Preview Subtitle for The Longest Yard Cd1


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:55,600 --> 00:01:00,600
ИЗКУПЛЕНИЕТО ШОУШЕНК

2
00:02:06,880 --> 00:02:08,760
Г-н Дюфрен, опишете

3
00:02:08,960 --> 00:02:13,120
...скандала с жена си
вечерта преди убийството.

4
00:02:17,600 --> 00:02:19,200
Беше много яростен.

5
00:02:19,520 --> 00:02:23,680
Тя каза, че се радва, че съм научил,
защото мразела да се крие.

6
00:02:25,160 --> 00:02:28,520
Каза още,
че иска развод в Рино.

7
00:02:28,760 --> 00:02:32,240
Вие какво и отговорихте?
- Че няма да и дам развод.

8
00:02:32,440 --> 00:02:35,480
"По-скоро ще те видя в ада
отколкото в Рино."

9
00:02:35,680 --> 00:02:38,880
Според съседите,
това сте казали.

10
00:02:39,920 --> 00:02:41,480
Щом твърдят, така е.

11
00:02:41,960 --> 00:02:44,400
Не си спомням.
Бях разстроен.

12
00:02:44,640 --> 00:02:47,000
Какво стана след разправията?

13
00:02:48,120 --> 00:02:49,800
Тя прибра багаж в една чанта ...

14
00:02:50,920 --> 00:02:53,960
Взе си вещи, за да се
пренесе при г-н Куентин.

15
00:02:54,560 --> 00:02:58,480
Глен Куентин, професионален
състезател по голф,

16
00:02:58,680 --> 00:03:01,680
за когото сте установили,
че е любовник на жена ви.

17
00:03:03,920 --> 00:03:05,040
Проследихте ли я?

18
00:03:06,360 --> 00:03:08,360
Първо се отбих
в няколко бара.

19
00:03:08,560 --> 00:03:12,760
После отидох до къщата му,
за да се срещна с тях, но ги нямаше.

20
00:03:13,280 --> 00:03:14,760
Паркирах в страни...

21
00:03:15,440 --> 00:03:16,360
...и зачаках.

22
00:03:16,600 --> 00:03:18,160
Какви бяха намеренията ви?

23
00:03:18,760 --> 00:03:20,120
Не съм съвсем сигурен.

24
00:03:21,240 --> 00:03:22,640
Бях объркан...

25
00:03:22,840 --> 00:03:23,840
...пиян.

26
00:03:25,280 --> 00:03:26,520
Мисля, че...

27
00:03:26,720 --> 00:03:28,720
...целта ми бе
главно да ги сплаша.

28
00:03:28,960 --> 00:03:32,240
Те дойдоха, вие влязохте
в къщата и ги убихте.

29
00:03:33,120 --> 00:03:34,440
Не. Постепенно изтрезнях.

30
00:03:34,640 --> 00:03:38,160
Върнах се в колата и подкарах
към къщи, за да се наспя.

31
00:03:38,360 --> 00:03:41,200
По пътя хвърлих
пистолета в река Роял.

32
00:03:41,400 --> 00:03:43,280
По този въпрос бях ясен.

33
00:03:43,520 --> 00:03:47,440
Смущава ме фактът, че на
следващата сутрин чистачката...

34
00:03:47,640 --> 00:03:50,120
открива жена ви
и любовника и в леглото,..

35
00:03:50,320 --> 00:03:52,320
...простреляни с куршуми
38-ми калибър.

36
00:03:53,640 --> 00:03:57,680
Не смятате ли като мен,
че това съвпадение е изумително?

37
00:03:58,520 --> 00:03:59,480
Така е.

38
00:03:59,680 --> 00:04:02,720
Поддържате версията,
че сте хвърлили пистолета си,..

39
00:04:02,920 --> 00:04:04,880
в реката, преди убийството.

40
00:04:05,080 --> 00:04:07,240
Твърде удобно за вас.

41
00:04:07,440 --> 00:04:09,040
Такава е истината.

42
00:04:09,400 --> 00:04:13,760
Полицията три дни претърсва
реката, но не откри пистолет,

43
00:04:13,960 --> 00:04:17,880
така че не сме имали възможност да
сравниме вашето оръжие и куршумите,

44
00:04:18,080 --> 00:04:21,400
извадени от окървавените
трупове на жертвите.

45
00:04:22,040 --> 00:04:24,320
Това също е...

46
00:04:24,760 --> 00:04:28,080
твърде удобно,
нали, г-н Дюфрен?

47
00:04:29,360 --> 00:04:31,320
Тъй като не съм
извършил престъплението,

48
00:04:31,520 --> 00:04:35,960
за мен е
[...]
Everything OK? Download subtitles