Preview Subtitle for Broken Ties


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,323 --> 00:00:01,983
ƒосега в —таргейт јтлантис

2
00:00:02,019 --> 00:00:03,787
јра, –акай.

3
00:00:04,898 --> 00:00:06,281
ќ у да!

4
00:00:06,331 --> 00:00:08,347
јз, –акай, јра, ние сме твоите при¤тели.

5
00:00:08,348 --> 00:00:09,542
“и си един от нас.

6
00:00:09,543 --> 00:00:10,831
»скате да нападнем лаборатори¤ на призраците?

7
00:00:10,984 --> 00:00:13,244
јко разполагаме с кораб ще е много по лесно да влезем и излезем

8
00:00:13,364 --> 00:00:15,366
преди да изпрат¤т подкреплени¤.

9
00:00:15,448 --> 00:00:17,030
Ќие ще минем от тук. ¬ие минете от там!

10
00:00:17,042 --> 00:00:18,695
ќбадете се, ако откриете нещо.

11
00:00:18,696 --> 00:00:20,862
ќ, о, слава Ѕогу, че сте вие тримата!

12
00:00:21,343 --> 00:00:23,593
¬ие сте последователи на призраците!  акво са ви сторили?

13
00:00:23,816 --> 00:00:26,753
¬ъзнаградиха ни с вечен живот.

14
00:00:26,777 --> 00:00:28,722
- –акай, не!
- Ѕез оръжи¤.

15
00:00:30,364 --> 00:00:32,766
–одни, б¤гай докато все още можеш, защо следващи¤ път когато се срещнем,

16
00:00:32,767 --> 00:00:34,875
ще е като врагове..

17
00:00:40,611 --> 00:00:42,064
”сп¤ваш ли да поспиш тези дни?

18
00:00:42,146 --> 00:00:43,611
Ќе много, за съжаление.

19
00:00:43,705 --> 00:00:49,294
¬се пак, нещата са малко по лесни след като молбата на  анаан беше одобрена
» му бе позволено да се върне от континента.

20
00:00:49,400 --> 00:00:51,169
 ак се справ¤ с живота в големи¤ град?

21
00:00:51,251 --> 00:00:53,677
јми, радва се, че е заедно с мен и “орън,

22
00:00:53,712 --> 00:00:56,291
но му е трудно да се справи с живота в јтлантис.

23
00:00:57,744 --> 00:00:59,408
ƒа, чух, че душът го е уплашил.

24
00:00:59,409 --> 00:01:02,724
» ти веднъж зашемети др. √ерои на собствени¤т си рожден ден.

25
00:01:02,771 --> 00:01:04,001
“ой ме стресна!

26
00:01:04,236 --> 00:01:05,267
Џхъ.

27
00:01:05,818 --> 00:01:07,869
“рудно е за  анаан.

28
00:01:08,701 --> 00:01:10,634
“ой има “орън и мен, но,

29
00:01:10,857 --> 00:01:13,013
ћисл¤, че все още се чувства изолиран.

30
00:01:13,221 --> 00:01:15,671
јми, просто има нужда от нови при¤тели.

31
00:01:16,011 --> 00:01:17,475
“р¤бва да го накараш да дойде в салона, н¤кой път.

32
00:01:17,557 --> 00:01:18,530
ћоже да си направим спа ринг мач.

33
00:01:18,718 --> 00:01:22,960
Ѕлагодар¤ ти. “ова е много мило от тво¤ страна, но ми тр¤бва ц¤л
за в близкото бъдеще.

34
00:01:23,030 --> 00:01:24,882
ј, не знаеш как да се забавл¤ваш!

35
00:01:29,628 --> 00:01:30,999
’ей!

36
00:01:31,608 --> 00:01:33,073
–онън!

37
00:01:42,501 --> 00:01:44,024
“айър.

38
00:01:47,388 --> 00:01:50,657
>-=http://stargate-bg.org=-
ѕревод: Predator


39
00:01:50,821 --> 00:01:53,739
Sync: YTET- LQBN
-=www.ydy.com/bbs=-


40
00:02:42,419 --> 00:02:46,380
Stargate Atlantis
Season 05 Episode 03


41
00:02:48,996 --> 00:02:52,407
ƒедал потвърждава резултатите от предварителното търсене.

42
00:02:52,582 --> 00:02:57,153
Ќ¤ма и следа от подкожни¤ предавател на –онън никъде
на планетата.

43
00:02:52,618 --> 00:02:55,911
{a6}Broken Ties

44
00:02:57,258 --> 00:02:59,239
“ова означава, че все още е жив.

45
00:02:59,521 --> 00:03:02,369
јко “айър го искаше мъртъв щ¤хме да сме намерили т¤
[...]
Everything OK? Download subtitles