Preview Subtitle for Beekeeping


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,419 --> 00:00:05,753
Tata, moramo razgovarati.
-O p*elama? -P*elama?

2
00:00:06,445 --> 00:00:10,363
Za dva tjedna prireَujemo zabavu
useljenja. Bit «e prijatelji, susjedi...

3
00:00:10,365 --> 00:00:15,285
Rekao je "p*ele"? -Aha. Marshall u
zadnje vrijeme radi prekovremeno

4
00:00:15,287 --> 00:00:21,174
pa ja sama sve organiziram.
Sve je spremno: hrana, vino.

5
00:00:21,176 --> 00:00:25,512
چak sam pronala rijetku
vrstu gaude na internetu.

6
00:00:25,514 --> 00:00:28,765
Vratimo se na p*ele... -Uglavnom,
ova zabava mi je vana,

7
00:00:28,767 --> 00:00:34,671
a nagaَam, to govorim s
ljubavlju, da «e je upropastiti.

8
00:00:34,673 --> 00:00:39,342
Obe«ajem da ne«u.
Bit «u armantni veseljak.

9
00:00:39,344 --> 00:00:42,395
Pravi Burt Reynolds.
Nema se razloga brinuti.

10
00:00:42,397 --> 00:00:46,700
Pri*aj nam o p*elama!
-Dobro, kad ve« pita.

11
00:00:46,702 --> 00:00:50,737
Zapo*injem s uzgojem
doma«eg organskog meda.

12
00:00:50,739 --> 00:00:53,540
Da, stvaram nova zanimanja.

13
00:00:53,542 --> 00:00:57,711
Nego, zabava...
-چekaj. Ako smijem,

14
00:00:57,713 --> 00:01:02,966
imam jo jedno pitanje.
Gdje se to*no time bavi?

15
00:01:02,968 --> 00:01:06,355
Dolje u podrumu imam
deset tisu«a p*ela.

16
00:01:08,000 --> 00:01:12,000
KAKO SAM UPOZNAO VA
U MAJKU
7X15 - P*elar u plamenu

17
00:01:12,025 --> 00:01:16,025
prijevod: Tamara

18
00:01:20,651 --> 00:01:25,338
Zato to govori?!
To je... -Sretno useljenje!

19
00:01:26,725 --> 00:01:29,993
Robin je cijeli dan
pokuavala pripremiti sloenac.

20
00:01:29,995 --> 00:01:33,446
Nije uspjela. Ovaj je iz restorana.
-Moemo ga ugrijati u pe«nici?

21
00:01:33,448 --> 00:01:38,251
Sigurno bre nego u hladnjaku.
Popio sam nekoliko koktela.

22
00:01:38,253 --> 00:01:39,853
Ja «u.

23
00:01:41,088 --> 00:01:44,841
Jednom kad budete prireَivali
zabavu, po*et «ete se brinuti


24
00:01:44,843 --> 00:01:48,578
da neto ne poَe
po zlu. Bolje nemojte.


25
00:01:48,580 --> 00:01:52,215
Brinite se da
sve ne poَe po zlu.


26
00:01:52,217 --> 00:01:56,052
A nevjerojatno
kako se to brzo dogodi.


27
00:01:56,054 --> 00:02:01,391
Na Lilynoj i Marshallovoj zabavi
useljenja dogodilo se za pet minuta.


28
00:02:01,393 --> 00:02:04,544
Puno se toga
zbilo u pet minuta.


29
00:02:04,546 --> 00:02:10,700
Ispri*at «u vam dogaَaje, sobu
po sobu. Po*injemo u dnevnoj sobi.


30
00:02:10,762 --> 00:02:12,660
DNEVNA SOBA

31
00:02:13,621 --> 00:02:17,407
O, ne. Ne eli ovo. -
to?
-Ma nita. Zna*i, uvjeren si

32
00:02:17,409 --> 00:02:22,111
da sve tima? -
ali se? Sve si
ovo organizirala jednom rukom.

33
00:02:22,113 --> 00:02:26,282
Ma daj. Koristila sam obje.
-Kako ti mogu pomo«i?

34
00:02:26,284 --> 00:02:32,172
Ovo ti je prva slobodna ve*er.
Opusti se i cugaj koktel*i«e.

35
00:02:32,174 --> 00:02:36,726
G. Cootes. Nije li divno
kona*no imati slobodnu ve*er?

36
00:02:36,728 --> 00:02:40,963
Jest. No ve*eras nije ta ve*er.
Za 45 minuta se vra«amo u ured.

37
00:02:40,965 --> 00:02:43,565
Ali imamo zabavu useljenja.

38
00:02:44,267 --> 00:02:47,854
I Maj*ica Zemlja
je takoَer ima,

39
00:02:47,856 --> 00:02:51,858
no njena zavrava *ovje*anstvom
utopljenim u oceanu,

40
00:02:51,860 --> 00:02:54,694
usred rainog probavnog trakta.

41
0
[...]
Everything OK? Download subtitles