:03:41,177 --> 00:03:48,128
Не! Дойдох чак дотук, за да го убия
и ще го сторя довечера!

11
00:04:07,447 --> 00:04:12,219
"Обичай ближния си (съседа),
както обичаш себе си"

12
00:06:24,818 --> 00:06:33,594
Сега враждата трябва да продължи.
Двамата си сина ще възпитам
да отмъстят за това деяние!

13
00:06:44,338 --> 00:06:56,149
Майчината любов я подтикна да отведе
бебето, при сестра си в Ню Йорк, където
може да расте в неведение за враждата.

14
00:07:34,354 --> 00:07:39,092
Ню Йорк сити - 20 години по-късно.

15
00:07:39,293 --> 00:07:52,239
Тук младият МакКей бе отгледан
от леля си, след като майка му почина.
(Бродуей и 42-а ул. 1830г)

16
00:08:02,922 --> 00:08:04,785
Лелята

17
00:08:12,993 --> 00:08:16,029
Уили МакКей

18
00:09:33,360 --> 00:09:36,677
Това кръстовище почва да става опасно.

19
00:10:07,570 --> 00:10:21,688
Уважаеми г-не:
Като законен наследник на Джон МакКей,
моля елате по-скоро в Роквил,
за да влезете във владение на имота си.

20
00:10:54,499 --> 00:10:58,859
Преди да тръгнеш
трябва да ти кажа нещо.

21
00:11:00,794 --> 00:11:07,668
И тъй, тя му разказа за враждата.

22
00:11:14,807 --> 00:11:17,411
Tръгващ на далечен път

23
00:11:45,724 --> 00:11:51,478
Пази се от индианците,
като наближите Трентън.

24
00:12:15,108 --> 00:12:20,327
"РАКЕТА"

25
00:12:33,687 --> 00:12:39,101
Помни какво ми обеща
и не доближавай сем. Канфийлд!

26
00:13:15,795 --> 00:13:20,792
Красива гостенка на Ню Йорк
се връща у дома.

27
00:15:03,612 --> 00:15:09,543
Желязното чудовище се устреми
напред към планините Блу Ридж.

28
00:19:52,192 --> 00:19:54,094
Сега пътуваме по-гладко.

29
00:20:47,565 --> 00:20:55,522
Сегашният дом на Джоузеф Канфийлд
и двамата му сина.

30
00:21:24,662 --> 00:21:29,089
Сестра ви пристига със следващия трен.

31
00:26:01,147 --> 00:26:05,332
Сигурно сме прегазили локомотива
надолу по стръмното.

32
00:28:46,260 --> 00:28:50,063
Ще ме упътите ли към
имението на МакКей ?

33
00:29:09,116 --> 00:29:13,020
Защо търсите имението на МакКей ?

34
00:29:14,621 --> 00:29:19,927
Било е на баща ми
и идвам да го наследя.

35
00:29:27,602 --> 00:29:29,403
Кой беше баща Ви ?

36
00:29:31,738 --> 00:29:33,340
Джон МакКей.

37
00:29:54,962 --> 00:29:57,064
Да ти се намира пищов подръка?

38
00:31:49,226 --> 00:31:52,846
Синът на Джон МакКей е в града.

39
00:32:42,616 --> 00:32:46,700
Ще д
[...]
Everything OK? Download subtitles