Preview Subtitle for Yu Gi Oh Zexal


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:30,133 --> 00:00:33,523
Отдавна, когато пирамидите
били нови,

2
00:00:33,693 --> 00:00:37,811
египетските фараони
започнали игра с огромна мощ.

3
00:00:37,973 --> 00:00:42,524
Използвали магии и дракони
и воювали за слава и богатства.

4
00:00:42,693 --> 00:00:45,491
Игрите прераснали във война,

5
00:00:45,653 --> 00:00:47,928
която щяла да унищожи света.

6
00:00:48,093 --> 00:00:52,371
Но един могъщ фараон
заключил злите сили

7
00:00:52,533 --> 00:00:57,846
за вечни времена
в тайнствения "Милениум".

8
00:00:58,053 --> 00:01:02,012
Но вечни времена не съществуват.

9
00:01:06,853 --> 00:01:11,483
Не бивало да бъдат освободени.
И 5000 г. Било така.

10
00:01:11,653 --> 00:01:15,646
Тайните на мозайката "Милениум"
останали непокътнати

11
00:01:15,813 --> 00:01:20,443
заради сложната й подредба.

12
00:01:21,693 --> 00:01:24,890
Тайната на мозайката оставала
непонятна и за момче на име Юги.

13
00:01:25,053 --> 00:01:28,489
Не знаел как да я разгадае -

14
00:01:28,653 --> 00:01:32,282
като всички, които опитали.

15
00:01:32,493 --> 00:01:35,803
Но се намесила съдбата
и събрала мозайката

16
00:01:35,973 --> 00:01:39,010
и момчето.

17
00:01:44,173 --> 00:01:45,891
Тайните не бивало
да бъдат освободени.

18
00:01:46,053 --> 00:01:49,363
И 5000 г. Било така.

19
00:01:49,533 --> 00:01:52,093
Пустинята добре криела онова,

20
00:01:52,253 --> 00:01:54,403
което трябвало да остане там.

21
00:01:54,573 --> 00:01:59,249
Накрая тя разкрила
ужасните си тайни.

22
00:02:04,213 --> 00:02:07,683
Намерихме гроба на Анубис!

23
00:02:22,373 --> 00:02:25,683
Знаете ли каква находка е това?
- У дивително е.

24
00:02:25,893 --> 00:02:29,488
Защо са оковали саркофага?

25
00:02:31,973 --> 00:02:33,326
Добре.

26
00:02:34,773 --> 00:02:37,606
Сигурно това е следващото.

27
00:02:38,813 --> 00:02:41,247
Остана само едно!

28
00:02:41,453 --> 00:02:44,650
Почти наредих
мозайката "Милениум".

29
00:02:45,333 --> 00:02:47,403
Какво има тук?

30
00:03:00,893 --> 00:03:03,202
Дядо ще се учуди,
когато види,

31
00:03:03,373 --> 00:03:05,204
че съм го направил сам.

32
00:03:05,533 --> 00:03:08,286
Последната част.

33
00:03:09,173 --> 00:03:11,209
Готово е!

34
00:03:22,813 --> 00:03:27,682
У спях!
Наредих мозайката.

35
00:03:42,213 --> 00:03:44,204
Какво става?

36
00:03:50,573 --> 00:03:54,202
Неколцина останаха там!
- Срутва се!

37
00:03:54,373 --> 00:03:56,887
Мястото е прокълнато.

38
00:04:10,573 --> 00:04:12,928
Какво се получи?

39
00:04:37,053 --> 00:04:40,090
Ю-Ги-О!

40
00:04:51,093 --> 00:04:55,006
Създания на мрака!
Махайте се!

41
00:04:55,213 --> 00:04:57,886
Върнете се там,
откъдето сте дошли!

42
00:05:07,453 --> 00:05:11,810
Не биваше да ги освобождават,
но след 5000 г. Това стана.

43
00:05:11,973 --> 00:05:16,205
И така,
играта започна отново.

44
00:05:21,813 --> 00:05:26,011
Ю-Ги-О
Филмът

45
00:05:35,093 --> 00:05:36,924
ПИРАМИДАТА НА СВЕТЛИНАТА

46
00:05:38,693 --> 00:05:42,003
От три години, откак започна
да играе "Дуелът на драконите",

47
00:05:42,213 --> 00:05:44,886
Юги Мото се превърна
в знаменитост

48
00:05:45,093 --> 00:05:48,768
и стана световен шампион.

49
00:05:48,973 --> 00:05:52,124
Какво го прави
толкова способен играч?

50
00:05:52,333 --> 00:05:53,925
Изкусните му похвати ли?

51
0
[...]
Everything OK? Download subtitles