Preview Subtitle for Narnia Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,720 --> 00:00:08,990
И аз искам семейството
ми да е в безопасност.

2
00:00:10,348 --> 00:00:13,701
Как е малкият ни продажен принц?

3
00:00:14,220 --> 00:00:17,975
Предстоящата война ще
бъде прекрасна!

4
00:00:19,930 --> 00:00:23,723
Брат ти и сестрите ти
ще бъдат вкаменени!

5
00:00:25,598 --> 00:00:28,591
Нали това искаш?

6
00:00:30,669 --> 00:00:35,579
Мисля си за мама. Тя е имала
такива рокли преди войната.

7
00:00:36,617 --> 00:00:41,527
Трябва да й ги занесем.
Ще й занесем цял сандък!

8
00:00:42,086 --> 00:00:45,121
Ако се върнем.

9
00:00:47,595 --> 00:00:50,590
Съжалявам, че говоря така.

10
00:00:51,549 --> 00:00:53,704
Едно време с теб се забавлявахме.

11
00:00:53,783 --> 00:00:56,619
Нали?
- Да.

12
00:00:56,659 --> 00:00:59,533
Преди да станеш скучна.

13
00:00:59,653 --> 00:01:02,527
Така ли?

14
00:01:14,225 --> 00:01:16,298
Не се опитвайте да избягате.

15
00:01:16,303 --> 00:01:19,305
Уморени сме и предпочитаме да ви убием бързо.

16
00:01:25,350 --> 00:01:28,393
Сюзън!

17
00:01:36,360 --> 00:01:38,883
Назад!

18
00:01:38,962 --> 00:01:41,445
Питър!

19
00:01:41,807 --> 00:01:46,892
Хайде! Тази сцена вече се повтаря.

20
00:01:47,093 --> 00:01:49,734
И двамата знаем, че не ти стиска.

21
00:01:49,815 --> 00:01:52,898
Питър, внимавай.

22
00:02:00,826 --> 00:02:03,748
Не! Свалете оръжията.

23
00:02:03,829 --> 00:02:06,712
Битката е на Питър.

24
00:02:06,792 --> 00:02:11,636
Може да се мислиш за крал,
но ще умреш...

25
00:02:11,796 --> 00:02:14,920
Като куче!
- Питър!

26
00:02:33,499 --> 00:02:35,700
След него.

27
00:02:35,941 --> 00:02:39,144
Ще ни заведе при Едмънд.

28
00:02:42,787 --> 00:02:45,990
Питър, коленичи с меча си.

29
00:02:50,835 --> 00:02:54,919
Изправи се, сър Питър,
повелител на вълците.

30
00:02:55,960 --> 00:02:58,964
Рицар на Нарния.

31
00:03:24,187 --> 00:03:27,872
Манатулите ще поемат левия фланг.
Ще изчакаме малко

32
00:03:28,032 --> 00:03:31,036
и после ще пратим пехотата!

33
00:03:38,681 --> 00:03:41,363
Затворникът.

34
00:04:09,034 --> 00:04:12,076
Няма ли да ме убиете?

35
00:04:14,317 --> 00:04:17,320
Още не.

36
00:04:19,362 --> 00:04:22,364
Чака ни работа.

37
00:04:53,075 --> 00:04:56,119
Едмънд!

38
00:05:26,629 --> 00:05:28,950
Миналото си е минало.

39
00:05:28,990 --> 00:05:33,235
Това е брат ви, не го питайте
повече за миналото му.

40
00:05:42,003 --> 00:05:45,007
Аз...

41
00:05:57,578 --> 00:06:00,581
Добре ли си?
- Малко съм уморен.

42
00:06:01,022 --> 00:06:04,025
Легни да поспиш.

43
00:06:11,032 --> 00:06:14,035
Едмънд...

44
00:06:15,117 --> 00:06:18,318
Гледай да не паднеш от леглото.

45
00:06:30,250 --> 00:06:34,136
Не мислех, че в Нарния
има препечени филийки.

46
00:06:34,336 --> 00:06:37,378
Ще си вземете от тях като
се връщаме.

47
00:06:37,418 --> 00:06:40,261
Кой казва?

48
00:06:40,302 --> 00:06:42,383
Ти.

49
00:06:42,424 --> 00:06:46,106
Обещах на мама да ви пазя,

50
00:06:46,346 --> 00:06:49,151
но това не значи,
че аз не мога да остана да помогна.

51
00:06:49,270 --> 00:06:52,192
Те имат нужда от нас.

52
00:06:52,233 --> 00:06:56,117
От всички ни.
- Луси, прекалено опасно е.

53
00:06:56,276 --> 00:07:00,121
За малко да се удавим.
Едмънд едва не бе убит.

54
00:07:00,159 --> 00:07:03,405
Точно заради това
[...]
Everything OK? Download subtitles