Preview Subtitle for Cruising


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:50,884 --> 00:00:55,472
СКОРОСТ 2

2
00:01:22,290 --> 00:01:24,167
Той е на пътя, Мак.

3
00:01:24,209 --> 00:01:26,293
Ще ти го сервирам на тепсия.

4
00:01:26,335 --> 00:01:27,796
Разбрах.
Ние сме напълно готови.

5
00:01:27,837 --> 00:01:30,006
Слушай, Алекс, всичко
да е по правилата.

6
00:01:30,048 --> 00:01:32,509
Никакви каскади и никакви
поразии днес, става ли?

7
00:01:39,099 --> 00:01:40,433
Ох, мамка му!

8
00:01:49,108 --> 00:01:52,111
Опитвам се да свикна с
дребните неща.

9
00:01:52,153 --> 00:01:55,072
Както ако аз си изпусна
салфетката в ресторанта...

10
00:01:55,114 --> 00:01:57,325
..Алекс ми дава неговата.

11
00:01:57,367 --> 00:01:59,201
Ако слизам от колата,
той ми отваря вратата.

12
00:01:59,243 --> 00:02:01,787
Моите съседи се държат лошо?
Той им се кара.

13
00:02:01,829 --> 00:02:03,915
Миналата вечер искахме
да гледаме видео...

14
00:02:03,956 --> 00:02:05,417
и той ми даде аз да избера филма...

15
00:02:07,960 --> 00:02:10,337
Искате ли бавно да се включите в...

16
00:02:10,379 --> 00:02:11,673
Мигач най-напред!

17
00:02:13,758 --> 00:02:15,426
Твърде късно. ОК.

18
00:02:15,467 --> 00:02:17,721
Ох. Така е добре.

19
00:02:17,762 --> 00:02:20,764
Моят последен приятел Джак
не беше романтичен тип.

20
00:02:20,806 --> 00:02:22,433
Преди две години,
за рождения ми ден...

21
00:02:22,474 --> 00:02:23,977
той ми подари спрей за самозащита.

22
00:02:24,019 --> 00:02:24,936
Аз помислих, че е парфюм...

23
00:02:25,020 --> 00:02:27,563
и се озовах в бърза помощ.

24
00:02:27,563 --> 00:02:28,897
Казвам ви...

25
00:02:28,939 --> 00:02:31,651
взаимоотношения, създадени при крайни обстоятелства не оцеляват.

26
00:02:31,693 --> 00:02:32,776
Правилно.

27
00:02:32,818 --> 00:02:33,944
-Правилно?
-Не!

28
00:02:33,986 --> 00:02:35,697
Аах!
Внимавайте със стъклата!

29
00:02:39,783 --> 00:02:41,911
Вашият приятел така ли шофира?

30
00:02:41,953 --> 00:02:43,872
Алекс? Не.
Не, не, не.

31
00:02:43,913 --> 00:02:45,581
Aлекс е коренно различен.

32
00:02:45,622 --> 00:02:49,002
Той работи като плажен патрул.

33
00:02:49,044 --> 00:02:51,628
Целият му ден минава в
каране на велосипед във Венеция.

34
00:03:22,618 --> 00:03:23,953
Мамка му!

35
00:03:41,388 --> 00:03:43,223
Сигурна съм, че сега
той е на плажа.

36
00:03:43,264 --> 00:03:46,225
Между впрочем така се запознахме.
Аз пресичах на червен светофар.

37
00:03:46,266 --> 00:03:47,686
Пресичахте на червен светофар!

38
00:03:47,727 --> 00:03:49,687
Ами, знаете, че пресичането
на червен сфетофар е нарушение.

39
00:03:49,729 --> 00:03:52,189
Но аз трябваше да пресека...

40
00:03:52,231 --> 00:03:53,358
Наведете се!

41
00:03:55,276 --> 00:03:56,360
Наведете се отново!

42
00:03:57,361 --> 00:04:00,365
Ох! Aах.

43
00:04:00,365 --> 00:04:02,074
Две навеждания.

44
00:04:02,116 --> 00:04:04,118
Днес имаме годишнина.

45
00:04:04,159 --> 00:04:05,704
Седем месеца.

46
00:04:05,745 --> 00:04:08,497
Никой от нас не е издържал по-дълго.
Ето защо ще празнуваме.

47
00:04:08,539 --> 00:04:11,459
Защо не намалите малко, за да
ми разкажете за проблема си?

48
00:04:11,501 --> 00:04:12,419
Бързо.

49
00:04:12,460 --> 00:04:14,962
Завийте наляво тук.

50
00:04:15,004 --> 00:04:17,132
Казах, че...
Ох! По-полека!

51
00:04:20,218 --> 0
[...]
Everything OK? Download subtitles