Preview Subtitle for Dum


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,060 --> 00:00:03,102
Не, мисля, че е секси.

2
00:00:05,144 --> 00:00:08,186
Да. Запомни, че трябва да
почистиш, след като обядваш.

3
00:00:08,936 --> 00:00:13,229
Джейк, хайде да излезем…
- Сега аз имам въпрос.

4
00:00:13,312 --> 00:00:17,521
Ако аз и баща ти се нуждаем
от бял дроб, на кого би го дарила?

5
00:00:19,104 --> 00:00:21,897
Разбирам.
Никога не ми е хрумвало.

6
00:00:22,355 --> 00:00:25,105
Джейк, на теб говоря…
Не ми махай да млъкна.

7
00:00:25,522 --> 00:00:28,439
Изчакай малко.
Говоря с момиче!

8
00:00:29,023 --> 00:00:31,940
Извинявай. Не знам.
Никой не беше.

9
00:00:33,315 --> 00:00:36,482
Стига толкова. Време е
да си вземем друго хлапе.

10
00:00:36,649 --> 00:00:38,774
Алан, да отидем на кино довечера?

11
00:00:38,858 --> 00:00:41,233
Не мога. Ще водя приятелка
в летния театър

12
00:00:41,233 --> 00:00:43,858
на романтична вечеря под звездите

13
00:00:43,900 --> 00:00:46,901
с Майкъл Бубле и трима
участници от „Мюзик Айдъл“.

14
00:00:49,526 --> 00:00:53,443
Какво има в чантата? Новините ли?
- Това е кошница за излет.

15
00:00:53,568 --> 00:00:58,569
Пържено пиле, бутилка вино и играчка
за автограф, ако ми провърви.

16
00:00:59,528 --> 00:01:03,278
Защо не заведеш Джейк на кино?
- Вече не го харесвам.

17
00:01:04,528 --> 00:01:08,612
Защо не отидеш с някоя
от многото ти „приятелки“?

18
00:01:10,154 --> 00:01:13,446
Бих могъл. Но след това
трябва да ги водя тук.

19
00:01:13,446 --> 00:01:16,155
След като да ги доведа тук,
трябва да ги кача горе.

20
00:01:16,238 --> 00:01:19,989
След като ги кача горе,
трябва да ги карам да си тръгват.

21
00:01:20,197 --> 00:01:22,531
Няма смисъл от всички тези усилия.

22
00:01:22,823 --> 00:01:27,740
Може да се насладиш повече, ако
излизаш с жени, използващи главите си

23
00:01:27,782 --> 00:01:32,199
за нещо друго, освен място
за почивка на глезените си.

24
00:01:36,242 --> 00:01:38,284
Какво каза?

25
00:01:39,034 --> 00:01:43,409
Прекалено изтънчено ли е? Казвам,
че може да си изкараш по-добре,

26
00:01:43,409 --> 00:01:48,368
ако се срещаш с някоя с характер
или на подходяща възраст.

27
00:01:48,410 --> 00:01:50,410
Дай определение за такава.

28
00:01:50,494 --> 00:01:53,161
Четиридесет.
- Да не си полудял!

29
00:01:54,453 --> 00:01:59,829
Срещам се с жена на 39. Изкарваме си
добре, защото имаме много общи неща.

30
00:01:59,870 --> 00:02:02,204
Говорим си, споделяме, смеем се.

31
00:02:02,204 --> 00:02:06,621
Говоренето и споделянето е чудесно,
но какво ще кажеш за ушите й?

32
00:02:08,038 --> 00:02:11,122
Какво за тях?
- Ушите не спират да растат.

33
00:02:11,539 --> 00:02:14,373
Харесвам красиви, заоблени черепи.

34
00:02:15,706 --> 00:02:19,123
Разговорът приключи.
Ще се видим по-късно.

35
00:02:19,123 --> 00:02:21,999
Защо мислиш старите
жени носят големи обеци?

36
00:02:22,999 --> 00:02:25,374
Така ушите им изглеждат по-малки.

37
00:02:26,833 --> 00:02:29,542
Явно само на мен ми
прави впечатление.

38
00:02:32,125 --> 00:02:34,417
Искам да вдигна
тост за съпругата ми.


39
00:02:34,417 --> 00:02:37,335
Скъпа, ти ме дари с
най-щастливите години в живота ми.


40
00:02:37,918 --> 00:02:40,335
Защо? В кома ли беше?

41
00:02:41,669 --> 00:02:45,211
Не си представям да
живея без теб. Ти ме допълваш.


42
00:02:45,627 --> 00:02:4
[...]
Everything OK? Download subtitles