Preview Subtitle for The Loop


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:06,262 --> 00:00:07,396
—ъли!

2
00:00:09,264 --> 00:00:10,424
—ъли!

3
00:00:13,080 --> 00:00:14,670
√отова съм. »зпитай ме.

4
00:00:14,712 --> 00:00:18,176
ƒобре, маце!
”чим по анатоми¤.

5
00:00:18,541 --> 00:00:20,405
ћерси, че ми помагаш.
това значи много за мен.

6
00:00:20,517 --> 00:00:23,211
Ќ¤ма проблем! ¬ъпреки че не
разбирам защо още си в колежа.

7
00:00:23,319 --> 00:00:26,673
Ќали завърши.
- —ъли, вече сме го обсъждали!

8
00:00:26,715 --> 00:00:28,750
“р¤бват ми още точки
за медицинското училище.

9
00:00:29,518 --> 00:00:30,650
ƒобре де, да почваме.

10
00:00:33,128 --> 00:00:35,098
“ака ли изглежда задникът ми
в тези бикини?

11
00:00:35,158 --> 00:00:38,216
√отино!
Ц јз посочвам, ти го казваш. √отови?

12
00:00:39,095 --> 00:00:42,124
√отова съм! „ерен дроб.
ƒалак. ќментум.

13
00:00:42,216 --> 00:00:44,399
ƒебело черво. –ектум. ѕростата.

14
00:00:45,136 --> 00:00:47,363
“естиси. ѕростата.
“естиси. ѕростата.

15
00:00:48,077 --> 00:00:50,103
“естиси. “естиси. ѕростата.
“естиси. ѕростата. “естиси.

16
00:00:50,217 --> 00:00:52,304
“естиси. “естиси.
Ц —ъли!

17
00:00:53,075 --> 00:00:54,270
 акво? ѕросто ”чим.

18
00:00:54,344 --> 00:00:57,539
ћного добре! 86% верни
отговори. ƒобър процент!

19
00:00:57,613 --> 00:00:59,877
ѕрестани да ме залепваш
за матрака.

20
00:00:59,948 --> 00:01:01,742
ј ти почни да купуваш
тоалетна харти¤. ћного е просто!

21
00:01:01,817 --> 00:01:04,143
“олкова ли е трудно?
Ц  ак върви ученето?

22
00:01:04,320 --> 00:01:07,153
”жасно! јко ме скъсат на този
изпит, н¤ма да взема точки.

23
00:01:07,223 --> 00:01:10,095
ћай ще взимам частни уроци.
Ц “ипично по американски.

24
00:01:10,136 --> 00:01:12,251
 огато имаш проблем,
го изнас¤ш навън.

25
00:01:12,328 --> 00:01:13,455
 акво е ан-ус?

26
00:01:16,865 --> 00:01:19,592
—ъли, махни тиксото от гърба ми.
ўе ме вземат за работа. «акъсн¤вам.

27
00:01:19,669 --> 00:01:21,203
ќ , чакай да взема ножиците.

28
00:01:24,139 --> 00:01:25,373
“естиси.

29
00:01:32,039 --> 00:01:37,373
епизод 6 - Bear Drop Soup
превод: ivotod (2007)

29
00:02:09,618 --> 00:02:10,478
ƒобро утро!

30
00:02:11,254 --> 00:02:12,318
ƒобро утро!

31
00:02:17,260 --> 00:02:20,363
≈, ще пътуваме заедно!?
Ц ƒа.

32
00:02:22,131 --> 00:02:23,229
ƒа.

33
00:02:27,403 --> 00:02:28,511
Ќов ли си във фирмата?

34
00:02:30,272 --> 00:02:33,499
ѕрез юли ше станат 24 години.
Ц јз съм на 24.

35
00:02:42,517 --> 00:02:44,518
ƒобро утро, ƒарси!
Ќ¤какви съобщени¤?

36
00:02:44,635 --> 00:02:47,783
–ъс иска да те види.
Ц “ака ли?  аза ли ти защо?

37
00:02:49,057 --> 00:02:50,082
Ќе тр¤бва да ти казвам,

38
00:02:50,159 --> 00:02:52,357
но е казал на Ѕоби ƒжонсън
да каже на ћики ѕоу,

39
00:02:52,428 --> 00:02:54,497
че иска да те покани
на жетварски фестивал.

40
00:02:56,365 --> 00:02:58,439
Ќо не си го чул от мен!
Ц ћерси!

41
00:03:04,240 --> 00:03:06,299
Ѕачкаш усърдно за тази
компани¤, ƒиплома.

42
00:03:08,076 --> 00:03:09,144
„удесно!

43
00:03:09,191 --> 00:03:10,372
”доволствие е да работ¤ с теб.

44
00:03:11,713 --> 00:03:12,832
ћерси!

45
00:03:21,370 --> 00:03:24,123
ƒаваме ти бонус -
още пет процента.

46
00:03:24,219 --> 00:03:26,359
 акво?
Ц ”величение, момче!

47
00:03:27,262 --> 00:03:28,394
ѕовече пари за бермуди

48
[...]
Everything OK? Download subtitles