Preview Subtitle for Half Hour Story


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:06,462 --> 00:00:09,657
Не ме притискайте...
или ще скоча.

2
00:00:14,085 --> 00:00:16,071
Добре. Давай.

3
00:00:23,259 --> 00:00:25,078
Елате.
Елате да ме хванете.

4
00:00:40,252 --> 00:00:42,071
Иди го хвани.

5
00:00:42,254 --> 00:00:44,157
Ти иди го хвани.

6
00:01:03,888 --> 00:01:10,753
Кой е? Кой е?
Кой е? Кой е?

7
00:01:14,557 --> 00:01:18,386
Кой си ти?
- Аз съм миячът на прозорците.

8
00:01:18,670 --> 00:01:22,265
Ми-мияч на прозорци? Не.
Не. Ми-... ти...

9
00:01:30,286 --> 00:01:33,490
Кой си ти?
- Аз съм от химическото чистене.

10
00:01:33,790 --> 00:01:37,193
Химическо чистене?
Анна?

11
00:01:38,094 --> 00:01:40,094
Кой беше този човек?
- Миячът на прозорци.

12
00:01:40,395 --> 00:01:42,095
Той ми каза,
че е от химическото чистене.

13
00:01:42,296 --> 00:01:43,796
Какво искаш да кажеш?
Че лъжа ли?

14
00:01:44,697 --> 00:01:46,997
Виж, той е...
сигурна съм...

15
00:02:09,065 --> 00:02:11,294
Сега искат да ми затворят
устата завинаги.

16
00:02:11,977 --> 00:02:13,763
Изчакай така малко.

17
00:02:13,988 --> 00:02:15,974
Кой иска да те убие?

18
00:02:17,867 --> 00:02:22,396
Григор! Но ти работиш за него!
Защо? Обади ли се в полицията?

19
00:02:22,579 --> 00:02:24,857
Но аз нямам паспорт.
Тук съм нелегално.

20
00:02:25,782 --> 00:02:29,692
Как си изпаднал в това положение?
Ще се обадя на австралийската полиция.

21
00:02:29,992 --> 00:02:32,194
Ти отиди утре
и подай оплакване в полицията.

22
00:02:32,478 --> 00:02:34,488
Сега намери някой хотел
да преспиш.

23
00:02:34,772 --> 00:02:38,858
Какъв хотел? Та аз едвам
намерих пари да ти се обадя.

24
00:02:39,494 --> 00:02:42,981
Какво ще правиш тогава?
- Ще спя на улицата.

25
00:02:43,482 --> 00:02:45,382
Добре.
Така ще е по-безопасно от хотел.

26
00:02:45,465 --> 00:02:51,283
Утре пак ще звънна. Стани по-рано.
Ние сме 2 часа напред.

27
00:02:59,684 --> 00:03:03,784
Да, сър?
- Свържи се с главната квартира на ФСБ.

28
00:03:03,985 --> 00:03:07,685
Търси ген. Смирнов.
- Да, сър.

29
00:03:39,769 --> 00:03:44,991
- Да? - Изчезвай от леглото ми!
- Съжалявам.

30
00:03:49,361 --> 00:03:52,681
Тук спи ли някой?
- Не. На почивка е.

31
00:03:58,479 --> 00:04:03,268
- Да? - Помогни ми!
- Да. - Удари стената!

32
00:04:04,661 --> 00:04:06,396
По-силно!

33
00:04:07,981 --> 00:04:09,174
Лека нощ.

34
00:04:10,984 --> 00:04:12,260
Лека нощ.

35
00:04:19,066 --> 00:04:21,468
Г-це Цуй,
убиецът все още е на свобода

36
00:04:21,893 --> 00:04:25,499
и е доста опасно, ако ви види.
Отидете при приятел и си починете.

37
00:04:26,099 --> 00:04:30,295
Ще пратя отряд, който да ви отведе
вкъщи и да ви пази 24 часа.

38
00:04:33,063 --> 00:04:34,181
Благодаря ви, сър.

39
00:04:35,666 --> 00:04:36,768
Човекът е на касетата.

40
00:04:37,068 --> 00:04:40,673
Имаме работа с професионалист, Луис.
Дай тази видеокасета за анализ.

41
00:04:40,898 --> 00:04:43,892
Виж дали заподозреният
наистина е същият човек.

42
00:04:44,076 --> 00:04:48,102
Свържи се с полицията в Хонг Конг,
ЦРУ и руското ФСБ.

43
00:04:48,303 --> 00:04:51,003
Получи потвърждение за човека.
- Добре, сър.

44
00:05:37,367 --> 00:05:39,167
Добро утро.
- Добро утро.

45
00:05:47,368 --> 00:05:52,468
Извинете. Откраднаха ми портфейла,
може ли да ми заемете малко пари?

46
00:05:53,869 --> 00:05:56,169
[...]
Everything OK? Download subtitles