Preview Subtitle for The Green Hornet


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:43,142 --> 00:00:55,780
ЗЕЛЕНИЯТ СТЪРШЕЛ

2
00:00:56,238 --> 00:00:59,283
Един момент моля...

3
00:01:01,035 --> 00:01:06,290
Кметът не иска статиите с
цените на бензина да се печатат.

4
00:01:06,540 --> 00:01:09,210
Кажете на кмета, че се
чувствам обиден.

5
00:01:09,251 --> 00:01:12,505
Никога няма да загрозя визията
на журналистите от това списание.

6
00:01:12,546 --> 00:01:15,216
...Заради някаква политическа програма.

7
00:01:15,257 --> 00:01:17,969
Добре, господин...

8
00:01:20,096 --> 00:01:22,974
Е, Брад...

9
00:01:23,516 --> 00:01:25,518
Ето ни отново.

10
00:01:25,559 --> 00:01:29,772
Изпратен вкъщи след още един
побой в училище.

11
00:01:29,814 --> 00:01:33,985
Знам, че ти липсва майка ти.
На мен също.

12
00:01:34,735 --> 00:01:40,783
Но аз трябва да се грижа за 750
служители, а ти за себе си

13
00:01:41,492 --> 00:01:45,830
Изглежда, че това, което искам
е твърде много за теб.

14
00:01:45,871 --> 00:01:49,125
Но аз се опитах да спра едни
момчета...

15
00:01:49,166 --> 00:01:52,378
Обидата не е важна, ако винаги
се проваляш!

16
00:01:53,546 --> 00:01:55,589
Не, не...

17
00:01:59,760 --> 00:02:02,263
Мислиш, че съм щастлив, че правя това?
- Да!

18
00:02:02,305 --> 00:02:04,181
Не, не съм.

19
00:02:04,223 --> 00:02:08,144
Не минава нито една седмица, без да
не попаднеш в някоя неприятност.

20
00:02:08,185 --> 00:02:12,398
Ако правиш това, за да привлечеш внимание,
имаш всичкото, което мога да си позволя.

21
00:02:12,440 --> 00:02:16,068
Губя си времето.

22
00:02:21,782 --> 00:02:24,994
След 20 години...

23
00:02:53,731 --> 00:02:56,275
Не, не ти.

24
00:03:05,743 --> 00:03:07,912
Седнете.

25
00:03:07,954 --> 00:03:11,290
И двамата.
Чувствайте се удобно.

26
00:03:17,129 --> 00:03:18,297
Какво мога да направя за вас?

27
00:03:18,339 --> 00:03:24,720
Както знаете работя през целия
си живот, за да постигна една цел.

28
00:03:25,513 --> 00:03:30,685
И тази цел, която все още не съм
постигнал, е да бъда главен

29
00:03:30,685 --> 00:03:34,230
на цялата организирана престъпност
в Лос Анджелис.

30
00:03:34,230 --> 00:03:39,735
Фактът, че вие си мислехте, че
може да отворите това предприятие

31
00:03:39,735 --> 00:03:43,406
без мое разрешение, без да си плащате
и да продавате наркотици в него

32
00:03:43,447 --> 00:03:45,783
е напълно неприемливо.

33
00:03:45,825 --> 00:03:50,121
Наистина ли?
- За да бъда честен, е малко обидно.

34
00:03:50,663 --> 00:03:55,042
Както и да е, трябва да ми
прехвърлите това предприятие

35
00:03:55,084 --> 00:03:57,253
и да станете мои служители.

36
00:03:57,295 --> 00:03:59,380
"Ние, твои служители"?
- Да.

37
00:03:59,422 --> 00:04:02,008
Или?
- Или да се затвори напълно.

38
00:04:02,049 --> 00:04:03,926
Изборът е ваш.

39
00:04:03,968 --> 00:04:07,930
Как да изговарям вашето име?
Чайковски?

40
00:04:07,930 --> 00:04:12,184
Чадновски.
- Чаудовски?

41
00:04:15,771 --> 00:04:21,277
Чадновски!
- Чудновки?

42
00:04:21,527 --> 00:04:25,031
Добре. Чадновски, Целуни ми задника.

43
00:04:25,656 --> 00:04:29,368
Сложи си устата на задника ми!

44
00:04:29,410 --> 00:04:32,496
Целуни го.
Френска целувка.

45
00:04:32,538 --> 00:04:35,541
Имам добри и лоши новини за теб.

46
00:04:35,583 --> 00:04:39,545
Ти си изкъпан, стар и скучен.
Не си страшен.

47
00:04
[...]
Everything OK? Download subtitles