Preview Subtitle for Tick Tick Tick


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,280 --> 00:00:02,910
Досега в Сървайвър:

2
00:00:03,120 --> 00:00:06,440
В племето Уполу:
- Петима поседнахме до кануто.

3
00:00:06,620 --> 00:00:10,908
Случаен разговор през първата нощ
съюзи финалната петорка.

4
00:00:11,071 --> 00:00:15,010
Четиримата, седящи тук с мен...
притежават най-добрата аура.

5
00:00:16,400 --> 00:00:21,640
Тренера присъедини Една като шеста.
- Работата ми е да я пазя.

6
00:00:22,250 --> 00:00:26,470
След сливането съюзът бе в опасност.
- Виж тази линия в пясъка.

7
00:00:27,600 --> 00:00:33,168
Пресечи я.
- И убеди Кокран да влезе в съюза.

8
00:00:33,331 --> 00:00:37,990
Привлякох Кокран на наша страна.
Убедих го, че ще бъде важен и обичан.

9
00:00:39,090 --> 00:00:41,940
Но на 29-я ден,
когато бе в опасност,

10
00:00:42,140 --> 00:00:46,548
Кокран използва научените в Харвард
трикове за финалното си резюме.

11
00:00:46,711 --> 00:00:51,660
Каза: "Чувствате ми се длъжници."
Аз не се чувствам. Майната ти.

12
00:00:51,880 --> 00:00:55,760
На племенния съвет
Брандън отново се разплямпа.

13
00:00:56,620 --> 00:01:02,613
Всички знаят какво ще стане с тях.
Днес гласувам за Кокран, утре за Една.

14
00:01:02,777 --> 00:01:06,760
И вбеси съюзниците си,
разкривайки плановете им.

15
00:01:06,970 --> 00:01:10,960
Кокран, племето отсъди.
Кокран се запъти към острова,

16
00:01:11,470 --> 00:01:14,800
а Една трябва да измисли начин
да остане в играта.

17
00:01:18,410 --> 00:01:21,780
Остров на изкуплението
Нощ 30

18
00:01:28,360 --> 00:01:32,463
Кой си ти? О, Кокран.
- Кокран пристигна.

19
00:01:32,627 --> 00:01:35,010
Кокран, Кокран, Кокран...

20
00:01:35,250 --> 00:01:37,320
Защо?

21
00:01:37,590 --> 00:01:39,650
Защо?

22
00:01:40,050 --> 00:01:45,060
Не научи ли урока си?
- Бях... прецакан. И унижен.

23
00:01:45,250 --> 00:01:49,160
О, Боже. Съжалявам, приятел.
Случва се и на най-добрите.

24
00:01:49,380 --> 00:01:52,890
Големият ми ход при сливането
и отиването при Уполу,

25
00:01:53,280 --> 00:01:58,988
поглеждайки назад не е от най-добрите.
Смятам, че Уполу ме използваха.

26
00:01:59,151 --> 00:02:02,998
Фактът, че не показаха
никаква признателност,

27
00:02:03,161 --> 00:02:05,700
освен празни обещания,
е обиден за мен.

28
00:02:05,910 --> 00:02:08,450
Повярвах им сляпо.
- Така е.

29
00:02:08,720 --> 00:02:12,290
Има начин да не им позволиш
да спечелят.

30
00:02:12,820 --> 00:02:15,460
Като гласуваш за мен,
ако успея.

31
00:02:16,250 --> 00:02:19,320
Ако трябва да избираш
между мен и Тренера.

32
00:02:22,030 --> 00:02:25,168
Не съм готов да се ангажирам.
Някак си е обидно,

33
00:02:25,331 --> 00:02:28,913
че той вече е решил,
че ще загубя дуела.

34
00:02:29,077 --> 00:02:33,068
Ами ако те разгромя в двубоя?
Защо не го обсъждаме?

35
00:02:33,232 --> 00:02:35,578
Прав си.
- Като възможност.

36
00:02:35,741 --> 00:02:39,360
Ако си на финал, ще гласувам аз теб.
- Наистина?

37
00:02:40,510 --> 00:02:43,040
Имам ли шанс
да те победя в дуела?

38
00:02:43,250 --> 00:02:46,790
Имаш. Всеки има шанс.

39
00:02:48,310 --> 00:02:50,990
Наистина няма шанс.

40
00:02:55,050 --> 00:02:57,090
Изкупление

41
00:03:00,500 --> 00:03:05,090
СЪРВАЙВЪР Сезон 23 Епизод 13
"Бомба със закъснител"

42
00:03:09,091 --> 00:03:11,491
Те Туна
Ден 31

43
00:03:22,490 --> 00:03:24,960
Добро утро.
- Д
[...]
Everything OK? Download subtitles