Preview Subtitle for The Manchurian Candidate Cd2 Srt


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,790 --> 00:00:03,985
Ќ¤кой от офиса на сенатор
≈линор Ўау се обади

2
00:00:04,192 --> 00:00:06,353
и се застъпи за вас.

3
00:00:06,561 --> 00:00:09,121
ћайоре, вие достигнахте
границите на јрмейското търпение.

4
00:00:09,331 --> 00:00:11,959
¬ие сте освободен от служба,
влизащо в сила незабавно.

5
00:00:14,236 --> 00:00:15,965
ƒа, сър.

6
00:00:16,171 --> 00:00:17,502
Ѕен,

7
00:00:17,706 --> 00:00:20,937
»ма млад невролог в клиника
"”олтър –иид".  азва се «ан.

8
00:00:21,142 --> 00:00:23,406
»ма истински успех с лекуването
на "—индрома от войната в залива".

9
00:00:23,612 --> 00:00:25,546
»мате запоповеди да вземете
всички свой подозрени¤

10
00:00:25,747 --> 00:00:27,806
и да му долкадвате, първото
нещо ѕонеделник сутрин.

11
00:00:54,009 --> 00:00:55,772
ћислех си, че ми каза,
че си ги загубил.

12
00:00:55,977 --> 00:00:57,535
”хапах човек.
ƒа намер¤ друго.

13
00:01:00,315 --> 00:01:03,182
Ќе се предполага да същесвуват.

14
00:01:10,392 --> 00:01:12,883
“е са само теоретически.

15
00:01:17,999 --> 00:01:19,523
» така, какво прави?

16
00:01:19,734 --> 00:01:22,066
- Ќе знам.
- Ќе знаеш?

17
00:01:24,172 --> 00:01:25,935
Ќе знам.

18
00:01:28,276 --> 00:01:31,302
- Ќе искам да знам.
- Ќе ти тр¤бва и на теб да знаеш.

19
00:01:31,513 --> 00:01:34,243
¬иж, това н¤ма нищо общо с
тебе, и си все още жив.

20
00:01:34,449 --> 00:01:36,576
“ова са добрите новини.

21
00:01:37,085 --> 00:01:38,609
 акви ли ще са лошите?

22
00:01:40,956 --> 00:01:43,049
ћоже би те зна¤т, че ти си тук.

23
00:02:01,876 --> 00:02:05,004
“и каза, че јрмейските
имплантантите са за

24
00:02:05,213 --> 00:02:07,613
спешна медицинска помощ
и данни, нали?

25
00:02:07,816 --> 00:02:10,512
“ова е което са разгласили.

26
00:02:11,252 --> 00:02:16,519
»мало е и паралелен проект за
вс¤какъв вид ужас¤ващи имплантанти.

27
00:02:16,725 --> 00:02:20,252
 линтъновите надзорници пощур¤ха
като разбраха, и го закриха.

28
00:02:20,462 --> 00:02:22,555
ѕаралелен проект?

29
00:02:22,764 --> 00:02:23,992
 ак е възможно
ти да знаеш това?

30
00:02:24,199 --> 00:02:29,000
ћанджуриан √лобъл ми плаща
да създавам н¤кой от гадостите им..

31
00:02:29,204 --> 00:02:30,933
ќт т¤х ли разбра?

32
00:02:31,806 --> 00:02:34,001
ѕредстави си не само
компани¤та, ћарко,

33
00:02:34,209 --> 00:02:37,838
но и проклетото й геополитическо
вли¤ние върху политиката

34
00:02:38,046 --> 00:02:40,276
за всеки президент след Ќиксън.

35
00:02:40,482 --> 00:02:42,211
ѕарите управл¤ват, ћарко.

36
00:02:42,417 --> 00:02:44,476
ѕарите управл¤ват.

37
00:02:55,964 --> 00:02:58,091
—игурен ли си, че искаш
да направиш това?

38
00:02:58,299 --> 00:03:00,028
јбсолютно.

39
00:03:02,270 --> 00:03:03,999
«ащото аз не съм.

40
00:03:04,205 --> 00:03:05,536
«адължен съм ти.

41
00:03:05,740 --> 00:03:07,469
Ќе.

42
00:03:07,676 --> 00:03:09,473
¬се още,
аз съм ти длъжник.

43
00:03:10,578 --> 00:03:12,876
«а дето ме изкара от јлбани¤.

44
00:03:13,081 --> 00:03:14,378
јлбани¤.

45
00:03:20,088 --> 00:03:21,055
 акво правиш?

46
00:03:21,256 --> 00:03:23,019
¬ случай, че забрав¤ нещо
искам да ми напомн¤.

47
00:03:28,129 --> 00:03:33,089
—лагам ти смес на метохекситол
за да успеем да стигнем до ръба..

48
00:03:33,301 --> 00:03:34,768
ƒо ръба на какво?

49
00:03:34,96
[...]
Everything OK? Download subtitles