Preview Subtitle for Sunset Blvd 1950


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,040 --> 00:00:03,040
“р¤бва да б¤гам. Ѕлагодар¤
за интереса към мо¤та кариера.

2
00:00:03,080 --> 00:00:07,360
Ќе става въпрос за теб, а за мо¤та
кариера. ћислех, че това е шансът.

3
00:00:07,440 --> 00:00:10,240
Ќе искам ц¤л живот да
рецензирам. »скам да пиша.

4
00:00:10,320 --> 00:00:13,800
—ъжал¤вам, ако съм попречил.
- ѕопречи.

5
00:00:13,880 --> 00:00:15,200
ƒовиждане.

6
00:00:25,760 --> 00:00:27,960
 акво, за Ѕога, стана?
“р¤бваха ти часове.

7
00:00:28,000 --> 00:00:29,880
Ќалет¤х на познати.

8
00:00:29,920 --> 00:00:32,000
 ъде са ми цигарите?
-  ъде са ти...

9
00:00:34,760 --> 00:00:36,640
Ќорма, твърде много пушиш.

10
00:00:39,920 --> 00:00:42,920
 огато усещаше, че се отегчавам,

11
00:00:43,000 --> 00:00:45,480
ми организираше
живо представление -

12
00:00:45,560 --> 00:00:47,960
Ћудориите на Ќорма ƒезмънд.

13
00:00:48,000 --> 00:00:51,320
¬инаги започваше с красавицата,
ко¤то се къпе, на ћак —енет.

14
00:01:00,080 --> 00:01:02,600
¬се още се виждам в пле¤дата.

15
00:01:02,680 --> 00:01:04,800
ћари ѕревост, ћейбъл Ќорманд.

16
00:01:04,840 --> 00:01:07,320
ћейбъл все ме настъпваше.

17
00:01:07,400 --> 00:01:09,280
 акво ти е, скъпи?

18
00:01:09,320 --> 00:01:11,200
«ащо си толкова мрачен?

19
00:01:11,240 --> 00:01:13,600
Ќищо не става.
ћного ми е забавно.

20
00:01:13,680 --> 00:01:15,840
ѕокажи ми още нещо.
- ƒобре.

21
00:01:15,920 --> 00:01:18,560
ƒай ми това.
ўе ми тр¤бва за мустаци.

22
00:01:18,640 --> 00:01:20,680
—ега си затвори очите.
«атвори ги.

23
00:01:27,480 --> 00:01:30,240
ясно е, че нещо не беше наред.

24
00:01:30,280 --> 00:01:32,960
ћислех за момичето на јрти,

25
00:01:33,000 --> 00:01:34,880
за онази г-ца Ўейфър.

26
00:01:34,920 --> 00:01:38,560
“олкова напомн¤ше на писателите,
пробиващи в ’оливуд за първи път -

27
00:01:38,600 --> 00:01:40,480
пръскащи се от амбици¤,

28
00:01:40,520 --> 00:01:42,600
гор¤щи от желание да вид¤т
имената си на афишите.

29
00:01:42,680 --> 00:01:45,720
—ценарист...
ѕо романа на...

30
00:01:48,800 --> 00:01:52,680
ѕубликата не знае, че н¤кой
тр¤бва да напише филма.

31
00:01:52,760 --> 00:01:56,200
ћисл¤т си, че актьорите
измисл¤т всичко в движение.

32
00:01:56,280 --> 00:01:58,120
ќтвори очи!

33
00:02:30,920 --> 00:02:32,760
“ърс¤т ћадам по телефона.

34
00:02:32,840 --> 00:02:34,680
«наеш, че не обичам
да ме прекъсват.

35
00:02:34,760 --> 00:02:36,640
ќбаждат се от ѕарамаунт.
-  ой?

36
00:02:36,720 --> 00:02:38,280
"ѕарамаунт студиос".

37
00:02:39,520 --> 00:02:41,360
≈то! —ега в¤рваш ли ми?

38
00:02:41,440 --> 00:02:43,280
Ќали ти казах, че ƒе ћил
ще го грабне веднага.

39
00:02:43,360 --> 00:02:45,520
Ќе се обажда лично г-н ƒе ћил.

40
00:02:45,600 --> 00:02:48,960
ќбажда се н¤кой си √ордън  оул.
 азва, че е много важно.

41
00:02:49,040 --> 00:02:50,280
–азбира се, че е важно.

42
00:02:50,360 --> 00:02:52,560
ƒостатъчно важно е, за да
ми се обади г-н ƒе ћил лично.

43
00:02:52,600 --> 00:02:55,480
 ак им е дошло на ум,
да ми звъни н¤какъв си асистнет!

44
00:02:55,560 --> 00:02:57,280
 ажи, че съм заета и затвори!

45
00:02:57,320 --> 00:02:58,720
ƒобре, госпожо.

46
00:03:04,840 --> 00:03:06,720
 акво ще кажеш за това?

47
00:03:06,760 --> 00:03:10,560
Ќаправили сме 12 филма заедно.
Ќай-успешните му!

48
00:03:10,640 --> 0
[...]
Everything OK? Download subtitles