Preview Subtitle for Marco Polo


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:45,900 --> 00:01:48,000
Чудно място.

2
00:01:49,000 --> 00:01:51,900
Къщата ни напомни
на Маями и Таормина,

3
00:01:51,900 --> 00:01:55,500
където прекарахме медения си месец.
Никол каза: „Нека я купим!“

4
00:01:55,500 --> 00:01:58,500
Усещаш миризмата на морска сол.

5
00:01:58,600 --> 00:02:01,500
За картината ли говориш
или за гледката?

6
00:02:01,500 --> 00:02:03,700
И за двете.

7
00:02:03,700 --> 00:02:06,600
Това се казва „трампе л'ьой“.

8
00:02:06,700 --> 00:02:11,000
Зрителна измама. Рисувана е
от наш художник от Уест Хемпстед.

9
00:02:11,100 --> 00:02:13,500
Виж ти.

10
00:02:13,600 --> 00:02:15,700
Насам, Джери.

11
00:02:15,700 --> 00:02:18,100
Имам подаръче за теб.

12
00:02:18,100 --> 00:02:21,200
„Уърлпул Дует“, последен модел.

13
00:02:21,300 --> 00:02:25,100
Същата като моята.
Никол е влюбена в нея.

14
00:02:25,100 --> 00:02:27,100
Нямаше нужда, Кармайн.

15
00:02:27,200 --> 00:02:30,300
Благодарете на баща ми,
дано почива в мир.

16
00:02:30,400 --> 00:02:33,100
За Фрийпорт.
В знак на признателност.

17
00:02:33,200 --> 00:02:37,500
Доколкото разбирам, Кармайн,
Джони още не го е преглътнал.

18
00:02:37,600 --> 00:02:40,800
Затова оценявам подкрепата ти.
Преместих се да живея тук.

19
00:02:40,900 --> 00:02:43,500
Предстоят ни велики дела заедно.

20
00:02:43,600 --> 00:02:45,100
Амин.

21
00:02:45,100 --> 00:02:48,100
Татко, татко!
Лодката потъва!

22
00:02:51,500 --> 00:02:53,300
Кармайн! Господи!

23
00:03:00,300 --> 00:03:04,900
Докарах я от Маями
преди три седмици. Нищо й нямаше.

24
00:03:05,700 --> 00:03:08,500
Обади се на Бреговата охрана.

25
00:03:38,900 --> 00:03:40,700
Мамка му!

26
00:03:41,500 --> 00:03:43,600
Всичко е наред, спокойно.

27
00:03:43,700 --> 00:03:45,800
След всички тия години
съвместен живот,

28
00:03:45,900 --> 00:03:49,400
знаеш ли какво си мисля,
като остана насаме със себе си?

29
00:03:49,500 --> 00:03:51,700
Моля се да умра първа.

30
00:03:52,300 --> 00:03:54,700
Не искам да ми липсва.

31
00:03:55,400 --> 00:03:58,200
Ще се оправи.

32
00:03:58,300 --> 00:04:00,300
Ти си щастливка.

33
00:04:01,300 --> 00:04:05,100
В известен смисъл
това ти е спестено.

34
00:04:05,200 --> 00:04:07,900
След като се разделихте с Тони.

35
00:04:13,600 --> 00:04:15,900
Може би трябва
да отложим празненството.

36
00:04:16,900 --> 00:04:19,300
Може да се оправи
до рождения си ден.

37
00:04:19,300 --> 00:04:22,300
Той става на 75, мамо,
това е важно събитие за него.

38
00:04:25,500 --> 00:04:27,700
Има синини,
но е извадил голям късмет.

39
00:04:27,700 --> 00:04:31,500
Храстите са спрели падането.
Няколко дни почивка и ще се оправи.

40
00:04:31,500 --> 00:04:35,900
Неврологът довършва прегледа,
после може да си го приберете вкъщи.

41
00:04:35,900 --> 00:04:39,400
Благодарим ви много, докторе.
- Слава богу!

42
00:04:40,600 --> 00:04:43,600
Край на ремонтите по покрива,
казвам ти го отсега.

43
00:04:43,600 --> 00:04:46,100
Сигурно.

44
00:04:47,800 --> 00:04:51,500
И така,
какво мислиш за тържеството?

45
00:04:51,500 --> 00:04:53,700
Господи, мамо, ами...

46
00:04:53,700 --> 00:04:55,900
Мисля, че трябва да го направим.

47
00:04:58,600 --> 00:05:01,600
А дали да поканим Тони?

48
00:05:01,700 --> 00:05:05,200
Ами, чудя се.
Не знам дали е редно.

49
00:05:05,300 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles