Preview Subtitle for The Hard Times Of Rj Berger S01e11 Hdtv Xvid Fever


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,300 --> 00:00:08,136
Това да не е..?

2
00:00:08,170 --> 00:00:10,405
Фъстъчено масло и изгорена коса?

3
00:00:10,439 --> 00:00:11,972
Това е парфюм, дебелако.

4
00:00:12,007 --> 00:00:14,197
Пръскам се за специални случаи.

5
00:00:14,232 --> 00:00:15,928
Какъв е случаят?

6
00:00:15,963 --> 00:00:18,951
Надявах се някой да се престраши

7
00:00:18,985 --> 00:00:20,686
и да ме покани на зимния бал.

8
00:00:20,720 --> 00:00:23,236
Особено когато предлагам
на кавалера ми

9
00:00:23,271 --> 00:00:28,686
100% гарантиран,
необвързващ мръснишки секс.

10
00:00:30,320 --> 00:00:32,587
Мога да предлагам
офертата си цял ден, АрДжей.

11
00:00:32,621 --> 00:00:34,520
Да не си Винс "Офертата"?

12
00:00:34,554 --> 00:00:38,551
Вече ме поканиха и очакват отговор.

13
00:00:38,586 --> 00:00:43,417
Няма да те държа в напрежение, Лили.

14
00:00:43,452 --> 00:00:47,284
Отговорът ми... Внимавай!

15
00:00:47,318 --> 00:00:48,851
Ти ми спаси живота!

16
00:00:48,886 --> 00:00:51,988
Успокой се.

17
00:00:52,023 --> 00:00:55,559
Какво ти става, Роджър?

18
00:00:55,594 --> 00:00:57,295
Извинявай, дрисльо.

19
00:00:57,329 --> 00:00:59,563
Училището не иска да плати
за поправката на спирачките!

20
00:00:59,597 --> 00:01:01,130
Очакваш да повярваме?

21
00:01:01,164 --> 00:01:03,297
Сериозно!
Съкращения от бюджета!

22
00:01:03,331 --> 00:01:06,230
Господи.
Много си луд.

23
00:01:06,265 --> 00:01:07,965
Как пък сега?

24
00:01:07,999 --> 00:01:11,732
Нарича се вървене до училище!

25
00:01:11,767 --> 00:01:16,902
Името ми е АрДжей Бъргър
и автобуса до училище не струва.

26
00:01:16,903 --> 00:01:21,503
Sync by honeybunny
www.addic7ed.com

27
00:01:21,673 --> 00:01:23,808
Имате ли планове за след това?

28
00:01:23,843 --> 00:01:25,876
Не съм сигурна какво е планирал Макс

29
00:01:25,911 --> 00:01:30,276
за след танците, но вероятно
е нещо романтично.

30
00:01:33,612 --> 00:01:35,878
Братлета, така ще я напия,

31
00:01:35,913 --> 00:01:38,246
че няма да й пука до къде ще стигне.

32
00:01:38,280 --> 00:01:40,247
Да!

33
00:01:40,281 --> 00:01:44,016
Всички само говорят за тъпия бал.

34
00:01:44,050 --> 00:01:47,518
Пич, училищните танци
са като конспирация,

35
00:01:47,552 --> 00:01:49,719
създадена от магазините
за наемане на смокинги.

36
00:01:49,753 --> 00:01:51,286
Точно затова няма да ходим.

37
00:01:51,320 --> 00:01:52,853
Ще си поръчаме пица.

38
00:01:52,888 --> 00:01:55,355
И ще играем на играта,
докато ни заболят пръстите.

39
00:01:55,389 --> 00:01:57,389
Ще бъде велико.
- Велико.

40
00:01:57,424 --> 00:01:59,890
Не толкова велико, колкото сексът,
който ще правя след зимния бал.

41
00:01:59,925 --> 00:02:01,491
Какво каза?

42
00:02:01,526 --> 00:02:03,059
Чухте ме, загубеняци.

43
00:02:03,094 --> 00:02:05,595
Ще получа някоя и друга
драскотина по гърба в събота.

44
00:02:05,629 --> 00:02:08,764
Кевин, дори да предположим,
че си способен на ерекция

45
00:02:08,798 --> 00:02:10,732
като си седял десет
години на топките си.

46
00:02:10,766 --> 00:02:14,034
Кое разумно момиче
ще си разтвори краката

47
00:02:14,068 --> 00:02:16,369
за твоя отвратителен пенис?

48
00:02:16,404 --> 00:02:18,271
Мисли, каквото искаш, тъпако,

49
00:02:18,305 --> 00:02:20,30
[...]
Everything OK? Download subtitles