Preview Subtitle for The Guns Of Navarone 1961 Sc Xvid Dts Cd1 Waf


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:17,429 --> 00:00:22,101
СЪЗДАТЕЛИТЕ НА ФИЛМА БЛАГОДАРЯТ
НА АДМИРАЛТЕЙСТВОТО

2
00:00:22,309 --> 00:00:25,145
ЗА ВЕЛИКОДУШНИТЕ
СЪВЕТИ И ПОМОЩ.

3
00:00:25,354 --> 00:00:28,816
СЪЩЕВРЕМЕННО ИСКАТ ДА
ИЗРАЗЯТ БЛАГОДАРНОСТ

4
00:00:29,024 --> 00:00:32,319
НА КРАЛСКАТА ГРЪЦКА АРМИЯ,
НА ВМС И ВВС,

5
00:00:32,528 --> 00:00:35,864
НА МНОГО МИНИСТЕРСТВА,
НА ГРЪЦКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

6
00:00:36,073 --> 00:00:40,285
И НА ГРЪЦКИЯ НАРОД
ЗА ЩЕДРАТА ПОМОЩ, СЪТРУДНИЧЕСТВО,

7
00:00:40,536 --> 00:00:42,412
ГОСТОПРИЕМСТВО
И ОТЗИВЧИВОСТ

8
00:00:42,663 --> 00:00:46,166
НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ
ПРОДУКЦИЯТА В ГЪРЦИЯ.

9
00:00:50,462 --> 00:00:52,839
Гърция и островите в
Егейско море

10
00:00:53,090 --> 00:00:57,594
са родили много митове и
легенди за войни и авантюри.

11
00:00:59,554 --> 00:01:04,101
Тези някога горди скали,
тези разрушени и разбити храмове

12
00:01:04,351 --> 00:01:09,272
свидетелстват за цивилизацията,
процъфтяла и умряла тук.

13
00:01:11,566 --> 00:01:15,112
За полубоговете и героите,
вдъхновили легендите

14
00:01:15,362 --> 00:01:17,656
за това море и за тези острови.

15
00:01:17,906 --> 00:01:22,202
Но макар пейзажът да е същият,
нашата легенда е за днешни времена

16
00:01:22,452 --> 00:01:26,581
и нейните герои не са полубогове,
а обикновени хора.

17
00:01:27,040 --> 00:01:29,918
През 1943 г, гласи разказът,

18
00:01:30,168 --> 00:01:33,922
2000 британски войници били
изоставени на остров Херос,

19
00:01:34,172 --> 00:01:36,466
изтощени и безпомощни.

20
00:01:37,175 --> 00:01:39,427
Оставало им да живеят
точно една седмица.

21
00:01:39,678 --> 00:01:44,349
В Берлин Оста решила да демонстрира
сила в Егейско море,

22
00:01:44,599 --> 00:01:48,686
за да принуди неутрална Турция
да влезе във войната на тяхна страна.

23
00:01:51,356 --> 00:01:54,109
Мястото на демонстрацията
трябвало да бъде Херос -

24
00:01:54,359 --> 00:01:59,322
самият той без военно значение,
но само на мили от брега на Турция.

25
00:02:00,448 --> 00:02:03,326
Цветът на германската военна
машина, отпочинала и готова,

26
00:02:03,576 --> 00:02:05,745
трябвало да започне атаката.

27
00:02:06,704 --> 00:02:08,331
Мъжете на Херос били
обречени,

28
00:02:08,581 --> 00:02:11,793
ако не бъдат евакуирани
преди атаката.

29
00:02:12,001 --> 00:02:14,462
Но единственият път към
Херос и от него

30
00:02:14,712 --> 00:02:16,881
бил охраняван и блокиран
от две големи

31
00:02:17,131 --> 00:02:19,967
модерни, управлявани
с радар оръдия,

32
00:02:20,176 --> 00:02:22,136
на близкия остров Навароне.

33
00:02:26,307 --> 00:02:28,101
Оръдия, твърде мощни и точни,

34
00:02:28,309 --> 00:02:31,646
за да може съюзнически кораб
в Егейско море да им излезе насреща.

35
00:02:41,948 --> 00:02:44,492
Съюзническото разузнаване
научило за запланувания блиц

36
00:02:44,742 --> 00:02:47,245
само седмица преди
определената дата.

37
00:02:47,453 --> 00:02:51,874
Случилото се през следващите 6 дни
се превърна в легенда за Навароне.

38
00:03:20,444 --> 00:03:28,577
ОРЪДИЯТА
НА НАВАРОНЕ

39
00:05:18,102 --> 00:05:20,146
Първия ден 02:00 часа

40
00:05:20,355 --> 00:05:23,816
Съюзническо летище някъде
в Близкия изток

41
00:06:06,817 --> 00:06:07,902
Да?

42
00:06:08,110 --> 00:06:09,820
Търся комодор Дженсен.

43
00:06:10,237 --> 00:06:11,655
Аз съм Дженсен.

44
00:06:12,782
[...]
Everything OK? Download subtitles