Preview Subtitle for Return Of The Living Dead Iii


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:12,538 --> 00:00:16,643
Всичко е наред.
Казал съм думите. Казал съм ги!

2
00:00:16,877 --> 00:00:22,482
- Oh ! Oh ! No, wait ! Oh !

3
00:00:34,087 --> 00:00:38,426
Хайде, хора, търсете скривалище!
To the parapet !

4
00:00:38,625 --> 00:00:40,560
Намерете децата!

5
00:00:40,761 --> 00:00:44,232
- Успокойте конете!

6
00:00:44,431 --> 00:00:48,002
Нещо е станало.
Нещо не е наред.

7
00:01:56,703 --> 00:02:02,076
Ауу! Ще ви смажа!
Ще ви смажа на кайма, вие кокалести същ...

8
00:02:39,366 --> 00:02:42,770
Писна ми да съм момчето за доставки.
Аз си свърших работата.

9
00:02:43,006 --> 00:02:46,607
Сега искам в къщи.
Както в сделката. Дий!

10
00:02:59,852 --> 00:03:03,189
Аз... живея...

11
00:03:05,026 --> 00:03:06,959
отново.

12
00:03:17,069 --> 00:03:20,873
Ето там! Предопределеният!
Предопределеният се завърна!

13
00:03:21,073 --> 00:03:25,747
Свалете моста!

14
00:03:27,480 --> 00:03:32,984
Добре дошъл у дома!
Спасени сме!

15
00:03:33,218 --> 00:03:37,223
- Некрономиконът!
- Той наистина е Предопределеният!

16
00:03:39,422 --> 00:03:41,892
- Донесъл е Некрономикона!
- Как сте?

17
00:03:42,093 --> 00:03:45,064
- Донесъл е книгата!
- Да, супер, супер.

18
00:03:45,261 --> 00:03:47,131
- Добро момче!
- Я ми се разкарай от лицето!

19
00:03:53,602 --> 00:03:58,509
Некрономикона, бързо.
Донесе ли Некрономикона?

20
00:03:58,642 --> 00:04:02,613
- Да, само, че, само, че..
- Само, че какво

21
00:04:02,645 --> 00:04:06,352
Нищо.
Дръж.

22
00:04:10,756 --> 00:04:14,290
А сега ме изпрати обратно.
Както сме се разбрали.

23
00:04:14,491 --> 00:04:19,330
Когато взе Некрономикона от
поставката му, каза ли думите?

24
00:04:19,529 --> 00:04:22,198
- Да, общо-взето.
- Каза ли думите съвсем точно?

25
00:04:22,433 --> 00:04:25,002
Виж, може и да не съм изговорил
точно всяка малка гласна,

26
00:04:25,201 --> 00:04:28,138
- не, но общо-взето ги казах, да.
- Ти, глупаво лайно!

27
00:04:28,339 --> 00:04:31,977
Сега всички сме прокълнати!
Когато си казал думите грешно,

28
00:04:32,176 --> 00:04:34,113
се е събудила
армията на мъртвите!

29
00:04:34,310 --> 00:04:36,513
Е, чакай, чакай,
чакай малко, спаначена брада.

30
00:04:36,714 --> 00:04:39,817
Ти каза, че ще оправиш нещата,
когато имаш книгата.

31
00:04:40,017 --> 00:04:43,488
Каза, че има проход, през който да
се отървем от това нещо и да ме изпратиш в къщи.

32
00:04:43,689 --> 00:04:46,056
Истина е, книгата още има
силата да те изпрати у дома,

33
00:04:46,290 --> 00:04:48,058
но за нас тя
е непотребна!

34
00:04:48,292 --> 00:04:50,727
Злото жадува за
Некрономикона,

35
00:04:50,960 --> 00:04:53,730
и ще дойде да го вземе

36
00:04:53,964 --> 00:04:56,500
Имаме сделка.

37
00:04:56,698 --> 00:04:59,402
Искаше проклетата книга,
аз ти я донесох.

38
00:04:59,636 --> 00:05:01,573
Аз си свърших работата,
сега ме прати обратно.

39
00:05:01,805 --> 00:05:04,343
Добре, тогава.
Като хора на честта,

40
00:05:04,542 --> 00:05:08,381
ще изпълним
уговорката.

41
00:05:08,578 --> 00:05:12,482
Мъдреците ще те върнат
в твоето време.

42
00:05:12,683 --> 00:05:14,417
Така ли?

43
00:05:14,652 --> 00:05:16,819
- Мислех, че той е Предопределеният.
- Правилно.

44
00:05:17,020 --> 00:05:18,888
Ами това
беше сделката.

45
00:05:19,089 --> 00:05:21,424
Кога мислите,
че ще можем...


[...]
Everything OK? Download subtitles