Preview Subtitle for Studio 7


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:03,045 --> 00:00:05,088
в предишните епизоди на
— “ ” ƒ » ќ 60

2
00:00:05,130 --> 00:00:09,259
 ълна се в Ѕог,колкото са по-добри
шоутата ни,толкова повече пари ще правим.

3
00:00:09,259 --> 00:00:12,179
јко искаш т¤ да сготви ¤денето,

4
00:00:12,471 --> 00:00:14,890
тр¤бва да ¤ оставиш да
напазарува продуктите.

5
00:00:14,890 --> 00:00:17,100
—ега това е нашето шоу.

6
00:00:17,100 --> 00:00:18,727
» можем да се прецакваме само
по един в едно и също време.

7
00:00:18,769 --> 00:00:21,897
ј и двамата сме на¤сно,че през
повечето време това ще съм аз.

8
00:00:21,897 --> 00:00:23,732
„уйте,г-н —тайлс,аз не работ¤ за вас.

9
00:00:23,732 --> 00:00:24,733
ƒа,работиш.

10
00:00:24,733 --> 00:00:27,653
“оку що те наеха за сценарист
на —тудио 60.

11
00:00:27,653 --> 00:00:30,989
¬ повечето краища на света факта,че
в¤рвам в Ѕог не би бил от значение.

12
00:00:30,989 --> 00:00:34,507
Ќо ти си единствената,ко¤то участва в
комедийно шоу,чието съдържание

13
00:00:34,831 --> 00:00:35,909
атакува религиозните права.

14
00:00:35,953 --> 00:00:37,162
“ова е преувеличено.

15
00:00:37,162 --> 00:00:44,336
»нвестираме 20 милиарда в ћакао,
за да го превърнем в Ћас ¬егас на јзи¤.

16
00:00:44,962 --> 00:00:47,756
ƒ≈Ќя“ ¬ Ќ≈¬јƒј
„аст 1

17
00:00:49,299 --> 00:00:51,343
петък
2:45 следобед

18
00:01:23,625 --> 00:01:25,586
ѕита къде точно се намираме.

19
00:01:25,627 --> 00:01:29,131
Ќие сме-аз му казах-ние сме
в ѕарумп,Ќевада.

20
00:01:29,131 --> 00:01:33,510
Ќа около 90 км западно от Ћас ¬егас,
на около 640 км от езерото “ахо.

21
00:01:33,552 --> 00:01:36,430
Ќе знам дали тези забележителности
говор¤т нещо на баща ти.

22
00:01:38,724 --> 00:01:40,767
«аконни бордеи?

23
00:01:41,768 --> 00:01:43,061
«ащо си ме з¤пнал?

24
00:01:43,061 --> 00:01:45,314
ƒа,имаме законни бордеи.

25
00:01:45,355 --> 00:01:47,608
–анчото на „ери ѕатч,
–анчото на ћейбъл.

26
00:01:47,649 --> 00:01:48,525
ўе ти кажа какво още.

27
00:01:48,567 --> 00:01:54,072
“ези две къщи са помогнали на ѕарумп
да образува инфраструктура си.

28
00:02:21,141 --> 00:02:23,352
“ова ли са хората от ’оливуд?

29
00:02:23,393 --> 00:02:24,937
ƒа,—ъди¤.

30
00:02:26,438 --> 00:02:30,984
јз съм –обърт Ѕиби,√лавен съди¤ на
√радски¤ съд на ѕарумп.

31
00:02:31,026 --> 00:02:35,155
 ой от вас има лош ден,
който ще стане още по-лош?

32
00:02:35,155 --> 00:02:38,075
—ъди¤,аз съм ƒейвид Ћангентал,
адвокат на NBS съм.

33
00:02:38,116 --> 00:02:41,286
» съм упълномощен да
представл¤вам “ом ƒжитър.

34
00:02:41,328 --> 00:02:44,249
ћожете да се върнете към риболова
веднага,ако одобрите мо¤та молба

35
00:02:44,668 --> 00:02:45,859
за извънсъдебно споразумение.

36
00:02:45,958 --> 00:02:48,247
«а да може г-н ƒжетър да се
върне навреме в Ћос јнжелис

37
00:02:48,610 --> 00:02:50,700
за предаването тази вечер.

38
00:02:52,798 --> 00:02:54,299
Ќе.

39
00:02:58,804 --> 00:03:00,180
јко може съда...

40
00:03:00,180 --> 00:03:03,225
“ова на съд ли ти прилича,ћатлок?

41
00:03:03,267 --> 00:03:03,809
—ъди¤...

42
00:03:03,851 --> 00:03:08,272
¬ момента не изслушвам искани¤,адвокате,
и ако отново зададете директен въпрос,

43
00:03:08,272 --> 00:03:12,442
ще кажа на шериф Ѕуун да стрел¤
в глезените ви.  ои са жълтурите?

44
00:03:14,528 --> 00:03:17,072
- итайци са,сър.
-“и кой си?

45
00:03:1
[...]
Everything OK? Download subtitles