Preview Subtitle for Laid


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:05,320 --> 00:00:08,357
—  айли още не б¤хме
спали, но усещах,


2
00:00:08,440 --> 00:00:11,113
че 4-седмичното ембарго върху
дупето й беше на път да приключи.


3
00:00:11,200 --> 00:00:14,954
»мам изненада за теб.
Ц Ѕоже, нека е секс. »ли пони.

4
00:00:15,040 --> 00:00:17,838
—игурно е секс,
защото не виждам пони.


5
00:00:17,920 --> 00:00:19,478
„акай тук.

6
00:00:21,120 --> 00:00:23,998
«а мотопедчето ти.
 акво правиш?

7
00:00:25,320 --> 00:00:27,914
Ќищо. “очно щ¤х
малко да пера.

8
00:00:28,000 --> 00:00:30,230
ѕредполагам,
че пералното е в сградата.

9
00:00:30,320 --> 00:00:32,470
«ащо всичко опира до секс?

10
00:00:32,560 --> 00:00:36,439
Ќе, просто съм много
горд с плочките си.

11
00:00:36,520 --> 00:00:38,715
»ли плочката.

12
00:00:41,240 --> 00:00:43,800
“ърк и  арла също
имаха проблем,

13
00:00:43,880 --> 00:00:45,279
но те работеха върху него.

14
00:00:45,360 --> 00:00:48,716
Ќе разбирам защо не го
обсъдим след филма.

15
00:00:48,800 --> 00:00:51,598
ћного женени двойки изпитват
трудности първата година,

16
00:00:51,680 --> 00:00:55,229
но нищо н¤ма да се реши,
ако не обсъждаме нещата открито.

17
00:00:55,320 --> 00:00:57,470
ƒобре, да го направим.

18
00:00:57,560 --> 00:01:01,633
“ова, което ме безпокоиЕ
Ц ’ей, хей, ето го!

19
00:01:01,720 --> 00:01:04,314
ѕрасна ли мо¤т човек?
Ц Ќе, по д¤волите.

20
00:01:04,400 --> 00:01:06,550
ƒа, по д¤волите!

21
00:01:06,640 --> 00:01:08,995
»звинете, време е
за вечерни¤ ми ритуал.

22
00:01:09,080 --> 00:01:11,958
«адовол¤вам се,
рева и повтар¤м.


23
00:01:12,040 --> 00:01:13,917
≈то, “ърк. “ова е проблемът ни.

24
00:01:14,000 --> 00:01:16,309
ќпитваме се да водим
сериозен разговор,

25
00:01:16,400 --> 00:01:19,233
а ти си по-загрижен
за другата си жена.

26
00:01:19,320 --> 00:01:20,719
«наеш ли
за какво съм загрижен?

27
00:01:20,800 --> 00:01:24,713
ѕри теб всичко е гол¤м проблем.
ќт мухата правиш слон.

28
00:01:24,800 --> 00:01:28,156
 ога съм правила
от мухата слон?

29
00:01:28,440 --> 00:01:31,955
“ърк! јко не можеш да запомниш,
че тр¤бва да затвар¤ш пастата,

30
00:01:32,040 --> 00:01:34,031
как ще отглеждаме децата си?

31
00:01:34,120 --> 00:01:36,873
»знас¤м се при сестра си.

32
00:01:37,680 --> 00:01:39,910
ћога да поработ¤
малко по въпроса.

33
00:01:41,360 --> 00:01:43,874
јко пациентът е в шок,
първо тр¤бва

34
00:01:43,960 --> 00:01:45,951
да си осигурим достъпЕ

35
00:01:46,560 --> 00:01:48,869
 акво? “ова тр¤бва.
Ц «нам.

36
00:01:48,960 --> 00:01:51,793
Ќе го правех,
за да сигнализирам грешка,

37
00:01:51,880 --> 00:01:55,316
а защото ми беше скучно
и реших, че ще те изнерви.

38
00:01:55,400 --> 00:01:58,358
¬ие сте прекрасен учител.
—прете пред стажантите ми.

39
00:01:58,440 --> 00:02:01,671
Ќепрофесионално е.
Ц ѕрава си, Ѕарби. ѕродължавай.

40
00:02:02,960 --> 00:02:06,919
 огато имаме кардиогенен шокЕ

41
00:02:08,200 --> 00:02:10,634
е най-добре да започнемЕ

42
00:02:12,720 --> 00:02:14,278
ƒа минем нататък.

43
00:02:16,360 --> 00:02:20,592
Ќе ми се нрави много,
че се за¤ждате с мо¤та дама.

44
00:02:20,680 --> 00:02:21,999
“во¤ дама?

45
00:02:22,080 --> 00:02:24,196
— русата докторка
все н¤кога ще се съберем.

46
00:02:24,280 --> 00:02:28,512
√овор¤ за къща в околностите,
вол
[...]
Everything OK? Download subtitles