Preview Subtitle for Notre Paradis 2011 Dvdrip Engsub Xvid Qafone


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Podnapisi.NET

2
00:00:24,880 --> 00:00:27,560
U tvoje zdravlje.

3
00:00:29,200 --> 00:00:32,520
Gledaj me u o鑛 dok se
kucamo.

4
00:00:36,560 --> 00:00:38,760
Siguran si da ima dvadeset
godina?

5
00:00:39,680 --> 00:00:42,640
Meni se 鑛ni da si pre u tridesetim.

6
00:00:42,800 --> 00:00:45,400
Trideset tri.
Kao Isus Hrist.

7
00:00:46,240 --> 00:00:48,920
U pravu si, dobro je lagati.

8
00:00:49,120 --> 00:00:52,560
Ja sam bio veliki la柞v
u tvojim godinama.

9
00:00:53,480 --> 00:00:57,360
Sve dok ne izgovara Isusovo
ime uzalud.

10
00:01:00,400 --> 00:01:01,720
Polako.

11
00:01:01,880 --> 00:01:04,960
Ne jo. Hajde da se ne
pona啾mo kao 枴votinje.

12
00:01:05,560 --> 00:01:09,440
Mora da uspori kako bi
se Mama napalila.

13
00:01:09,960 --> 00:01:14,200
Opusti se. Skini gornji deo ode詁
polagano.

14
00:01:18,760 --> 00:01:20,120
Tako.

15
00:01:24,120 --> 00:01:26,200
To je pravo pitanje,
zar ne?

16
00:01:26,680 --> 00:01:29,360
Na 嗾a nam se di枡?

17
00:01:29,640 --> 00:01:32,760
Mlade device imaju problem
s potencijom

18
00:01:32,920 --> 00:01:34,400
zato 嗾o im je prvi put.

19
00:01:34,560 --> 00:01:38,520
Matore kraljice kao ja imaju
problem mehani鑢e prirode.

20
00:01:38,680 --> 00:01:41,560
Za嗾o se tebi dig'o?
Napalio si se zbog mene?

21
00:01:41,800 --> 00:01:43,160
Ili zbog hleba koji 詁 zaraditi?

22
00:01:43,320 --> 00:01:46,640
To je to.
Na hleb si se napalio.

23
00:01:48,080 --> 00:01:49,120
U pravu si.

24
00:01:49,760 --> 00:01:53,120
Imam staru prijateljicu-kraljicu
koja...

25
00:01:54,480 --> 00:01:58,600
Za nju, zezanje sa klincima
je kao seansa kod psihijatra.

26
00:01:58,760 --> 00:02:01,280
閣o vi啼 pla訛,
to je vi啼 uzbuna.

27
00:02:01,440 --> 00:02:04,160
Pla訛nje je pali.

28
00:02:06,280 --> 00:02:08,640
Mada, ti si hrabar momak.

29
00:02:08,800 --> 00:02:11,520
Divim ti se,
muva se po 嗽mi

30
00:02:11,680 --> 00:02:13,880
usred zime.

31
00:02:14,200 --> 00:02:16,400
Ima muda!

32
00:02:17,040 --> 00:02:18,760
Ili se makar nadam da ih ima!

33
00:02:20,920 --> 00:02:22,440
Moram da prestanem da pri鐶m.

34
00:02:23,240 --> 00:02:25,040
Nasledio sam to od majke.

35
00:02:25,200 --> 00:02:28,040
Mogla je da pri鐶 bez prestanka.

36
00:02:30,200 --> 00:02:34,480
Kao 嗾o je Gitri rekao: 仔ne
nastavljaju da pri鐶ju

37
00:02:34,640 --> 00:02:36,800
sve dok ne budu imale
ne嗾o da ka柆.

38
00:02:36,960 --> 00:02:38,360
Kao i pederi!

39
00:02:38,520 --> 00:02:40,880
Samo pri鐶mo, pri鐶mo,
pri鐶mo...

40
00:02:41,040 --> 00:02:42,400
Dosadan sam ti.

41
00:02:42,560 --> 00:02:44,200
U誦ta誦.

42
00:02:44,360 --> 00:02:45,840
Muzika!

43
00:02:46,680 --> 00:02:50,160
Roj Orbison.
Je l' ti poznat?

44
00:02:50,760 --> 00:02:52,920
On je unikat.

45
00:02:54,560 --> 00:02:57,400
Eee...
Kako smo bili mladi tada.

46
00:02:58,720 --> 00:03:00,920
Nije nam bilo neprijatno
da obla鑛mo belu garderobu.

47
00:03:01,920 --> 00:03:06,280
Su嗾ina mladosti je:
Nije te strah da se obla鑛 u belo.

48
00:04:09,120 --> 00:04:11,040
Idem da se osve枴m.

49
00:04:12,960 --> 00:04:14,880
Ose訛j se kao kod ku詁.

50
00:04:15,720 --> 00:04:17,480
Polako.

51
00:04:39,920 --> 00:04:41,160
Promeni plo鑾.

52
00:04:41,320 --> 00:04:43,320
Prestara je,
[...]
Everything OK? Download subtitles