Preview Subtitle for The Lodge


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:10,543 --> 00:01:15,243
BROTHERS SHAMUS PICTURES

2
00:01:26,844 --> 00:01:30,244
И
THE LAST,LLC
Представят

3
00:01:42,045 --> 00:01:45,245
Елизабет Кел

4
00:01:45,846 --> 00:01:49,146
Кевин МакКлейтч

5
00:01:58,447 --> 00:02:01,947
Оуен Сзабо

6
00:02:02,848 --> 00:02:06,048
Манди Крейшър

7
00:02:29,049 --> 00:02:33,749
ХИЖАТА

8
00:03:20,143 --> 00:03:25,043
Музика
Ямур Каплан

9
00:04:42,744 --> 00:04:49,179
Продуценти
Брад Хелминк и
Джон Раушелбеч

10
00:05:23,830 --> 00:05:26,987
Ето това е. Това място е наше.
Цяла седмица.

11
00:05:27,673 --> 00:05:31,081
Във всяка една стая
по един див секс.

12
00:05:31,532 --> 00:05:33,867
- Колко стаи има?
- 10.

13
00:05:48,298 --> 00:05:50,112
- Не е зле, какво ще кажеш?
- Хубаво е.

14
00:06:02,994 --> 00:06:04,974
- Какво стана?
- Няма го ключа.

15
00:06:06,512 --> 00:06:09,096
Може да е горе.

16
00:06:16,354 --> 00:06:19,305
Майкъл?

17
00:06:20,364 --> 00:06:22,351
Ехо!

18
00:06:24,624 --> 00:06:29,546
- Това е странно. Ключа отвън ли ти казаха че ще бъде?
- Да. Така си помислих.

19
00:06:31,458 --> 00:06:37,540
- Искаш ли да се излегниш малко?
- Не ти се спи на теб, глупчо!

20
00:06:38,310 --> 00:06:40,611
Първо искам да видя къщата!

21
00:06:47,473 --> 00:06:48,538
Боже мой!

22
00:06:50,321 --> 00:06:52,465
По дяволите.
Някой доста бързо си тръгнал.

23
00:06:54,149 --> 00:06:57,563
- Все още може да е тук.
- Hе, това е невъзможно.

24
00:06:58,245 --> 00:06:59,829
Наех цялата къща.

25
00:07:01,177 --> 00:07:02,815
Трябва да почистим.

26
00:07:27,036 --> 00:07:28,892
- Няма да стоим тук.
- Защо?

27
00:07:34,122 --> 00:07:35,378
Страшна е.

28
00:08:08,414 --> 00:08:09,627
Джули?

29
00:08:54,637 --> 00:08:56,574
- Не прави това.
- Кое да не правя?

30
00:08:58,669 --> 00:09:03,999
- Стресна ме. - От трите страни на къщата
има тераси. И една баня има.

31
00:09:04,164 --> 00:09:04,740
Ела с мен.

32
00:09:15,012 --> 00:09:17,683
- Готов ли си?
- Да, зави ми се свят.

33
00:09:19,513 --> 00:09:21,874
Страхотно.

34
00:09:23,720 --> 00:09:26,641
- Какво ще кажеш да поиграем на нещо сексуално?
- Ако няма нещо по-интересно.

35
00:09:26,831 --> 00:09:29,446
- Какво може да е по-интересно?
- Пари.

36
00:09:29,812 --> 00:09:30,889
Големите пари.

37
00:09:31,096 --> 00:09:32,894
Провери ли ми сметката?

38
00:09:33,056 --> 00:09:37,085
- Какво? - Не ми пука ако си го направила,
само ми кажи, аз ще се заема с това.

39
00:09:37,210 --> 00:09:40,202
Защо като стане дума за пари,
го обръщаш на сметка?

40
00:09:46,204 --> 00:09:48,602
Извинявай. Това което казах
беше глупаво от моя страна.

41
00:09:48,740 --> 00:09:55,208
- С теб ще играя на много пари.
Ако го искаш разбира се. - Знаеш ли?

42
00:09:56,388 --> 00:09:58,024
- Обичаш ли ме?
- Да.

43
00:09:58,165 --> 00:10:03,340
Ако е имал някой в кухнята, вече не е тук.
Проверих навсякъде и няма никой.

44
00:10:04,946 --> 00:10:07,095
- По дяволите.
- Какво беше това?

45
00:10:18,781 --> 00:10:20,674
- Мамка му!
- Кои сте вие?

46
00:10:21,768 --> 00:10:25,615
- Ние наехме къщата.
- Какво?

47
00:10:27,025 --> 00:10:30,155
- Къде е собственика на къщата? Тук ли е?
- Да. Тук съм.

48
00:10:30,308 --> 00:10:32,815
- Вие ли сте?
- Да.

49
00:10:33,068 --> 00:10:36,088
- Ти кой си?
- Трябва да сте Хен
[...]
Everything OK? Download subtitles