Preview Subtitle for The Thirteenth Floor


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:38,880 --> 00:00:44,590
"Мисля, следователно съществувам"
Декарт 1596-1650

2
00:00:57,610 --> 00:01:02,360
ТРИНАДЕСЕТИЯТ ЕТАЖ

3
00:01:04,160 --> 00:01:06,240
Казват че невежеството е блаженство.

4
00:01:07,280 --> 00:01:10,410
За пръв път в живота си съм съгласен с това.

5
00:01:11,460 --> 00:01:12,500
Искаше ми се...

6
00:01:12,500 --> 00:01:16,670
...Никога да не бях откривал
ужасната истина.

7
00:01:16,670 --> 00:01:18,750
Сега знам...

8
00:01:18,750 --> 00:01:22,930
... че веднъж да разберат,
ще се опитат да ме накарат да мълча.

9
00:01:23,970 --> 00:01:28,140
За това аз написах всичко това
за теб в това писмо.

10
00:01:28,140 --> 00:01:31,270
Ти си единствения
на когото мога да разкажа.

11
00:01:31,270 --> 00:01:35,440
Единствения, който
вероятно би могъл да разбере.

12
00:01:36,480 --> 00:01:39,610
Успех, приятелю.

13
00:02:20,270 --> 00:02:22,360
Надявам се че престоят ви е харесал.

14
00:02:29,660 --> 00:02:30,700
Г-н Фулър,
приятно прекарване на вечерта.

15
00:02:31,740 --> 00:02:32,790
Вашата обичайна маса?

16
00:02:33,830 --> 00:02:35,910
Не, Благодаря, Джини.

17
00:03:05,110 --> 00:03:06,150
Нейното име е Ерика.

18
00:03:10,320 --> 00:03:11,370
Тя е от Толедо.

19
00:03:12,410 --> 00:03:15,540
Аштън, ще ми направиш ли услуга?

20
00:03:16,580 --> 00:03:17,620
Бихте желали да се срещнете с нея?

21
00:03:17,620 --> 00:03:19,710
Искам...

22
00:03:20,750 --> 00:03:22,840
...да пазиш това писмо.

23
00:03:22,840 --> 00:03:25,970
Някой ще го потърси.
Мъж на име Дъглас Хол.

24
00:03:28,050 --> 00:03:31,180
Запомни, задължително е
да го получи.

25
00:03:33,260 --> 00:03:34,310
Дребна работа.

26
00:03:46,820 --> 00:03:47,860
Прибирате ли се, Г-н Фулър?

27
00:03:47,860 --> 00:03:49,950
Да, Чарли.

28
00:05:39,430 --> 00:05:41,520
Храната за котки е свършила, скъпи.

29
00:05:41,520 --> 00:05:43,600
Да, ще купя на сутринта.

30
00:05:47,770 --> 00:05:49,860
Отново си пушил.

31
00:06:12,800 --> 00:06:13,840
Прехвърлянето завършено.

32
00:06:13,840 --> 00:06:16,970
Връзката към симулацията прекратена.

33
00:06:52,420 --> 00:06:53,460
Мартини, моля.

34
00:07:03,890 --> 00:07:04,930
Едно Мартини.

35
00:07:04,930 --> 00:07:07,020
Забравихте маслинката.

36
00:07:08,060 --> 00:07:09,100
Маслините са свършили.

37
00:07:10,150 --> 00:07:11,190
Какво ще кажете, за тези?

38
00:07:12,230 --> 00:07:13,280
Не, благодаря.

39
00:07:24,750 --> 00:07:27,870
Моля, оставете съобщение след сигнала.

40
00:07:27,870 --> 00:07:29,960
Дъглас, аз съм.

41
00:07:31,000 --> 00:07:34,130
Слушай, натъкнах се
на нещо невероятно.

42
00:07:34,130 --> 00:07:36,220
Това променя всичко.

43
00:07:52,900 --> 00:07:53,940
Не знам...

44
00:07:56,030 --> 00:07:58,110
Не знам дори как да започна.

45
00:08:01,240 --> 00:08:02,280
Какво правиш?

46
00:08:16,880 --> 00:08:18,970
Имате нови съобщения.

47
00:08:34,610 --> 00:08:36,690
Имате нови съобщения.

48
00:08:43,990 --> 00:08:46,080
Имате три нови съобщения.

49
00:08:46,080 --> 00:08:49,200
Първо ново съобщение: 5:25 a.m.

50
00:08:50,250 --> 00:08:53,380
Дъглас, Хилари е.
Не забравяй да се обадиш на Маршал.

51
00:08:53,380 --> 00:08:55,460
Легал настоява
за договора.

52
00:08:56,500 --> 00:08:59,630
Ще ме посети нотариус
във офиса на обяд.

53
00:08:59,630 -
[...]
Everything OK? Download subtitles