Preview Subtitle for Angels Brigade


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,371 --> 00:00:03,292
В предишните епизоди...

2
00:00:03,451 --> 00:00:07,421
Хети подаде оставката си.
- Лорън Хънтър, заместничката й.

3
00:00:07,581 --> 00:00:10,725
ZN...
- Операция "Комеску".

4
00:00:10,884 --> 00:00:15,566
Отстранен си от случая!
Операция "Комеску" е заради теб!

5
00:00:18,638 --> 00:00:21,926
Открий я, преди всичките
да са ги убили.

6
00:00:23,860 --> 00:00:26,247
Хети е жива.
- Къде е?

7
00:00:26,406 --> 00:00:29,616
Къщата на плажа.
Черно море, Румъния.


8
00:00:34,795 --> 00:00:38,541
Имам послание за главата
на семейство Комеску.

9
00:00:38,700 --> 00:00:43,124
Аз съм главата на семейството.
- Калън умря преди три седмици.

10
00:00:43,283 --> 00:00:48,248
И защо да ти вярвам?
- Защото сме едно семейство.

11
00:00:52,638 --> 00:00:57,067
Румъния

12
00:01:14,276 --> 00:01:16,844
Те идват насам.

13
00:01:54,450 --> 00:01:57,517
Нека дойдат.

14
00:02:09,060 --> 00:02:13,981
ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: ЛОС АНДЖЕЛИС

15
00:02:14,140 --> 00:02:18,061
3.01 - "ЛАНГ, Х."

16
00:02:19,670 --> 00:02:23,702
53 минути по-рано

17
00:02:26,842 --> 00:02:29,276
Изчакай тук.

18
00:02:57,013 --> 00:03:01,003
Направен от най-добрите плодове.
Обрани на ръка.

19
00:03:03,747 --> 00:03:06,148
Конфитюр.

20
00:03:07,951 --> 00:03:11,469
Научих се да го приготвям
от майка си,

21
00:03:11,672 --> 00:03:14,206
тя - от нейната майка...

22
00:03:15,476 --> 00:03:20,146
... и така поколения назад.

23
00:03:24,235 --> 00:03:28,909
Тогава опазването
е семейна традиция.

24
00:03:29,069 --> 00:03:33,664
Някои неща са по-важни
за опазване от други.

25
00:03:33,823 --> 00:03:36,178
Да, така е.

26
00:03:40,334 --> 00:03:44,954
Тази семейна вражда...
Откога датира?

27
00:03:46,657 --> 00:03:49,429
От Войната.

28
00:03:49,589 --> 00:03:54,230
Сега... всичко свърши.

29
00:03:55,473 --> 00:03:57,916
Нима?

30
00:04:16,934 --> 00:04:20,238
Трябва да съм сигурен, че си добре.

31
00:04:21,191 --> 00:04:24,860
Казах, че трябва да съм сигурен,
че си добре.

32
00:04:25,529 --> 00:04:29,432
Да, добре съм.

33
00:04:29,900 --> 00:04:36,121
Защото ако нещо ти прещрака,
докато ми пазиш гърба, искам да знам.

34
00:04:37,474 --> 00:04:40,093
Това е Черно море.

35
00:04:42,820 --> 00:04:45,252
Да, точно така.

36
00:04:45,411 --> 00:04:48,968
Винаги съм смятал,
че е Тихият океан.

37
00:04:50,939 --> 00:04:55,904
Калифорния.
- Нали знаеш къде се намираме?

38
00:04:56,064 --> 00:05:00,951
Румъния.
- Трябва да измислим план някъде.

39
00:05:01,110 --> 00:05:05,180
На две пресечки оттук има
работилници, стари складове.

40
00:05:05,339 --> 00:05:09,263
Основно за търговия с коли.
- Намерете склад с празна алея,

41
00:05:09,422 --> 00:05:15,077
ако се наложи да се измъкваме.
- Работилници, складове, алеи. Ясно.

42
00:05:20,934 --> 00:05:25,788
Откъде познаваш това място?
- Тук съм роден.

43
00:05:30,161 --> 00:05:32,574
Какво правиш?

44
00:05:32,734 --> 00:05:36,679
Кафе - черно, захар - кафява.
Също и "Ореос".

45
00:05:36,838 --> 00:05:40,157
Ако искаш де.
- Без храни и напитки горе.

46
00:05:40,316 --> 00:05:44,774
Кой казва?
- Просто не е правилно.

47
00:05:45,826 --> 00:05:48,890
Тя не е тук, Ерик.
- Не, не е.

48
00:05:49,050 --> 00:05:51,593
Оттегли се.
[...]
Everything OK? Download subtitles