Preview Subtitle for The Hire Ticker 2002


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,626 --> 00:00:08,119
BMW препоръчва да шофирате винаги с предпазни колани.

2
00:00:39,124 --> 00:00:45,232
Какво струва един човешки живот?...
Милиони други?...

3
00:00:46,933 --> 00:00:50,643
Отрядите им са по петите ти.
Това е показателно!

4
00:00:50,775 --> 00:00:53,525
Да си избран за такова нещо...

5
00:00:53,647 --> 00:00:59,126
-Ако куфарчето се достави навреме...
рискът си струва.

6
00:01:01,055 --> 00:01:04,805
Да умреш?
- Да.

7
00:01:15,265 --> 00:01:17,724
Мамка му!
Кои са те? Защо го правят?

8
00:01:18,724 --> 00:01:20,185
-Карай или сме мъртви!

9
00:01:24,657 --> 00:01:28,784
Кажи ми какво има в куфара или...
-Не мога да ти кажа, просто карай!

10
00:01:37,193 --> 00:01:42,093
Кажи ми какво има вътре или всичко
свършва тук на място!

11
00:01:45,158 --> 00:01:50,546
Не посягай, че ще ти... ранен ли си?

12
00:01:54,241 --> 00:01:59,582
-Може да се каже, че това е чисто самоубийство.

13
00:02:00,605 --> 00:02:08,493
За какво следваме заповеди, сър?
Ако не за това, то за какво иначе?

14
00:02:12,543 --> 00:02:15,857
- Да ти напомня...

15
00:02:17,897 --> 00:02:22,173
Какво е това?
-Ужас!...

16
00:02:28,265 --> 00:02:31,625
Уцелили са го.
-Какво значи това по дяволите?

17
00:02:32,910 --> 00:02:35,102
Карай.

18
00:02:42,045 --> 00:02:45,118
Карай, карай!!!

19
00:02:45,119 --> 00:02:47,106
Карай бе, мамка му!

20
00:02:49,131 --> 00:02:54,757
Ако случайно се усложнят нещата, имаме
резервен план на разположение.

21
00:02:55,121 --> 00:02:59,198
Ще пренебрегнеш мястото на доставката
и ще се оттеглиш. Ако по някаква причина

22
00:02:59,233 --> 00:03:04,464
загубиш транспорта си, използвай GSM-a
и шофьорът ще те открие.

23
00:03:14,071 --> 00:03:20,396
Мамка му, какво е това? Какво е?
Химическо ли е? -Давай, давай!

24
00:03:20,431 --> 00:03:25,081
Или е биологическо?
- Нито едното.

25
00:03:27,515 --> 00:03:32,443
А какво е тогава?
- Спасение.

26
00:03:38,735 --> 00:03:41,619
Следят ни.

27
00:03:43,113 --> 00:03:48,922
Няма да следваме летателния план.
Ако те ни вземат, трябва да ... внимавай..

28
00:05:46,703 --> 00:05:47,406
Какви ги вършиш?

29
00:05:48,133 --> 00:05:50,462
- Така; две опции - без оспорвания.
Първата - казваш ми какво има в куфара

30
00:05:50,962 --> 00:05:55,606
и аз решавам дали да продължим. Втората
- оставям те с куфара тук и се оправяш сам.

31
00:05:56,834 --> 00:06:01,978
Остават 27 мили до мястото. Ще успея
преди да свърши бензина. Ти решаваш.

32
00:06:02,965 --> 00:06:04,173
Оставаш или не?

33
00:06:40,495 --> 00:06:42,509
Човекът е ранен. Прострелян е.

34
00:06:42,671 --> 00:06:49,019
"Какво струва един човешки живот?...
Милиони други?...


35
00:06:51,702 --> 00:06:56,383
Отрядите им са по петите ти.
Това е показателно!


36
00:06:57,613 --> 00:07:03,355
За какво следваме заповеди?
Ако не за това, то за какво иначе?


37
00:07:03,538 --> 00:07:06,276
Да си избран за такова нещо...

38
00:07:06,277 --> 00:07:12,054
-Стига куфарчето се достави навреме...
рискът си струва."


39
00:07:13,573 --> 00:07:22,942
Искаш ли да знаеш какво има в куфарчето?
Живот. Човешки живот.

40
00:07:28,558 --> 00:07:35,916
Да спаси велик човек. Който запази
мира в родината си половин век.

41
00:07:38,151 --> 00:07:50,607
И ако аз се проваля...ако ние се провалим
и той
[...]
Everything OK? Download subtitles