Preview Subtitle for The Club


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:07,000 --> 00:00:11,600
ƒобре, ето какво - ще ти дам един долар.
ѕросто ми тр¤бват 25 цента.

2
00:00:11,635 --> 00:00:14,591
 упете нещо.

3
00:00:20,600 --> 00:00:23,065
24 цента е рестото ¬и.
ѕри¤тен ден.

4
00:00:23,100 --> 00:00:26,703
»мате съобщение в гласовата си поща.
«а да го чуете натиснете 7.

5
00:00:26,738 --> 00:00:30,200
≈то! ≈то! √отово!
Ћиндзи, “ереса ”у е.

6
00:00:30,235 --> 00:00:33,700
Ќад¤вах се да се видим. Ѕудката за
вестници на 3-та улица, 8:00 сутринта.

7
00:00:33,735 --> 00:00:39,400
«нам, че не сме при¤телки, но е важно.
Ѕлагодар¤, Ћиндзи. ўе се видим сутринта.

8
00:00:42,500 --> 00:00:48,000
јз съм тук. “и къде си? - ¬ момента
съм в кухн¤та си и прав¤ кафе.

9
00:00:49,300 --> 00:00:52,900
“ом.
- ¬се още познаваш гласа ми.

10
00:00:54,700 --> 00:00:58,100
Ѕ¤хме женени... преди.

11
00:00:59,600 --> 00:01:03,400
Ћиндзи?
Ћинз, добре ли си? Ћиндзи?

12
00:01:03,435 --> 00:01:08,500
Ћинз, добре ли си?
- “оку що “ереса ””...

13
00:01:09,100 --> 00:01:12,491
падна върху колата ми.

14
00:01:12,492 --> 00:01:18,504
ƒјћ— »  Ћ”Ѕ "”Ѕ»…—“¬ј"
—езон 1, епизод 1
ƒобре дошли в клуба

15
00:01:19,300 --> 00:01:23,236
»скам да знам дали кръвта е от удар,
или случайно е попаднала там.

16
00:01:23,271 --> 00:01:28,383
—тъпки от обувки, вземи отпечатък. ѕреди
в¤търът да ги заличи. - ¬еднага, детектив.

17
00:01:29,300 --> 00:01:31,446
ƒобре дошъл на почивката ни.

18
00:01:31,481 --> 00:01:34,992
ƒа бе, все едно ще знаеш какво да правиш,
ако имаш н¤колко свободни часа.

19
00:01:35,027 --> 00:01:39,800
јко те интересува, имах планове.
ў¤х да потичам и да почист¤ апартамента.

20
00:01:41,100 --> 00:01:45,600
я млъквай. - «начи вместо това
си решила да се срещнеш с репортер

21
00:01:45,635 --> 00:01:49,600
и виж докъде стигна.
- ¬иж докъде стигна т¤.

22
00:01:58,100 --> 00:02:04,900
”ил, кажи на диспечера, че патолога иска
аварийна кола. “р¤бва да издърпаме това.

23
00:02:06,500 --> 00:02:08,911
«драсти, —ами.

24
00:02:08,946 --> 00:02:12,169
ќбластен заместник-прокурор Ѕернхардт.
- Ќаистина ли е “ереса ””?

25
00:02:12,204 --> 00:02:14,258
“ъжен ден за —ан ‘ранциско.

26
00:02:16,700 --> 00:02:21,700
»нспектор Ѕоксер каза, че веро¤тно
ще имаш нужда от това. - ¬¤рно.

27
00:02:25,000 --> 00:02:27,492
Ѕлагодар¤.

28
00:02:31,600 --> 00:02:34,861
Ќ¤ма да си без заподозрени.

29
00:02:34,896 --> 00:02:38,998
“ереса ”у, мир на праха й, е заплашила,
или е разобличила половината —ан ‘ранциско

30
00:02:39,033 --> 00:02:42,248
за секс или за корупци¤ или...
сексуално развращение.

31
00:02:42,283 --> 00:02:46,412
—печелила е около шест ѕулицър за
"–еджистер" през изминалите 10 години?

32
00:02:46,447 --> 00:02:49,365
ƒобре, чакай малко,
ти стоеше на улицата и... бум?

33
00:02:49,400 --> 00:02:53,500
ћм, точно в този момент говорех с “ом.
“ой ми се обади.

34
00:02:53,535 --> 00:02:56,265
“ом ти се обади?
-  акво каза?

35
00:02:56,300 --> 00:02:59,100
¬ърна ли му обаждането?

36
00:02:59,135 --> 00:03:02,500
“ереса ”у падна... върху колата ми.

37
00:03:03,700 --> 00:03:06,514
Ќо защо “ом ще ти се обажда?

38
00:03:06,549 --> 00:03:09,967
¬ недел¤ стават 2 години, откакто сме
разведени. ћоже да е носталги¤.

39
00:03:10,002 --> 00:03:12,638
» може би му липсваш.

40
00:03:12,673 --> 00:03:16,767
ќпитвам се да разбера, след като “ерес
[...]
Everything OK? Download subtitles