Preview Subtitle for Descendants


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:23,382 --> 00:01:27,614
Приятелите ми на континента
мислят, че животът в Хавай е рай.


2
00:01:28,422 --> 00:01:30,254
Че съм във вечна ваканция.

3
00:01:30,302 --> 00:01:34,773
Че тук само пием коктейли,
танцуваме и караме сърф.


4
00:01:35,502 --> 00:01:39,700
Луди ли са? Да не мислят,
че животът ни подминава?


5
00:01:40,142 --> 00:01:43,293
Как е възможно да смятат,
че семействата ни не са разбити,


6
00:01:43,502 --> 00:01:45,493
че ракът тук не е фатален,

7
00:01:45,702 --> 00:01:48,614
че разбитите ни сърца
не ни болят толкова?


8
00:01:48,822 --> 00:01:52,497
За бога, не съм се качвал
на сърф от 15 години.


9
00:01:55,342 --> 00:01:57,034
През последните 23 дни

10
00:01:57,142 --> 00:02:02,614
живея в рая на венозните системи,
катетрите и тръбичките за хранене.


11
00:02:02,822 --> 00:02:04,914
Рай ли?

12
00:02:05,222 --> 00:02:07,497
Раят може да си го начука.

13
00:02:15,022 --> 00:02:18,810
Това е Елизабет Торсън Кинг,
съпругата ми.


14
00:02:19,022 --> 00:02:20,157
Преди двадесет и три дни

15
00:02:20,262 --> 00:02:23,538
падна от моторницата,
която караше и си удари главата.


16
00:02:23,742 --> 00:02:25,698
Едва не се удави.

17
00:02:25,902 --> 00:02:31,181
Когато чух за злополуката
и че е в кома, дори не бях в града.


18
00:02:31,382 --> 00:02:36,410
Бях по работа в Мауи
и не бяхме говорили от три дни.


19
00:02:36,982 --> 00:02:39,940
Може да се каже,
че не бяхме говорили от месеци.


20
00:02:43,662 --> 00:02:46,779
Ако го правиш, за да ти обърна
внимание, Лиз, успяваш.


21
00:02:46,982 --> 00:02:48,754
Сега съм готов.

22
00:02:48,862 --> 00:02:52,457
Готов съм да поговорим.
Готов съм да се променя.


23
00:02:52,662 --> 00:02:55,574
Готов съм да бъда истински съпруг
и истински баща.


24
00:02:55,782 --> 00:02:57,773
Само се събуди.

25
00:02:58,582 --> 00:03:00,732
Моля те, Лиз, събуди се.

26
00:03:05,142 --> 00:03:06,436
Здрасти, Нои, какво има?

27
00:03:06,542 --> 00:03:09,739
Мат, учителката на Скоти
е на телефона. Казва, че е важно.


28
00:03:09,942 --> 00:03:11,819
Добре, дай ми я.

29
00:03:14,342 --> 00:03:18,855
Не смятаме, че тези снимки са
подходящи за съучениците на Скоти.

30
00:03:19,142 --> 00:03:22,657
Някои са се прибрали обезпокоени,
обадиха ни се гневни родители.

31
00:03:22,862 --> 00:03:26,138
Да, напоследък не спира да снима.

32
00:03:26,342 --> 00:03:30,460
Нямах представа.
- Г-н Кинг, случва се всеки ден.

33
00:03:30,662 --> 00:03:34,257
Децата се държат странно в училище,
когато нещо не е наред у дома.

34
00:03:34,462 --> 00:03:38,171
А вие и семейството ви сте изправени
пред ужасяваща трагедия.

35
00:03:38,382 --> 00:03:41,692
Опитвали ли сте да говорите
със Скоти за това, което се случва?

36
00:03:41,902 --> 00:03:45,861
Да, да, разбира се.
- Насърчавате ли я да споделя?

37
00:03:46,062 --> 00:03:47,834
Много е важно.
- Разбирам.

38
00:03:47,942 --> 00:03:51,412
Какво ти става, защо показваш
снимки на майка си за проекта?

39
00:03:51,622 --> 00:03:53,533
Аз съм фотограф, тате.
Истински фотограф.

40
00:03:53,742 --> 00:03:56,833
Не, преиграваш, това правиш.
- Прочетох го в една книга.

41
00:03:57,102 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles