Preview Subtitle for Star Wars Episode Iii Revenge Of The Sith Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:50,453 --> 00:00:51,979
Учителю Уинду!

2
00:00:51,980 --> 00:00:55,480
Явно генерал Грийвъс
е унищожен.

3
00:00:55,778 --> 00:00:58,908
Признавам, че сте тук по-рано
от очакваното.

4
00:00:58,909 --> 00:01:01,821
От името на сената на
Галактическата република,

5
00:01:01,822 --> 00:01:04,235
вие сте арестуван, канцлер.

6
00:01:04,236 --> 00:01:06,732
Заплашвате ли ме,
учителю джедай?

7
00:01:06,733 --> 00:01:08,756
Сенатът ще реши
съдбата ви.

8
00:01:08,757 --> 00:01:11,140
Аз съм сената!

9
00:01:11,141 --> 00:01:14,641
Все още не!

10
00:01:17,804 --> 00:01:21,304
Това е измяна тогава.

11
00:02:59,250 --> 00:03:03,430
Вие сте арестуван, милорд!

12
00:03:04,077 --> 00:03:06,986
Анакин, казах ти,
че ще се стигне дотук.

13
00:03:06,987 --> 00:03:10,359
Бях прав.
Джедаите завземат властта!

14
00:03:10,360 --> 00:03:13,149
Гнетът на ситите не ще
се завърне никога.

15
00:03:13,150 --> 00:03:15,702
Вие загубихте!

16
00:03:15,703 --> 00:03:21,301
Не!
Ти ще умреш!

17
00:03:23,560 --> 00:03:25,936
Той е изменник!

18
00:03:25,937 --> 00:03:29,437
Той е изменникът!

19
00:03:31,157 --> 00:03:35,565
Аз имам силата да спася
любимата ти.

20
00:03:36,175 --> 00:03:39,386
Ти трябва да избереш!

21
00:03:39,387 --> 00:03:42,887
Не го слушай, Анакин!

22
00:03:43,105 --> 00:03:46,605
Не му позволявай
да ме убие!

23
00:03:48,811 --> 00:03:57,502
Не мога да го удържа повече...
Прекалено съм слаб...

24
00:03:58,903 --> 00:04:02,403
Анакин, помогни ми!
Помогни ми!

25
00:04:04,313 --> 00:04:07,813
Не издържам повече.

26
00:04:08,143 --> 00:04:11,417
Ще прекратя това
веднъж завинаги!

27
00:04:11,418 --> 00:04:13,408
Не можеш!

28
00:04:13,409 --> 00:04:15,867
Той трябва да бъде съден.

29
00:04:15,868 --> 00:04:18,650
Властта над сената и съда
е у него!

30
00:04:18,651 --> 00:04:21,208
Прекалено опасен е
за да бъде оставен жив!

31
00:04:21,209 --> 00:04:23,065
Толкова съм слаб...

32
00:04:23,066 --> 00:04:25,723
Не ме убивай, моля те!

33
00:04:25,724 --> 00:04:27,566
Това не е пътят на джедая!

34
00:04:27,567 --> 00:04:31,067
Той трябва да живее!

35
00:04:31,533 --> 00:04:35,432
Моля те, недей!
- Имам нужда от него!

36
00:04:35,467 --> 00:04:38,967
Моля те, не!

37
00:04:52,167 --> 00:04:57,260
Аз все още съм силен!

38
00:05:08,172 --> 00:05:11,672
Какво сторих?!

39
00:05:18,296 --> 00:05:20,816
Следваш съдбата си.

40
00:05:20,817 --> 00:05:23,569
Анакин...

41
00:05:23,570 --> 00:05:31,295
Стани мой ученик и изучи
тъмната страна на силата!

42
00:05:34,117 --> 00:05:37,617
Ще направя каквото пожелаете.

43
00:05:39,112 --> 00:05:42,612
Добре.

44
00:05:43,240 --> 00:05:46,740
Само ме научете как
да спася живота на Падме.

45
00:05:47,918 --> 00:05:51,418
Не мога да живея без нея.

46
00:05:53,533 --> 00:05:58,612
Да измамиш смъртта е сила,
която само един е овладял,

47
00:05:58,620 --> 00:06:02,041
но ако сме заедно...

48
00:06:02,042 --> 00:06:06,414
Знам, че можем
да открием тайната.

49
00:06:07,347 --> 00:06:10,847
Заклевам се да следвам

50
00:06:11,276 --> 00:06:14,576
вашите учения.

51
00:06:14,577 --> 00:06:17,364
Добре.

52
00:06:17,365 --> 00:06:20,865
Добре.

53
00:06:27,214 --> 00:06:32,000
Голяма е силата в теб.

54
00:06:32,363 --> 00:06:36,735
Могъщ сит ще станеш.

55

[...]
Everything OK? Download subtitles