Preview Subtitle for 420


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,565 --> 00:00:06,365
- Каква партия?
Имаш предвид за игра на карти?

2
00:00:06,869 --> 00:00:09,429
- Задържах го специално,

3
00:00:09,672 --> 00:00:11,162
а ти лежиш тук пиян.

4
00:00:13,209 --> 00:00:18,340
Намерих Царя на Картите.
Той ще те научи.

5
00:00:19,782 --> 00:00:24,082
- И какво от това! Що не вземеш него?
Аз никъде не отивам.

6
00:00:26,489 --> 00:00:27,854
- Ще го отпратя!

7
00:00:29,225 --> 00:00:30,192
- Махай се!

8
00:00:35,231 --> 00:00:39,190
- Моял ви, не казвайте на полицията.
Не съм направил нищо лошо.

9
00:00:39,702 --> 00:00:40,669
- Полиция?

10
00:00:47,744 --> 00:00:52,772
Ще информирам полицията,
освен ако ми се подчиниш.

11
00:00:53,983 --> 00:00:55,416
- Какво трябва да направя?

12
00:01:02,925 --> 00:01:06,486
Аз съм джентълмен.

13
00:01:06,963 --> 00:01:09,090
Подпишете разписката, мадам
и ме оставете да си вървя.

14
00:01:09,399 --> 00:01:10,491
- Ще го направя.

15
00:01:20,843 --> 00:01:21,810
Смени си дрехите.

16
00:02:21,904 --> 00:02:23,132
Наричат ме Мая.

17
00:02:23,506 --> 00:02:26,304
- Аз съм Радж.
Работя в пералнята на Бхарат.

18
00:02:26,509 --> 00:02:29,137
Печеля 45 рупии и ми удържат,
ако изгоря някоя дреха.

19
00:02:29,345 --> 00:02:32,109
Ако шефа ме види в този костюм,
ще бъда уволнен.

20
00:02:32,348 --> 00:02:37,308
- Забрави, че работиш в пералня.

21
00:02:38,354 --> 00:02:41,846
Забрави, че печелиш 45 рупии.

22
00:02:43,025 --> 00:02:47,052
Аз ти давам нов живот,
разбираш ли?

23
00:02:48,064 --> 00:02:51,192
Ти не си вече онзи Радж
от пералнята,

24
00:02:52,368 --> 00:02:55,132
а принц, истински Радж,

25
00:02:55,905 --> 00:02:58,066
богаташ.

26
00:02:58,441 --> 00:03:00,534
В тези дрехи....

27
00:03:02,078 --> 00:03:05,343
....ти ще бъдеш уважаван,
където и да отидеш.

28
00:03:06,282 --> 00:03:10,685
Богати и влиятелни хора
ще се гордеят да те наричат приятел.

29
00:03:11,654 --> 00:03:20,358
Ще те заведа в страната на мечтите,
света на богатството.

30
00:03:21,597 --> 00:03:25,363
Днес ще ти отворя портите
на бляскавия нов свят.

31
00:04:05,174 --> 00:04:07,074
- Какво, сър?
Аз съм само сервитьор.

32
00:04:08,277 --> 00:04:10,404
- Аз съм само перач.

33
00:04:16,452 --> 00:04:18,283
- Защо се държиш така идиотски?

34
00:04:20,456 --> 00:04:23,152
Лицето ти
трябва да излъчва достойнство.

35
00:04:24,060 --> 00:04:26,028
Трябва да се държиш царствено,
като принц.

36
00:04:33,603 --> 00:04:37,437
- Ще сваля една маска
и ще я заменя с друга.

37
00:04:47,462 --> 00:04:51,619
- Мая, ти си светлина за очите.

38
00:04:51,888 --> 00:04:55,346
- Здравей, Филачанд.
Запознай се с Радж Кумар от....

39
00:04:56,492 --> 00:04:57,459
- Пиплинагар.

40
00:04:58,861 --> 00:05:00,453
- Приятно ми е.

41
00:05:00,830 --> 00:05:03,060
Колко ненадейно,
играта ще бъде великолепна.

42
00:05:03,366 --> 00:05:04,799
Запознайте се с приятелите ми.

43
00:05:09,038 --> 00:05:11,939
- Г-н Радж Кумар е наистина велик.

44
00:05:15,912 --> 00:05:19,006
- Надявам се,
че обичате да играете на карти.

45
00:05:19,515 --> 00:05:20,743
Ние играем флош.

46
00:05:21,250 --> 00:05:23,810
- Аз вадя три аса!

47
00:05:26,722 --> 00:05:28,485
- Играта днес ще ни донесе
истинска наслада!

48
00:05:33,529 --> 00:05:36,293
- С нетърпение ви очаквахме.

49
00:05:3
[...]
Everything OK? Download subtitles