Preview Subtitle for Star Wars Episode Iii Revenge Of The Sith Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,908 --> 00:00:02,352
И на демокрацията
в този смисъл.

2
00:00:04,433 --> 00:00:06,669
Трябва да призная,

3
00:00:07,288 --> 00:00:08,218
вярата ми в тях бе разклатена.

4
00:00:08,922 --> 00:00:09,516
Защо?

5
00:00:10,940 --> 00:00:15,426
Накарали са те да сториш нещо,
от което се чувстваш безчестен, нали?

6
00:00:16,474 --> 00:00:20,315
Накарали са те да ме
шпионираш, нали?

7
00:00:25,115 --> 00:00:27,199
Аз не...

8
00:00:28,196 --> 00:00:30,017
Не зная какво да кажа.

9
00:00:30,619 --> 00:00:32,570
Спомни си ранните учения.

10
00:00:33,610 --> 00:00:37,185
Всички, придобили власт,
се страхуват да не я загубят.

11
00:00:37,909 --> 00:00:39,093
Дори и джедаите.

12
00:00:39,554 --> 00:00:40,843
Джедаите използват
силата си за добро.

13
00:00:41,748 --> 00:00:43,521
Доброто зависи от
гледната точка, Анакин.

14
00:00:44,113 --> 00:00:48,789
Ситите и джедаите са еднакви
почти във всичко.

15
00:00:50,991 --> 00:00:52,969
Дори в търсенето си
на по-голяма мощ.

16
00:00:55,114 --> 00:00:57,355
Ситите разчитат на своята
страст към силата.

17
00:00:58,054 --> 00:01:00,585
Те мислят само за себе си.

18
00:01:01,865 --> 00:01:03,274
А нима джедаите не?

19
00:01:04,128 --> 00:01:07,947
Джедаите са безкористни.
Те милеят само за другите.

20
00:01:18,500 --> 00:01:22,953
Чувал ли си за трагедията на
Дарт Плегиъс "Мъдрия"?

21
00:01:27,143 --> 00:01:27,960
Не.

22
00:01:28,794 --> 00:01:30,132
Така и мислех.

23
00:01:30,652 --> 00:01:32,053
Такава история не биха
ти разказали джедаите.

24
00:01:33,758 --> 00:01:34,878
Това е ситска легенда.

25
00:01:36,233 --> 00:01:39,520
Дарт Плегиъс бил
тъмен лорд на Сит,

26
00:01:40,269 --> 00:01:42,886
толкова могъщ и мъдър,

27
00:01:43,522 --> 00:01:50,779
че можел да насочва медихлорианите
и да създава живот.

28
00:01:52,502 --> 00:01:55,388
Имал такива познания за
тъмната страна,

29
00:01:56,190 --> 00:02:00,232
че дори можел да направи тъй,
че любимите му да не умират.

30
00:02:06,507 --> 00:02:07,548
Значи е можел...

31
00:02:08,386 --> 00:02:09,800
Да ги предпази от смъртта?

32
00:02:10,935 --> 00:02:15,111
Тъмната страна на Силата
води до много умения...

33
00:02:16,257 --> 00:02:18,593
Някои от тях, считани за
свръхестествени.

34
00:02:20,908 --> 00:02:21,927
Какво е станало с него?

35
00:02:23,244 --> 00:02:25,101
Станал толкова могъщ...

36
00:02:26,592 --> 00:02:28,508
Че единственото нещо,
от което се опасявал било...

37
00:02:30,318 --> 00:02:33,154
Да не загуби силата си.
Което все пак станало.

38
00:02:34,822 --> 00:02:36,301
За нещастие,

39
00:02:36,966 --> 00:02:42,990
предал всичките си знания
на своя ученик.

40
00:02:40,615 --> 00:02:41,717
Тогава ученикът му го убил
в съня му.

41
00:02:46,237 --> 00:02:47,520
Иронично.

42
00:02:48,441 --> 00:02:50,207
Можел да спаси другите
от смъртта...

43
00:02:50,978 --> 00:02:52,751
Но не и себе си.

44
00:02:57,186 --> 00:02:59,445
Възможно ли е да се
овладее тази сила?

45
00:03:03,119 --> 00:03:05,374
Не и от джедай.

46
00:03:34,453 --> 00:03:36,935
Палпатин смята, че Грийвъс е на Ютапа?

47
00:03:37,717 --> 00:03:41,424
Част от съобщение в дипломатическа
кореспонденция на Ютапа бе прихванато.

48
00:03:43,084 --> 00:03:47,160
Да действаме трябва.

49
00:03:47,945 --> 00:03:51,285
Залавянето на генерал Грийвъс
тази война ще спре.

50
00:03:52,051 --> 00:03:55,317
Бързи и решителни
трябва да са действията ни.

51
00:03:56,033 --> 00:03:57,659
Канцлерът настоя

52
00:03:58,257 --> 00:03:59,948
аз да
[...]
Everything OK? Download subtitles