Preview Subtitle for Demolition Man


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:24,272 --> 00:00:34,281
Лос Анджелис
1 996

2
00:00:54,508 --> 00:00:57,845
Помниш ли, кога разрешиха
комерсиалните авиолинии
да кацат в този град?

3
00:00:57,928 --> 00:01:00,264
Не разбирам, къде отиваме...

4
00:01:00,347 --> 00:01:02,391
...или защо ни тревожат във всеки случай.

5
00:01:02,641 --> 00:01:05,685
- Ще свършите една хубава работа.
- Посочи ни по-добра причина.

6
00:01:06,102 --> 00:01:09,939
Някакъв манияк свил градски автобус
с тридесет пътника в него.

7
00:01:10,356 --> 00:01:13,901
Имам чувството,
че знам къде са пътниците
и кой е манияка.

8
00:01:13,984 --> 00:01:15,361
Ще ни кажеш ли кой е?

9
00:01:15,986 --> 00:01:17,029
Финикс.

10
00:01:17,655 --> 00:01:18,906
Саймън Финикс.

11
00:01:56,148 --> 00:01:58,192
Прати манияк, за да хванеш манияк.

12
00:02:00,485 --> 00:02:01,570
Финикс!

13
00:03:14,220 --> 00:03:15,888
Не мърдай, Финикс.

14
00:03:19,558 --> 00:03:21,101
Арестуван си.

15
00:03:21,727 --> 00:03:23,311
Арестуван ли? Мамка му.

16
00:03:24,020 --> 00:03:25,814
И ти си престъпник.

17
00:03:27,148 --> 00:03:28,483
К ъде са заложниците?

18
00:03:28,608 --> 00:03:30,693
О, да, заложниците.

19
00:03:30,818 --> 00:03:32,361
Ами, те са...

20
00:03:33,404 --> 00:03:34,655
Да ти го начукам.

21
00:03:34,739 --> 00:03:36,615
Заложниците изчезнаха.

22
00:03:37,157 --> 00:03:40,577
Виждаш ли, казах на гражданите,
Огледайте се, никой няма да слезе тук долу .

23
00:03:41,244 --> 00:03:42,996
Пощаджията го е отписал това място...

24
00:03:43,079 --> 00:03:44,664
...дори и полицията.

25
00:03:44,748 --> 00:03:48,084
Но проклетия шофьор на автобуса
просто не искаше да слуша.

26
00:03:48,751 --> 00:03:50,503
За последен път, Финикс.

27
00:03:50,920 --> 00:03:52,922
К ъде са заложниците?

28
00:03:53,005 --> 00:03:56,258
По дяволите заложниците!
Това е между мен и теб!

29
00:04:01,138 --> 00:04:02,180
Какво ще направиш войниче?

30
00:04:02,264 --> 00:04:03,390
Направи нещо.

31
00:04:03,431 --> 00:04:04,766
Давай де.

32
00:04:05,725 --> 00:04:07,936
До уши си в бензин.

33
00:04:11,272 --> 00:04:13,107
Ще ти подпаля задника.

34
00:04:26,286 --> 00:04:27,829
Не е ли малко студено тук...

35
00:04:28,663 --> 00:04:30,123
...или на мен ми се струва така?

36
00:05:02,444 --> 00:05:03,862
К ъде са те, Финикс?

37
00:05:03,904 --> 00:05:05,655
Чакай да се сетя,къде ли са?

38
00:05:05,989 --> 00:05:09,200
К ълна се, щях да си загуб я главата,
ако не беше привързана.

39
00:05:10,576 --> 00:05:12,578
Ще запомня това.

40
00:05:54,158 --> 00:05:57,286
По дяволите, омръзнаха ми
тия Разрушителни лайна!

41
00:05:57,703 --> 00:05:59,997
Не трябваше да идваш тук!

42
00:06:00,122 --> 00:06:03,625
Не трябваше да се опитваш
да хванеш Финикс сам...

43
00:06:03,959 --> 00:06:05,418
...или да взривиш всичко!

44
00:06:05,543 --> 00:06:08,630
Не б ях аз!Той разля бензина
и взриви сградата!

45
00:06:08,755 --> 00:06:10,423
Да бе, ти не си замесен.

46
00:06:10,548 --> 00:06:13,092
Знам, че се опитваш
да заковеш тоя психар от години,

47
00:06:13,217 --> 00:06:15,177
но запомни, че на това му викат...

48
00:06:15,302 --> 00:06:17,096
...официална полицейска процедура!

49
00:06:17,221 --> 00:06:19,139
- К ъде са заложниците?
- Няма ги тук.

50
00:06:19,181 --> 00:06:19,890
Какво искаш да кажеш с
[...]
Everything OK? Download subtitles