Preview Subtitle for Tv Burp


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,711 --> 00:00:05,635
RyuKo FanSubs

2
00:00:05,965 --> 00:00:09,787
Animes-bg.com

3
00:00:11,778 --> 00:00:19,776
В този свят, който някой ден ще
се превърне в руини...

4
00:00:23,189 --> 00:00:31,619
...мечтите и надеждите нямат смисъл.

5
00:00:32,832 --> 00:00:38,862
Защото вътрешно вече си заспал...

6
00:00:38,939 --> 00:00:44,844
...и никога няма да се събудиш.

7
00:00:44,911 --> 00:00:52,044
Усети с ръцете си бъдещето,
което не може да бъде променено.

8
00:00:53,420 --> 00:00:55,513
Да изгоря заради живота ти!

9
00:00:55,588 --> 00:01:02,824
Да пожертвам живота си, който някой ден
така или иначе ще си замине...

10
00:01:02,896 --> 00:01:04,727
(Но за идеалната мечта.)

11
00:01:04,798 --> 00:01:06,857
Да се отдам на мечтата си!

12
00:01:06,933 --> 00:01:14,738
Но дори да й се отдам,
мечтата си остава само мечта.

13
00:01:15,742 --> 00:01:19,940
Ти си звездната светлина.

14
00:01:23,639 --> 00:01:27,599
Превод: Inuyasha
Редакция: jsh

15
00:01:36,296 --> 00:01:37,661
Не може да бъде...

16
00:01:43,937 --> 00:01:44,904
Госпожице...

17
00:01:46,272 --> 00:01:47,398
Араши...

18
00:01:52,178 --> 00:01:54,703
Той ме защити!

19
00:01:54,781 --> 00:01:56,339
Защо го направи?

20
00:01:57,450 --> 00:01:58,883
Защо, госпожице?

21
00:02:00,453 --> 00:02:03,547
Араши Кишу от Небесните Дракони вече я няма.

22
00:02:04,691 --> 00:02:06,625
Сега съм Земен Дракон.

23
00:02:07,994 --> 00:02:08,961
Чакай!

24
00:02:10,163 --> 00:02:13,132
Това е ужасно, Араши...

25
00:02:23,610 --> 00:02:24,577
Защо?

26
00:02:31,618 --> 00:02:35,418
Бях разтревожен, защото си тръгнахте
без да кажете и дума!

27
00:02:35,488 --> 00:02:37,956
Нямам представа, какво става тук!

28
00:02:38,024 --> 00:02:39,116
Защо го правиш?

29
00:02:39,192 --> 00:02:40,659
Кажи ми причината!

30
00:02:41,728 --> 00:02:42,695
Почакай!

31
00:02:48,234 --> 00:02:50,099
Г-госпожице...

32
00:02:52,138 --> 00:02:53,799
Мисля, че вече ти казах.

33
00:02:53,873 --> 00:02:55,431
Сега съм Земен Дракон.

34
00:02:59,179 --> 00:03:01,044
Ама вие сериозно ли?

35
00:03:07,654 --> 00:03:08,678
Госпожице...

36
00:03:37,117 --> 00:03:41,019
Епизод 23
Земята

37
00:03:48,628 --> 00:03:52,689
Съжалявам да чуя това за принцесата...

38
00:03:52,765 --> 00:03:53,732
Да...

39
00:03:57,570 --> 00:03:59,800
Чух... за Араши.

40
00:04:00,840 --> 00:04:01,807
Разбирам.

41
00:04:03,209 --> 00:04:05,905
Наистина не мога да го повярвам...

42
00:04:05,979 --> 00:04:08,470
Араши да ни предаде...

43
00:04:08,548 --> 00:04:10,573
Сигурен съм, че има причина за това.

44
00:04:11,618 --> 00:04:13,108
Не.

45
00:04:13,186 --> 00:04:14,881
Без значение каква е причината...

46
00:04:14,954 --> 00:04:18,685
Сега, когато ни предаде и мина
от Земните Дракони, тя ни е враг.

47
00:04:18,758 --> 00:04:19,884
Сората...

48
00:04:21,127 --> 00:04:22,389
Камуй.

49
00:04:22,462 --> 00:04:24,987
Сега, когато печата върху Божественият Меч
е премахнат...

50
00:04:25,064 --> 00:04:28,465
...е просто въпрос на време да
сложим край на битката.

51
00:04:28,535 --> 00:04:32,301
В момента нито Юзуриха, нито г-н Аоки
могат да използват силите си...

52
00:04:32,372 --> 00:04:34,340
...а Субару изобщо го няма.

53
00:04:34,407 --> 00:04:36,170
Но не се тревожи.

54
00:04:36,2
[...]
Everything OK? Download subtitles