Preview Subtitle for Blood Light


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:35,398 --> 00:01:38,103
«омбитата идват.

2
00:01:39,506 --> 00:01:42,010
ћозъци.

3
00:01:44,350 --> 00:01:46,418
ћайната ти.

4
00:01:46,789 --> 00:01:50,365
Ќе знам нищо! ѕомощ! ”бийство!

5
00:01:50,465 --> 00:01:53,338
 ълна се, че ще из¤м сърцето ти!

6
00:01:53,438 --> 00:01:57,014
Ўерифе, отдръпнете се.
Ќикой не може да наран¤ва затворника.

7
00:01:57,114 --> 00:02:00,579
—ребърни куршуми.
Ќе ме карай да ги използвам.

8
00:02:01,190 --> 00:02:03,691
Ќе, н¤ма.

9
00:02:03,791 --> 00:02:05,566
»зходите.

10
00:02:05,666 --> 00:02:07,837
 ои постове охран¤ват задната
част на къщата?

11
00:02:07,937 --> 00:02:10,243
ѕри изход трети, при градина
три и четири.

12
00:02:10,343 --> 00:02:12,513
»зпрати ги отпред.

13
00:02:16,652 --> 00:02:19,988
»зход три, градина три и четири,

14
00:02:20,088 --> 00:02:23,524
отидете при изход първи.
„акайте до следваща команда.

15
00:02:23,624 --> 00:02:25,625
–азбрано, г-це ѕелам.

16
00:02:26,169 --> 00:02:30,426
Ѕраво, куче.

17
00:02:30,526 --> 00:02:32,526
 акво следва, г-жо?

18
00:02:32,728 --> 00:02:35,199
“ази ни предаде.

19
00:02:35,299 --> 00:02:39,035
 ейти, знаеш ли наказанието
за изм¤на?

20
00:02:59,552 --> 00:03:04,018
«авий над¤сно по стълбите.
ѕът¤т свършва след четвърт мил¤.

21
00:03:04,456 --> 00:03:07,158
ѕредай това съобщение на крал¤ си:

22
00:03:07,258 --> 00:03:11,026
“ова е јнтони¤ √авил¤н
де Ћогроньо.

23
00:03:11,126 --> 00:03:13,126
» се върнах.

24
00:03:14,244 --> 00:03:18,402
»стинска кръв 4х07
—тудената мрачна светлина на зората.

25
00:04:44,472 --> 00:04:47,013
Ќе мога да реша ко¤ да
уби¤ първо.

26
00:04:48,174 --> 00:04:50,407
√рижа те е за при¤телката ти?

27
00:04:51,243 --> 00:04:53,243
ўе започна с не¤ тогава.

28
00:04:55,313 --> 00:04:57,580
»грай честно.

29
00:04:59,016 --> 00:05:01,016
Ѕ¤гай! Ѕ¤гай в бара!

30
00:05:05,655 --> 00:05:07,655
ћлъквай.

31
00:05:11,928 --> 00:05:13,995
»скаш да умреш първа?

32
00:05:15,397 --> 00:05:17,598
Ќ¤ма проблем.

33
00:05:19,100 --> 00:05:21,802
 акво е чувството да ти се
изплъзва живота?

34
00:05:21,902 --> 00:05:25,305
 акво каза?
Ќе мога да те разбера.

35
00:05:25,405 --> 00:05:27,840
ћного жалко.
Ќикога н¤ма да разбера.

36
00:05:27,940 --> 00:05:30,474
«наех си.
-  азах ти, че са убийци.

37
00:05:30,574 --> 00:05:32,544
“ћ« предлагат 10 000 за видео с
истинска вампирска атака.

38
00:05:32,644 --> 00:05:34,211
ўе тр¤бва да го сподел¤ с теб.

39
00:05:34,311 --> 00:05:36,714
 акво, по д¤волите, се е
случило с лицето й?

40
00:05:36,814 --> 00:05:38,617
ѕокажи ни лицето си.

41
00:05:38,717 --> 00:05:40,219
—игурни ли сте дали не е зомби?

42
00:05:40,319 --> 00:05:42,254
ћамка му. ¬ече има и зомбита?

43
00:05:42,354 --> 00:05:45,224
Ќе съм зомби!

44
00:05:45,324 --> 00:05:48,093
“очно това би казало зомби:
"Ќе съм зомби."

45
00:05:48,193 --> 00:05:50,929
¬иж!
- —¤каш би ни казала, че е зомби.

46
00:05:51,029 --> 00:05:54,866
ћоже да минат 10 минути от
сега или 10 години.

47
00:05:54,966 --> 00:05:57,734
ћоментът, в който си помислиш,
че си в безопасност, обещавам ти,

48
00:05:57,834 --> 00:06:01,804
ще те преследвам и ще те
разкъсам като конфети.

49
00:06:04,508 --> 00:06:06,576
Ѕърза е.
- “р¤бва ли да й помогнем?

50
00:06:06,676 --> 00:06:08,144
Ѕартоло!

51
00:06:0
[...]
Everything OK? Download subtitles