Preview Subtitle for Duo


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:20,000 --> 00:00:25,000
Тим /taumaster/ представя:

2
00:00:26,000 --> 00:00:31,000
СМЪРТОНОСНИЯТ ДУЕТ

3
00:00:34,000 --> 00:00:39,000
Продуцент:
Рънми Шоу


4
00:00:40,000 --> 00:00:45,000
В ролите:
Дейвид Чъан,


5
00:00:47,200 --> 00:00:52,200
Ти Лун и др.

6
00:01:56,000 --> 00:01:59,400
В края на династията Сун
войници на Дзин нахлули


7
00:01:59,500 --> 00:02:02,900
в северен Китай, похитили
императорите Хуей и Чън,


8
00:02:03,000 --> 00:02:07,500
а принц Кан бил взет за заложник.
Принцът избягал и отишъл на юг,


9
00:02:07,600 --> 00:02:11,900
за да основе империя като пръв
император на династията Южен Сун.


10
00:02:12,001 --> 00:02:16,301
Този филм показва как принц Кан
бил спасен от няколко патриота,


11
00:02:16,400 --> 00:02:19,700
както и себеотрицанието
на тези достойни мъже.


12
00:02:21,650 --> 00:02:23,900
Законите на династия Дзин
гласят,


13
00:02:24,010 --> 00:02:27,896
че който се съюзи с империята Сун,
заслужава смърт.


14
00:02:46,383 --> 00:02:50,584
Патриоти, опитали да спасят
принц Кан и да върнат режима на Сун,

15
00:02:50,684 --> 00:02:53,485
са хванати от Дзин.
Днес ще ги екзекутират.

16
00:02:53,882 --> 00:02:55,682
Трябва да ги спасим!

17
00:02:55,967 --> 00:02:58,443
Братко Шу, вземи няколко
човека с теб.

18
00:02:58,670 --> 00:03:01,805
Брат Гуо, аз и още няколко
ще атакуваме от пътя.

19
00:03:01,906 --> 00:03:04,474
Отпред и отзад.
- Добре!

20
00:03:04,642 --> 00:03:06,442
Да вървим!

21
00:03:26,998 --> 00:03:28,798
Дзин

22
00:04:16,172 --> 00:04:17,972
В атака!

23
00:04:34,607 --> 00:04:36,407
Отивай в Чъугоу!

24
00:05:12,128 --> 00:05:13,928
Атакувайте ги!

25
00:05:22,113 --> 00:05:26,158
Ти си Уан Тиенкуей, мръсникът,
убиващ хора от Хан за Дзин.

26
00:05:27,327 --> 00:05:30,746
А ти си Бао Тинтиен,
Летящата брадва.

27
00:05:30,913 --> 00:05:32,989
От известно време
слушам за теб.

28
00:06:34,977 --> 00:06:37,604
Ин Тиеншъ,
ти си гаден бандит!

29
00:09:06,254 --> 00:09:08,054
Не го гони!

30
00:09:08,965 --> 00:09:12,300
Трябва да убия този престъпник!
Защо да не го гоня?

31
00:09:12,301 --> 00:09:15,262
Голяма войска на Дзин идва насам.
Отстъпваме.

32
00:09:19,141 --> 00:09:20,941
Да вървим!

33
00:09:34,907 --> 00:09:36,866
Дзин са вече тук.
Побързайте!

34
00:10:17,992 --> 00:10:20,702
Ваше величество.
- Свободно!

35
00:10:43,851 --> 00:10:46,186
Уан, предотвратили
са екзекуцията?

36
00:10:46,187 --> 00:10:49,814
Да.
- Не си успял да им попречиш.

37
00:10:53,944 --> 00:10:56,363
Ваше величество,
от деветима

38
00:10:56,530 --> 00:10:58,365
успяха да спасят само един.

39
00:10:58,532 --> 00:11:00,492
А и загубиха деветима.

40
00:11:00,660 --> 00:11:02,936
Значи са на загуба.

41
00:11:03,037 --> 00:11:04,837
Уан,

42
00:11:04,937 --> 00:11:09,834
Дзин държи принц Кан
за заложник.

43
00:11:10,002 --> 00:11:11,961
Така ние имаме предимство.

44
00:11:12,254 --> 00:11:16,283
Голяма отговорност е да го пазим
и това е твоя задача.

45
00:11:16,384 --> 00:11:19,953
Не се притеснявайте!
Ще опазя принца.

46
00:11:20,054 --> 00:11:21,854
Няма проблеми!

47
00:11:23,099 --> 00:11:26,685
Дайте му 500 таела злато
и 50 коня.

48
00:11:26,852 --> 00:11:29,479
Слушам.

[...]
Everything OK? Download subtitles