Preview Subtitle for The Dukes Of Hazzard Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,000 --> 00:00:03,406
Истината е, че аз съм собственик
на любимата ви ферма

2
00:00:03,508 --> 00:00:08,096
и не мога просто така да си отворя
мина, защото няма да ми позволят.

3
00:00:08,097 --> 00:00:13,780
Трябва да го направя публично
достояние пред гражданите на Хазард,

4
00:00:13,822 --> 00:00:17,075
за да няма шансове за протести.

5
00:00:17,159 --> 00:00:20,787
Нека позная, ще го
направиш на ралито утре.

6
00:00:20,871 --> 00:00:26,084
И тъй като никой нищо няма да чуе,
няма да има никакви протести.

7
00:00:26,168 --> 00:00:28,377
Точно така.
- Хитро.

8
00:00:28,586 --> 00:00:31,088
Хитро, нали?
- Трябва и маникюр да си пуснеш.

9
00:00:31,172 --> 00:00:35,092
Та да вкарваш по някой
пръст на кучките си.

10
00:00:35,176 --> 00:00:38,179
Били Прикет знае ли за това?

11
00:00:39,705 --> 00:00:41,374
Прикет само ще си вземе
парите и нищо повече.

12
00:00:41,499 --> 00:00:44,293
Знаеш, че няма да
се измъкнеш, нали, Хог?

13
00:00:44,377 --> 00:00:53,386
Така ли? Утре до обяд ще съм в съда,
после елате и си изкажете възраженията.

14
00:00:56,389 --> 00:00:59,183
Току-що си спомних.

15
00:00:59,600 --> 00:01:03,020
Утре сутринта заминавате за работа
във фермата в Джорджия.

16
00:01:03,104 --> 00:01:07,315
А там са доста стриктни с присъдите.

17
00:01:07,607 --> 00:01:10,318
През уикенда ще намина да ви видя.

18
00:01:10,402 --> 00:01:13,905
Да им бия ли по една на тия? Човек като
теб трябва да бъде уважаван повече.

19
00:01:14,030 --> 00:01:19,536
Давам 100 долара на този, който
повали този бърборко на земята.

20
00:01:20,128 --> 00:01:21,413
Благодаря.

21
00:01:21,688 --> 00:01:26,693
И да строшите няколко камъка
и заради мен момчета. Пазете се.

22
00:01:27,569 --> 00:01:28,862
Чао.

23
00:01:30,637 --> 00:01:34,641
Не знаеш ли, че не се носи бяло
след като е минал деня на труда?

24
00:01:53,038 --> 00:01:54,903
Ето какво ще направим.

25
00:01:55,073 --> 00:01:59,442
Когато спрем да заредим, ще се обадим на Кутър
и ще му кажем да сложи прасе на пътя.

26
00:01:59,611 --> 00:02:03,843
След това докато полицаите местят прасето,
Кутър ще закачи кабел към бронята.

27
00:02:04,016 --> 00:02:07,383
Колата тръгва,
цялото шаси отива на кино.

28
00:02:07,552 --> 00:02:09,986
Не може да кара без шаси.

29
00:02:10,155 --> 00:02:11,816
Млъквайте!

30
00:02:11,990 --> 00:02:15,016
Братовчед ми му стана нещо.
Трябва да го заведем в болница.

31
00:02:15,193 --> 00:02:17,491
Мисля, че има треска или нещо такова.

32
00:02:17,663 --> 00:02:21,224
Това става,
като спите с добитъка, селянино.

33
00:02:21,400 --> 00:02:23,800
Да ви помогнем ли с нещо, момчета?

34
00:02:23,969 --> 00:02:26,163
Да ви подадем нещо?

35
00:02:26,337 --> 00:02:28,703
Разбира се, първо ще трябва да
ни махнете белезниците.

36
00:02:28,941 --> 00:02:33,036
Госоподине, ако аз и Вие се състезаваме,
мислите ли че ще ме биете?

37
00:02:33,071 --> 00:02:35,117
Колата ти я нама вече, приятел.

38
00:02:35,152 --> 00:02:37,988
Сериозен съм, ако бях с колата си,
дали щяхте да ме биете,

39
00:02:38,155 --> 00:02:42,576
защото тази кола наистина
ми се стурва, че е много бавна.

40
00:02:42,660 --> 00:02:45,663
Добре си е тя, не се притеснявай за нея.

41
00:02:45,788 --> 00:02:51,293
Не ви стиска, не ви стиска.
- Не ви стиска, не ви стиска..

42
00:02:51,669 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles