Preview Subtitle for Begotten


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:11,433 --> 00:00:13,933
ƒобро утро, шерифе.

2
00:00:13,975 --> 00:00:16,508
— какво мога да ви бъда полезен
днес?

3
00:00:16,550 --> 00:00:18,558
√ърбът ми.

4
00:00:18,600 --> 00:00:21,817
ƒайте да видим.
- ќх...

5
00:00:21,892 --> 00:00:25,100
—лучи се сутринта,
когато станах от леглото.

6
00:00:27,475 --> 00:00:30,392
»мам алваниански
гръбначен кърлеж, нали?

7
00:00:30,427 --> 00:00:32,690
ѕо принцип...
- ўе чувствам болка

8
00:00:32,725 --> 00:00:35,958
до кра¤ на дните си.
- ќдо,

9
00:00:36,017 --> 00:00:38,142
имате притиснат нерв.

10
00:00:38,183 --> 00:00:40,392
Ќаистина?

11
00:00:40,433 --> 00:00:42,950
“ова се случва заради лоша стойка.
- ѕри мен? —мешно.

12
00:00:43,017 --> 00:00:45,642
Ќикой не стои толкова прав, като мен.

13
00:00:45,683 --> 00:00:48,667
»менно. ¬ие се държите така,
с¤каш сте несгъваем.

14
00:00:48,725 --> 00:00:51,975
“очно така съм се държал винаги.

15
00:00:52,017 --> 00:00:54,892
Ќевинаги сте имали гръбнак.

16
00:00:54,933 --> 00:00:57,183
¬ие вече не сте променчик.

17
00:00:57,225 --> 00:01:00,600
—ега вече сте хуманоид и тр¤бва
да се научите да се отпускате.

18
00:01:00,642 --> 00:01:03,617
 азахте ми го и миналата седмица.
- »?

19
00:01:03,642 --> 00:01:07,600
ѕомогна.
“ова и сливови¤т сок.

20
00:01:07,725 --> 00:01:10,683
≈то. ¬иждате ли?
- јха.

21
00:01:10,725 --> 00:01:13,017
јз знам за какво говор¤.
- ≈...

22
00:01:13,058 --> 00:01:16,850
ѕроблем с гърба?
- “ова не те зас¤га,  уарк.

23
00:01:16,892 --> 00:01:20,150
Ћоша стойка?
- ўе изчезнеш ли оттук?

24
00:01:20,267 --> 00:01:22,808
Ќужен ти е
добър отпускащ режим.

25
00:01:22,850 --> 00:01:25,392
—утрешна физзар¤дка в класа
на ”орф ще ти се отрази добре.

26
00:01:25,433 --> 00:01:29,400
«абравете! »мам холопрограма,
ко¤то ще се погрижи за него.

27
00:01:29,517 --> 00:01:32,392
“ри орионски робини
с камшици,

28
00:01:32,427 --> 00:01:35,583
 уарк...
- ƒобре, страдай си.

29
00:01:35,650 --> 00:01:37,683
 акво искаш?

30
00:01:37,725 --> 00:01:40,892
≈ридианецът, с който имах сделка,

31
00:01:41,017 --> 00:01:43,808
ми продаде нещо,
което може да те заинтересува.

32
00:01:43,850 --> 00:01:46,708
Ќе мисл¤.
- ƒаже не знаеш, какво е.

33
00:01:46,808 --> 00:01:48,808
«нам, че не ми тр¤бва.

34
00:01:48,850 --> 00:01:52,858
“огава ще ми подскажеш ли
как да се свържа с ќснователите?

35
00:01:52,892 --> 00:01:55,142
“¤х ще ги заинтересува.

36
00:01:55,183 --> 00:01:57,192
«а какво говориш?

37
00:02:03,975 --> 00:02:06,773
“ова е променчик,

38
00:02:06,808 --> 00:02:09,558
или е бил променчик.

39
00:02:09,600 --> 00:02:13,617
ƒоколкото е мъртъв, ще ти го
продам за 5 плочки латиний.

40
00:02:13,642 --> 00:02:16,707
“ой не е мъртъв.
- ¬ такъв случай за 10.

41
00:02:16,767 --> 00:02:20,108
“ой е болен.
- ќсем, и сме квит.

42
00:02:25,933 --> 00:02:28,350
ƒа се работи с теб е удоволствие.

43
00:02:34,225 --> 00:02:36,292
јко това е променчик,

44
00:02:36,333 --> 00:02:38,500
по-добре да го сложим
в задържащо поле.

45
00:02:38,542 --> 00:02:40,592
Ќ¤ма нужда от това.
- Ќо ако се измъкне

46
00:02:40,667 --> 00:02:42,725
от контейнера, може да е опасно.

47
00:02:42,767 --> 00:02:45,517
“ой никъде н¤ма да ходи, докторе.

48
00:02:45,558 --> 00:02:47,892
Ќе знае как.

49
00:02:47,933 --> 00:02:50,
[...]
Everything OK? Download subtitles