Preview Subtitle for 601


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:24,366 --> 00:01:28,366
Д-р Хаус
Сезон 06 Епизод 01/02

2
00:01:30,367 --> 00:01:32,900
Помощ!

3
00:01:33,201 --> 00:01:36,000
Помогнете ми!

4
00:02:36,534 --> 00:02:39,733
Гаденето изчезна,
значи и аз изчезвам.

5
00:02:39,800 --> 00:02:42,833
Ще попитам лекаря.
- Не, не, не.

6
00:02:42,900 --> 00:02:45,400
Тук съм доброволно.
Трябва да питате мен.

7
00:02:45,467 --> 00:02:48,900
Съжалявам, д-р Нолан
остави ясни инструкции.

8
00:02:52,000 --> 00:02:54,501
Тя не е болна. Уплашена е.
Кажете й да каже...

9
00:02:55,434 --> 00:02:59,067
Той е черен.

10
00:02:59,134 --> 00:03:02,700
Мислех, че ще сте
по-чувствителен на тема робство.

11
00:03:14,833 --> 00:03:17,733
Не можете да ме задържите.
Д-р Хаус, изглеждате много по-добре.

12
00:03:17,800 --> 00:03:20,634
И така се чувствам! Край на
обезболяващите, край на халюцинациите.

13
00:03:20,700 --> 00:03:23,501
Кракът ме боли, но се търпи.
Добре се справихте.

14
00:03:23,568 --> 00:03:26,700
Ще ми липсвате. И искам да започнете
да ми липсвате възможно най-скоро.

15
00:03:26,767 --> 00:03:29,934
Легално можете да си тръгнете, когато
пожелаете. Но аз предлагам да останете.

16
00:03:30,000 --> 00:03:31,501
Мерси за съвета.

17
00:03:31,567 --> 00:03:34,134
Ако сте мислили, че халюцинациите
се дължат на викодина,

18
00:03:34,200 --> 00:03:39,000
защо не се записахте на рехабилитация?
- Бях подведен да мисля, че съм луд.

19
00:03:39,067 --> 00:03:43,334
С години сте злоупотребявали с викодин.
Не сте имали халюцинации, безсъние.

20
00:03:43,401 --> 00:03:47,267
Не сте имали други проблеми освен
нарцисизъм и антисоциално поведение.

21
00:03:47,334 --> 00:03:50,934
Докато двама ваши колеги не умират.
Както и баща ви.

22
00:03:51,000 --> 00:03:54,201
Проблемите ви са по-сериозни,
не е само викодина.

23
00:03:54,267 --> 00:03:57,334
Е, това няма да ме ободри, нали?

24
00:03:57,401 --> 00:04:01,467
Трябва да ви приемем за по-дълго,
да назначим лекарства, терапия...

25
00:04:01,534 --> 00:04:05,534
Да, ясно.
Само едно нещо не ми излиза от ума.

26
00:04:05,601 --> 00:04:09,234
Мога да си тръгна, когато пожелая.
Мисля да започна с това!

27
00:04:09,301 --> 00:04:12,301
Не можете да практикувате
медицина отново.

28
00:04:16,934 --> 00:04:20,467
Не искам да практикувам медицина.
Реших да стана астронавт.

29
00:04:20,534 --> 00:04:25,167
Е, ако си искате разрешителното за
астронавт, ще ви трябва моето одобрение

30
00:04:25,234 --> 00:04:30,434
Това някаква нова терапия ли е...
Изнудване?

31
00:04:30,501 --> 00:04:33,100
Трябва да оздравеете.

32
00:04:38,301 --> 00:04:40,834
Добре дошли в Шесто отделение.

33
00:04:51,534 --> 00:04:56,867
По същество, моля! Какво трябва да правя
и колко дълго трябва да остана тук?

34
00:04:56,934 --> 00:05:00,100
Зависи от вас. Лесно е!

35
00:05:00,167 --> 00:05:03,001
Ако спазвате графика,
пиете си лекарствата,

36
00:05:03,067 --> 00:05:05,634
участвате в терапията,
ще си поставяме цели...

37
00:05:05,700 --> 00:05:09,200
Аз имам цел.
- Отлично! Каква?

38
00:05:09,267 --> 00:05:12,534
Моята цел е да накарам шефа ви
да ми напише документа, който искам.

39
00:05:12,601 --> 00:05:16,668
А сега за процеса. Мога да
стискам зъби и да се правя на добър,

40
00:05:16,733 --> 00:05:19,467
но в този случай има
сериозен риск от насилие,

41
00:05:19,534 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles