Preview Subtitle for Star Wars Episode Ii Attack Of The Clones Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:03,807 --> 00:00:06,776
- Не знам.

2
00:00:06,877 --> 00:00:09,038
Разбира се, че знаеш.
Просто не искаш да ми кажеш.

3
00:00:09,146 --> 00:00:11,512
Ще използваш някой от джедайските
си способности за контролиране на ума ли?

4
00:00:11,615 --> 00:00:13,708
Те вършат работа
само върху слабите умове.

5
00:00:15,285 --> 00:00:18,311
Добре.
Бях на 12.

6
00:00:18,422 --> 00:00:21,653
Името му беше Пало. Бяхме двамата
в Законодателната Младежка Програма.

7
00:00:21,758 --> 00:00:24,818
Беше с няколко години по-голям от мен.
Много сладък.

8
00:00:24,928 --> 00:00:27,294
Тъмни, къдриви коси.
Прелестни очи.

9
00:00:27,397 --> 00:00:29,661
Добре де, схванах картинката.

10
00:00:29,766 --> 00:00:31,666
Какво стана с него?

11
00:00:31,768 --> 00:00:34,737
Аз отидох на държавна служба;
а той отиде да става художник.

12
00:00:34,838 --> 00:00:39,036
- Може би е бил по-умният.
- Ти май наистина не харесваш политиците, нали?

13
00:00:39,142 --> 00:00:41,303
Харесвам двама, трима...

14
00:00:41,411 --> 00:00:43,470
но не съм сигурен
за единия от тях.

15
00:00:47,484 --> 00:00:49,782
Не мисля, че
системата действа.

16
00:00:49,886 --> 00:00:52,787
А как искаш да действа?

17
00:00:52,889 --> 00:00:57,349
Трябва ни система, в която политиците
сядат и обсъждат проблема...

18
00:00:57,461 --> 00:01:01,488
да решат кое е най-добро за народа,
и да го направят.

19
00:01:01,598 --> 00:01:03,532
Това е точно което правим.

20
00:01:03,633 --> 00:01:05,624
Проблема е, хората не винаги
са съгласни.

21
00:01:05,735 --> 00:01:07,635
Ами, тогава трябва да бъдат накарани
да са съгласни.

22
00:01:07,737 --> 00:01:11,639
- От кой? Кой ще ги накара? Ти ли?
- Не знам. Някой.

23
00:01:11,741 --> 00:01:14,073
- Естествено, че не аз.
- Но някой.

24
00:01:14,177 --> 00:01:16,077
Някой мъдър.

25
00:01:16,179 --> 00:01:19,979
Звучи ми ужасно,
като диктатура.

26
00:01:21,485 --> 00:01:23,715
Е, щом действа.

27
00:01:29,960 --> 00:01:32,622
- Ти ми се подиграваш.
- Не.

28
00:01:32,729 --> 00:01:35,289
Бих бил прекалено уплашен
за да дразня един сенатор.

29
00:02:14,337 --> 00:02:17,966
Ани! Ани, добре ли си?

30
00:02:53,176 --> 00:02:56,236
Боба, баща ти тук ли е?

31
00:02:56,346 --> 00:02:58,280
Мда.

32
00:02:58,381 --> 00:03:00,440
Може ли да го видим?

33
00:03:00,550 --> 00:03:03,383
Естествено.

34
00:03:04,988 --> 00:03:07,115
Татко, Таун Уи е тук.

35
00:03:20,303 --> 00:03:22,999
Джанго, добре дошъл.

36
00:03:23,106 --> 00:03:25,040
Беше ли пътуването ти успешно?

37
00:03:25,141 --> 00:03:27,075
Сравнително.

38
00:03:27,177 --> 00:03:31,011
Това е Майстор Джедай
Оби-Уан Кеноби.

39
00:03:31,114 --> 00:03:34,140
Дошъл е да провери
напредъка ни.

40
00:03:34,250 --> 00:03:37,117
Клонингите Ви са много впечатляващи.
Сигурно се гордеете с тях.

41
00:03:37,220 --> 00:03:40,246
Аз съм просто обикновен човек,
който се опитва да пробие във вселената.

42
00:03:40,357 --> 00:03:44,054
Някога ходили ли сте до Корусант?

43
00:03:44,160 --> 00:03:47,061
- Един или два пъти.
- А наскоро?

44
00:03:48,365 --> 00:03:50,833
Може би.

45
00:03:50,934 --> 00:03:53,095
Тогава трябва да знаете
Учителят Сайфо-Диас.

46
00:04:01,444 --> 00:04:04,277
Учителят кой?

47
00:04:04,381 --> 00:04:06,406
Сайфо-Диас.

48
00:04:06,516 --> 00:04:09,14
[...]
Everything OK? Download subtitles