Preview Subtitle for Amour Fou


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:46,000 --> 00:01:47,600
Медоу, имаш ли тампон?

2
00:01:48,600 --> 00:01:50,800
Кървя, а автоматът
в тоалетната не работи.

3
00:01:51,500 --> 00:01:53,200
Ходи ли на преглед?

4
00:01:54,600 --> 00:01:55,400
Не знам какво става.

5
00:01:55,800 --> 00:01:57,600
По средата на периода съм,
никога не ми се е случвало.

6
00:02:00,200 --> 00:02:00,900
Ето.

7
00:02:18,600 --> 00:02:21,500
Представи си твоят портрет
в музей като този.

8
00:02:21,500 --> 00:02:23,900
Тя е просто съпруга на
някой богат търговец, мамо.

9
00:02:23,900 --> 00:02:25,800
Така Рубенс е изкарвал
прехраната си.

10
00:02:25,800 --> 00:02:27,800
Явно можеш да водиш разговор,
"госпожице история на изкуствата".

11
00:02:28,200 --> 00:02:31,100
Не съм виждала
такива оценки от теб.

12
00:02:31,100 --> 00:02:33,500
Ти навлизаш в семиотиката.

13
00:02:34,000 --> 00:02:35,400
Ако прекарваш повече
време над книгите,

14
00:02:35,400 --> 00:02:37,800
и по-малко в колата на Джаки...

15
00:02:37,800 --> 00:02:39,300
Моля те...

16
00:02:39,300 --> 00:02:41,200
това приключи.

17
00:02:42,800 --> 00:02:45,200
Просто така?
Какво се е случило?

18
00:03:13,900 --> 00:03:15,300
Плачеш ли?

19
00:03:16,800 --> 00:03:18,800
Какво има?

20
00:03:18,800 --> 00:03:20,400
Не знам, просто погледни.

21
00:03:29,800 --> 00:03:31,200
Джузепе де Ривера.

22
00:03:31,700 --> 00:03:33,600
"Мистичната сватба
на св. Катерина."

23
00:03:34,500 --> 00:03:36,000
Това е Исус като бебе.

24
00:03:36,400 --> 00:03:38,800
Тя се омъжва за бебе? Късмет.

25
00:03:38,800 --> 00:03:40,300
Всички го правим.

26
00:03:40,300 --> 00:03:41,700
Какво?

27
00:03:41,700 --> 00:03:43,700
Не бих била саркастична.

28
00:03:47,500 --> 00:03:49,400
Просто я погледни

29
00:03:49,400 --> 00:03:52,300
с малкото бебе, което
държи ръката си на бузата и.

30
00:03:54,700 --> 00:03:56,600
Тя е толкова спокойна.

31
00:03:58,000 --> 00:04:00,900
Това красиво, невинно,

32
00:04:01,400 --> 00:04:03,800
великолепно малко бебе.

33
00:04:14,400 --> 00:04:16,300
Хайде, ела да хапнем.

34
00:04:27,500 --> 00:04:28,900
Тони?

35
00:04:30,800 --> 00:04:32,800
О, Тони, хайде.

36
00:04:32,800 --> 00:04:35,000
Съжалявам за това, което се случи,
ти не отговаряш на обажданията ми.

37
00:04:35,000 --> 00:04:36,000
Ходи се шибай!

38
00:04:36,000 --> 00:04:36,800
Тони...

39
00:04:38,400 --> 00:04:41,300
ние имаме нещо
твърде специално, за да го

40
00:04:41,300 --> 00:04:42,700
провалим с един спор.

41
00:04:42,700 --> 00:04:43,700
Един спор?

42
00:04:44,200 --> 00:04:46,100
Ти хвърли шибаната вечеря
по главата ми, Глория.

43
00:04:46,600 --> 00:04:48,000
Ако беше мъж,

44
00:04:48,000 --> 00:04:50,400
няма да ти казвам
къде щеше да бъдеш сега.

45
00:04:50,400 --> 00:04:52,300
Ти закъсня!

46
00:04:52,300 --> 00:04:54,200
Караш ме да те чакам с часове

47
00:04:54,200 --> 00:04:55,700
А, подаръка?

48
00:04:55,700 --> 00:04:57,100
Ти взе един хубав подарък

49
00:04:57,100 --> 00:04:59,000
и го изхвърли през прозореца
в шибания Барнебат Бей.

50
00:04:59,000 --> 00:04:59,500
Добре...

51
00:05:01,400 --> 00:05:04,300
имах наистина
няколко лоши седмици.

52
00:05:04,300 --> 00:05:07,200
Проблеми със семейството ми
и други неща...

53
00:05:07,700 --> 00:05:10,600
Опитвах се да се контролирам

[...]
Everything OK? Download subtitles