Preview Subtitle for Tuck Everlasting Bg Srt


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:21,727 --> 00:00:28,997
БЕЗСМЪРТНИТЕ ТЪК

2
00:01:04,047 --> 00:01:07,483
За някои времето тече бавно.

3
00:01:07,767 --> 00:01:10,679
Един час е цяла вечност.

4
00:01:11,087 --> 00:01:14,318
За други -
времето никога не стига.

5
00:01:14,847 --> 00:01:18,283
За семейство Тък -
то не съществува.

6
00:01:28,567 --> 00:01:33,846
Времето е като колело -
то се върти ли, върти...

7
00:01:35,327 --> 00:01:40,003
А гората е в центъра
на това колело.

8
00:01:52,847 --> 00:01:56,317
Всичко започна
в началото на лятото.

9
00:01:56,407 --> 00:01:59,001
В онзи шеметен,
бездиханен период,

10
00:01:59,167 --> 00:02:02,079
в който случайността или съдбата

11
00:02:02,167 --> 00:02:04,635
променят живота ни...

12
00:02:04,807 --> 00:02:09,323
И хората правят неща,
които са смятали за непосилни.

13
00:02:11,407 --> 00:02:15,923
В такъв един летен ден,
не много отдавна,

14
00:02:16,087 --> 00:02:21,286
колелото завъртя живота ни
по възможно най-мистериозния начин.

15
00:02:21,407 --> 00:02:25,480
Именно така Мей Тък се оказа
на път за селцето Трийгап,

16
00:02:25,567 --> 00:02:30,766
за да се срещне с двамата си сина,
както прави веднъж на 10 години.

17
00:03:23,327 --> 00:03:26,763
Мамо!
- Майлс! Джеси!

18
00:03:29,527 --> 00:03:33,406
Какво правиш тук?
- Затъжих се за вас.

19
00:03:33,527 --> 00:03:36,041
Имам подарък за теб.

20
00:03:37,767 --> 00:03:42,602
Айфеловата кула. Нося я от Париж.
Да знаеш колко е висока.

21
00:03:42,687 --> 00:03:47,636
Здравей, пътешественико. Как си?
- Нося ти и шоколадови бонбони.

22
00:03:47,807 --> 00:03:51,004
Нямам търпение да си идем у дома.

23
00:03:51,647 --> 00:03:53,638
Майлс...

24
00:03:55,127 --> 00:03:57,277
Майлс!

25
00:04:00,047 --> 00:04:02,515
Прегърни мама.

26
00:04:03,167 --> 00:04:05,761
Цели 10 години минаха.

27
00:04:07,687 --> 00:04:10,724
Студен си като бучка лед.

28
00:04:11,247 --> 00:04:13,683
Момченцата ми... Пак сме заедно.

29
00:04:16,803 --> 00:04:19,033
Уинифред!

30
00:04:22,363 --> 00:04:24,638
Да, мамо?

31
00:04:26,483 --> 00:04:31,557
Трябва да си сменя името.
Това вече се изтърка от употреба.

32
00:04:33,683 --> 00:04:37,392
Влез вътре веднага.
Ще си изцапаш роклята.

33
00:04:42,443 --> 00:04:44,513
Спря ми дъхът!

34
00:04:46,083 --> 00:04:49,393
Красотата изисква жертви,
така казват французите.

35
00:04:49,483 --> 00:04:52,202
Французите не са с всичкия си.

36
00:05:00,043 --> 00:05:03,115
За Уини Фостър важеше следното -

37
00:05:03,403 --> 00:05:08,841
церемониалностите я задушаваха,
както най-знойният летен ден.

38
00:05:13,923 --> 00:05:18,280
С всеки изминал ден
чувството ставаше все по-тягостно.

39
00:05:18,403 --> 00:05:21,554
Тя смело постигаше нещо

40
00:05:21,683 --> 00:05:25,153
и се заемаше със следващото.

41
00:05:35,523 --> 00:05:39,152
Във въздуха се носеше
ароматът на промяната.

42
00:05:39,243 --> 00:05:42,235
Въпросът беше само кога.

43
00:05:55,643 --> 00:05:59,352
Изчакай ме в автомобила,
няма да се бавя.

44
00:06:08,163 --> 00:06:11,235
Не, прекалено грамадни са
за чаени
[...]
Everything OK? Download subtitles