Preview Subtitle for Belorusskiy Vokzal


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:02:45,500 --> 00:02:48,500
- Здрасти, Викторе.

2
00:02:49,000 --> 00:02:52,000
- Здрасти.

3
00:02:52,400 --> 00:02:55,000
Това е положението, братко.

4
00:03:06,600 --> 00:03:09,600
- Мисля, че видях Дубински.

5
00:03:10,100 --> 00:03:14,800
- Наистина ли? Той тръгна ли си?

6
00:03:15,400 --> 00:03:18,100
Хем знаеше, че съм тук.

7
00:03:18,300 --> 00:03:20,400
Ето го.

8
00:03:47,100 --> 00:03:49,300
Здрасти, а?

9
00:04:19,400 --> 00:04:21,400
Ти кво седеше там?

10
00:04:21,900 --> 00:04:26,000
- Мислих.
- Ясно.

11
00:04:30,200 --> 00:04:32,100
Да тръгваме?

12
00:04:33,900 --> 00:04:36,700
Ето, че и Ваня идва.

13
00:04:54,400 --> 00:04:56,700
Закъснях.

14
00:05:05,400 --> 00:05:09,200
Вече всички сме тук.

15
00:05:11,800 --> 00:05:16,200
Голямо нещастие.
А погребението? Салюти?

16
00:05:17,800 --> 00:05:20,400
Неговите войници ли бяха,
дето ги срещнах на входа?

17
00:05:21,100 --> 00:05:23,600
Със салюти.
Здрасти, Иване.

18
00:05:24,000 --> 00:05:26,200
Господи, здравей, Витя.

19
00:05:27,600 --> 00:05:29,300
Николай!

20
00:05:36,000 --> 00:05:38,200
Альоша!

21
00:06:18,800 --> 00:06:22,600
Знаете ли, кога се събрахме
за последния път?

22
00:06:25,000 --> 00:06:29,500
27 септември 1946 година.
На неговия рожден ден.

23
00:06:31,400 --> 00:06:33,000
Вярно.

24
00:06:38,600 --> 00:06:41,700
Имаше пиене да се удавиш,
а клопачка - небелени картофи...

25
00:06:42,400 --> 00:06:45,600
И ние бяхме в униформи.

26
00:06:52,500 --> 00:06:55,800
- Е, хайде...
- Как така хайде...

27
00:06:56,200 --> 00:06:59,800
Трябва за Валката и за срещата...

28
00:07:00,300 --> 00:07:04,600
- Да. Щото малко... не по руски.
- Разбира се.

29
00:07:07,400 --> 00:07:11,700
- Трябва да се върна на работа.
- Ти си незаменим.

30
00:07:14,300 --> 00:07:16,200
Ами, сядайте.

31
00:07:32,900 --> 00:07:35,500
- Не се сбогувам, Коля?
- Гут.

32
00:07:36,100 --> 00:07:39,700
Стига глупости. Кой знае кога
ще се видм пак.

33
00:07:40,000 --> 00:07:41,700
Ама, че го каза.

34
00:07:51,800 --> 00:07:54,900
- Простак.
- Не е ли от нашите каруци?

35
00:07:55,500 --> 00:07:58,200
А, не. Номерата си приличат.

36
00:08:02,000 --> 00:08:04,800
По линията няма наши коли.
Всички са в комбината.

37
00:08:05,300 --> 00:08:09,000
- Как така? Кой кара скрапа?
- Че аз отде да знам?

38
00:08:10,300 --> 00:08:13,900
Диспечерът попълни нарядите пред мен.

39
00:08:14,600 --> 00:08:17,900
- Бързо към завода.
- Тук няма обратен завой.

40
00:08:19,200 --> 00:08:22,500
Където намериш Гриша,
някаква дупка, само по-бързо.

41
00:08:43,400 --> 00:08:47,500
- Ще се изцапаш, Сергеич!
- Нищо, ще се измия. Как сме с метала?

42
00:08:48,100 --> 00:08:52,100
Лошо. Ама аз не съм виновен.

43
00:08:53,900 --> 00:08:56,900
Ходих лично при Балашов.

44
00:08:58,100 --> 00:09:02,500
Бъркотия. Имаме само за няколко часа.
Балашов беше прав, трябва склад.

45
00:09:03,200 --> 00:09:05,600
А там? Място ли няма, кво?

46
00:09:05,700 --> 00:09:09,300
Може и там. А ние ще прелитаме, нали?

47
00:09:21,800 --> 00:09:24,700
- Търсили сте ме?
- Да. Две думи само.

48
00:09:25,000 --> 00:09:28,700
Молихте да не ви се бъркам?

49
00:09:32,000 --> 00:09:34,700
Да, молих ви. Разбирате ли...

50
00:09:35,000 --> 00:09:39,200
Не ви разбирам, Балашов.
Вие сте главен инжи
[...]
Everything OK? Download subtitles